Pokwitowanie odbioru gotówki WZÓR do pobrania!

Jak napisać pokwitowanie odbioru gotówki? przekazując komuś pieniądze w formie gotówki, należy liczyć się z koniecznością udowodnienia takiego faktu na wypadek ewentualnego sporu sądowego.

Wstęp

pokwitowanie-odbioru-gotowki-wzor-pdf-doc-wordJeśli wierzyciel stwierdzi, że nie otrzymał wpłaty, to na dłużniku ciążyć będzie obowiązek udowodnienia, że wpłaty dokonał. W interesie obu stron jest jednak udowodnienie takiej transakcji, najlepiej na piśmie.

Przekazując komuś środki pieniężne, warto sporządzić więc pokwitowanie odbioru gotówki w formie pisemnej. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór pokwitowania odbioru gotówki, który pobierzesz poniżej:

Pokwitowanie odbioru gotówki wzór

Zgodnie z art 462 kodeksu cywilnego dłużnik spełniając świadczenie, może żądać od wierzyciela pokwitowania (potwierdzenie dokonania zapłaty). Zatem każda osoba płacąca gotówką (np. za wynajem mieszkania), ma prawo żądać od wierzyciela, by ten wydał mu pokwitowanie na piśmie stwierdzające odbiór gotówki.

Obowiązek wystawienia potwierdzenia odbioru gotówki?

uwagaKodeks cywilny zawiera w swoich zapisach wzmiankę o obowiązku wystawienia pokwitowania odbioru gotówki przez wierzyciela na wniosek dłużnika. Osoba wpłacająca pieniądze ma prawo żądać od osoby przyjmującej gotówkę pokwitowania takiej transakcji, a nawet potwierdzenia jej w formie szczególnej (akt notarialny), jeśli ma w tym interes.

Z kolei obowiązkiem wierzyciela jest takie potwierdzenie wystawić. Ewentualne koszty sporządzenia odpowiedniego dokumentu pokrywa dłużnik. W przypadku, kiedy wierzyciel odmawia wystawienia pokwitowania, można wstrzymać się ze spełnieniem świadczenia.

Płacący może domagać się wydania pokwitowania w dowolnym czasie – nie obowiązuje w tym przypadku żaden limit czasowy.

Odbiorca środków powinien wydać pokwitowanie na każde żądanie osoby płacącej. Poza tym, potwierdzenie odbioru gotówki można wręczyć osobiście w momencie faktycznego odbioru pieniędzy lub przesłać w dowolny sposób – pocztą, bądź mailem.

Dlaczego warto uzyskać potwierdzenie odbioru gotówki?

uwagaPotwierdzenie przyjęcia gotówki to dowód istotny dla obydwu stron transakcji. Świadczy o tym, że jedna strona przekazała pieniądze stronie drugiej oraz że druga strona pieniądze przyjęła. Dokument informuje także o dacie i miejscu transakcji oraz wysokości przekazanej kwoty.

W przypadku, kiedy dojdzie do ewentualnego sporu sądowego takie pokwitowanie przekazania gotówki stanowi niepodważalny dowód zaistnienia transakcji.

Nieudokumentowana transakcja może prowadzić do sytuacji, w której jedna ze stron twierdzi, iż dokonała zapłaty gotówką bez pokwitowania, a druga strona zaprzecza, że pieniądze przyjęła.

Należy wiedzieć, że zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa zawsze na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Oznacza to, że w trudniejszej sytuacji jest dłużnik, który musi udowodnić przed sądem, że przekazał pieniądze wierzycielowi.

Co powinien zawierać wzór pisma pokwitowanie odbioru gotówki?

uwagaWzór pokwitowania odbioru gotówki to dokument, który po wypełnieniu należy podpisać i przekazać dłużnikowi osobiście lub przesłać pocztą. Pismo powinno zawierać:

 • dane osoby, która dokonała płatności (imię i nazwisko),
 • dane osoby, która otrzymała płatność (imię i nazwisko),
 • określenie kwoty płatności,
 • określenie metody płatności, w tym wypadku: gotówka,
 • określenie tytułu prawnego transakcji, czyli wskazanie źródła należności,
 • określenie daty i miejsca transakcji.

Potwierdzenie otrzymania gotówki dłużnik powinien otrzymać niezwłocznie, czyli w momencie przekazywania pieniędzy.

Dokument można przesłać także pocztą lub drogą mailową, o ile dłużnik wyrazi na to zgodę. Ma on bowiem prawo wstrzymać się z zapłatą, kiedy wierzyciel odmawia wystawienia pokwitowania w momencie przekazania pieniędzy.

Jak powinno wyglądać potwierdzenie odbioru gotówki?

uwagaDla swojej ważności, pokwitowanie odbioru gotówki powinno mieć formę pisemną. Dokument najlepiej jest wydrukować i wypełnić odpowiednimi danymi. Przepisy określają zakres informacji, jaki musi znaleźć się w takim potwierdzeniu.

Są to między innymi informacje o dacie i miejscu spełnienia świadczenia i jego kwocie. Niezbędnym elementem jest także własnoręczny podpis wierzyciela. Tak sporządzony dokument jest niepodważalny, dlatego w przypadku ewentualnego sporu sądowego może skutecznie świadczyć na korzyść dłużnika.

Pokwitowanie stanowi dowód wpłaty pieniędzy oraz ich przyjęcia przez wierzyciela. Informuje także o terminie transakcji oraz, co ważne, o wysokości przekazanych środków pieniężnych.

To również ma ogromne znaczenie w okolicznościach ewentualnego sporu sądowego, bowiem wierzyciel nie może wtedy twierdzić, że otrzymał zbyt małą sumę należności, a dłużnik, że wpłacił kwotę przewyższającą jego zobowiązanie.

Pokwitowanie odbioru gotówki za wykonaną usługę a faktura

uwagaNależy podkreślić, że pokwitowanie odbioru gotówki za remont czy innego typu usługę nie jest tym samym, co faktura, jaką firma powinna wystawić po zakończeniu świadczenia usługi. Faktura jest dokumentem księgowym, który w sposób precyzyjny informuje klienta o szczegółach transakcji.

Podaje cenę sprzedanych towarów lub świadczonych usług, a także wysokość podatku do zapłacenia. Tymczasem potwierdzenie odbioru gotówki to dokument, który potwierdza jedynie przekazanie pieniędzy przez dłużnika i otrzymanie ich przez wierzyciela.

Nie zawiera więc żadnych szczegółowych informacji dotyczących składników należnej kwoty. W skrócie odnosi się jedynie do tytułu płatności, czyli wskazuje przyczynę powstania zobowiązania.

Podstawa prawna:

Art. 462. – Pokwitowanie spełnienia świadczenia – Kodeks cywilny.

§ 1. Dłużnik, spełniając świadczenie, może żądać od wierzyciela pokwitowania.

§ 2. Dłużnik może żądać pokwitowania w szczególnej formie, jeżeli ma w tym interes.

§ 3. Koszty pokwitowania ponosi dłużnik, chyba że umówiono się inaczej.

i

Art. 463. Odmowa pokwitowania przez wierzyciela

Jeżeli wierzyciel odmawia pokwitowania, dłużnik może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia albo złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze

2 komentarzy w “Pokwitowanie odbioru gotówki WZÓR do pobrania!”
 1. Bożena Rydz

  czyli zgodnie z zapisami, jeśli przy wynajmie mieszkania właściciel nie chce wydać pokwitowania, to mimo podpisanej z nim umowy najmu mieszkania, mogę umowę zerwać?

  Jeżeli wierzyciel odmawia pokwitowania, dłużnik może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia albo złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego.

  Czy mogę prosić o jakieś podanie wyroku sądu, w którym była podobna sytuacja gdzie wynajmujący nie chciał wydać pokwitowania za najem mieszkania?

 2. Pokwitowanie odbioru gotówki znane jako pokwitowanie odbioru pieniędzy w przypadku wynajmowania mieszkania zawsze powinno być wydawane z automatu, niestety tak nie jest. My mieliśmy sporo kłopotów przez wynajmującego, który nie dawał takiego pokwitowania (płaciliśmy gotówką co miesiąc), później ciągał nas po sądach za niepłacenie czynszu. Nie byliśmy w stanie udowodnić płatności za czynsz za kilka miesięcy wstecz. Dlatego trzeba żądać pokwitowania w szczególnej formie czyli NA PIŚMIE! dłużnik prawo żądać od wierzyciela pokwitowania, w przepisach dłużnik to najemca a wierzyciel to wynajmujący.

Comments are closed.