Potwierdzenie zapłaty za wynajem mieszkania WZÓR z omówieniem

Jak napisać potwierdzenie zapłaty za wynajem mieszkania? Najemca mieszkania ma zazwyczaj możliwość samodzielnego wyboru formy uiszczania czynszu za wynajem.

Jeśli decyduje się na dokonywanie wpłat gotówką, powinien pamiętać o uzyskaniu odpowiedniego potwierdzenia takiej transakcji, czyli dokumentu określanego mianem „pokwitowanie odbioru gotówki za wynajem mieszkania”.

Pismo tego typu zabezpiecza interes wpłacającego na wypadek sporów i nieporozumień, które mogą pojawić się pomiędzy nim a wynajmującym mieszkanie, dlatego warto dopilnować, aby uzyskać je przy każdej wpłacie gotówkowej.

Wstęp

wzor-pismaCo jeszcze warto wiedzieć na temat potwierdzenia zapłaty za wynajem? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pełnoprawnego pokwitowania, przygotowaliśmy wzór, który pobierzesz poniżej:

Pokwitowanie odbioru gotówki za wynajem mieszkania wzór

pokwitowanie-odbioru-gotówki-za-wynajem-mieszkania-wzor-doc-pdf

Pokwitowanie odbioru gotówki za wynajem mieszkania wzór

Dlaczego warto posiadać dowód wpłaty za wynajem mieszkania?

Istotę dokumentu, jakim jest potwierdzenie zapłaty za wynajem mieszkania, określa Kodeks Cywilny w artykule 462, który mówi:

Dłużnik, spełniając świadczenie, może żądać od wierzyciela pokwitowania

Pokwitowanie odbioru gotówki jest niepodważalnym dowodem wpłacenia środków pieniężnych, kiedy sporządza się je w formie pisemnej, opatrzonej czytelnym podpisem osoby przyjmującej wpłatę. Każdy najemca powinien wiedzieć, iż to właśnie na nim ciąży obowiązek udowodnienia, iż uiścił płatność w terminie oraz w określonej umownie wysokości.

Na wypadek ewentualnego sporu, osoba płacąca czynsz gotówką nie będzie miała więc ważnego dowodu, który świadczyłby, że dokonała ona właściwej płatności. Sąd orzekający w takiej sprawie najprawdopodobniej zdecydowałby zatem o obowiązku ponownej zapłaty (nawet jeśli najemca faktycznie jej dokonał).

Problem ten nie dotyczy osób, które czynsz decydują się opłacać przelewem bankowym, gdyż już samo potwierdzenie przelewu stanowi dowód przekazania środków na rzecz wynajmującego.

 

Jak udowodnić w sądzie wpłatę gotówki bez pokwitowania?

Pokwitowanie zapłaty czynszu w formie dokumentu stanowi niezbity dowód faktycznego przekazania gotówki w ręce wynajmującego. W przypadku sporu sądowego na tle nieuiszczania opłat najemca, który posiada takie potwierdzenie, nie musi martwić się o udowodnienie swojej racji.

Co jednak w przypadku, kiedy nie posiadamy żadnego dowodu wpłaty? Istnieje możliwość, iż swoją rację wpłacający będzie w stanie udowodnić dowodami pośrednimi, tj. zeznaniami świadków czy treścią przesłuchania obu stron.

Wartościowym dowodem może okazać się również wyciąg bankowy z konta, z którego wypłacone zostały pieniądze. Termin ich wypłaty oraz wysokość kwoty mogą bowiem wskazywać na późniejsze zastosowanie, czyli zapłatę czynszu.

Jak i kiedy sporządzić potwierdzenie zapłaty za wynajem mieszkania?

Potwierdzenie zapłaty za wynajem mieszkania to pismo dokumentujące transakcję wpłaty czynszu. Pokwitowanie poświadcza wpłacenie pieniędzy przez najemcę oraz przyjęcie środków przez wynajmującego.

Dokument stanowi niezbity dowód uiszczenia wpłaty i może okazać się przydatny dla najemcy, zwłaszcza w sytuacji, kiedy dojdzie do nieporozumień pomiędzy nim a wynajmującym mieszkanie (jeśli wynajmujący oskarży najemcę o niewywiązywanie się z postanowień umowy najmu, odnoszących się do terminowych wpłat czynszu).

Pokwitowanie zapłaty czynszu musi przyjmować formę pisemną, pod rygorem nieważności. Powinno zostać również podpisane przez osobę, która przyjmuje gotówkę. 

Potwierdzenie zapłaty za wynajem mieszkania można sporządzić w dowolnym terminie – zarówno w trakcie przekazywania pieniędzy, jak i później. Co ważne, najemca może poprosić również o wydanie takiego dowodu wpłaty za poprzednie miesiące, np. za okres pół roku.

Natomiast wynajmujący ma obowiązek wystawić pokwitowanie niezależnie od tego, kiedy transakcja miała miejsce.

 

Jak sporządzić potwierdzenie zapłaty czynszu najmu?

Dokument, jakim jest potwierdzenie zapłaty za wynajem mieszkania to standardowe pokwitowanie odbioru gotówki. Pismo tego typu musi zawierać więc:

  • dane wpłacającego, przynajmniej imię i nazwisko,
  • dane przyjmującego płatność, również co najmniej imię i nazwisko,
  • kwotę płatności, najlepiej również słownie,
  • metodę płatności, w tym przypadku „gotówka”,
  • tytuł prawny transakcji, czyli w tym przypadku „czynsz za wynajem mieszkania”,
  • datę i miejsce dokonania transakcji,
  • własnoręczny podpis osoby przyjmującej wpłatę.

Podpisane potwierdzenie odbioru gotówki należy wręczyć zainteresowanemu – bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, bądź elektronicznej.

Jeśli masz jakieś pytania w tym temacie, zadaj pytanie na naszym forum: Pokwitowanie odbioru gotówki za wynajem mieszkania wzór

Warto przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 4,83 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze