Przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu – PRZEDAWNIONY dług i komornik

Witam, 25.06.2018 komornik zajął mi środki na kontach bankowych, zadłużenie według komornika wynosi około 3.200 zł i tyle komornik zabrał z każdego z dwóch kont, czyli ok. 6.000 zł. Zadłużenie to jest z lat ok. 2000-2003 nie pamiętam dokładnie, nie posiadam żadnych dokumentów odnośnie sprawy.

Komornik wysyłał wszystkie dokumenty na mój stary adres, w którym nie mieszkam od ok. 2004 r., czy mam jakieś możliwości odwołania się od tej egzekucji komorniczej? Pozdrawiam.


Przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu

Komornik zajął taką kwotę, ponieważ zajęcie rachunku bankowego odbywa się automatycznie po otrzymaniu przez bank elektronicznego wniosku od komornika. Komornik zwróci Ci nadwyżkę zajętej kwoty, gdy tylko rozliczy wytoczoną wobec Ciebie egzekucję komorniczą. Jeśli miałbyś 5 kont bankowych, to komornik zająłby 5 × 3200 zł. Takie dziwne prawo…

Jak przywrócić termin do złożenia sprzeciwu? Jeśli masz pewność, że dług uległ przedawnieniu, to jak najprędzej powinieneś złożyć do sądu wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu, wzór wniosku o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu <– pobierzesz tutaj. Wystarczy go wydrukować, wypełnić i dostarczyć do sądu.

Wniosek o przywrócenie terminu na złożenie sprzeciwu może złożyć osoba, która nie dokonała danej czynności sądowej nie ze swojej winy, a więc jeśli sąd wysłał na Twój nieaktualny adres informacje o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec Ciebie, to nie miałaś szansy złożyć sprzeciwu, podnosząc zarzut przedawnienia długu, bo już tam przecież nie mieszkasz. Błąd tutaj popełnił wierzyciel, podając nieaktualny adres dłużnika.

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu – wzór

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu – wzór

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu – wzór

Oczywiście do wniosku o przywrócenie terminu na sprzeciw w sądzie, trzeba dołączyć dowody na to, że Twój aktualny adres to inny adres niż ten, na który sąd wysłał pismo. Możesz dołączyć do wniosku kilka różnych korespondencji, gdzie widać Twoje imię i nazwisko pod innym adresem, np. rachunek z prąd, gaz, wodę czy jakieś pisma administracyjne.

Wtedy, jeśli sąd uzna, że faktycznie nie mieszkasz pod starym adresem, który de facto dostarczył do sądu Twój wierzyciel, to sąd przywróci termin na złożenie sprzeciwu.

Wtedy wytaczasz powództwo przeciwegzekucyjne z zabezpieczaniem powództwa, aby komornik do czasu wyjaśnienia sprawy, nie mógł ściągać już od Ciebie żadnych pieniędzy. Sąd będzie musiał wtedy w ciągu 7 dni rozpoznać Twój wniosek i wydać decyzję o zabezpieczeniu powództwa.

Powództwo przeciwegzekucyjne – wzór

Powództwo przeciw egzekucyjne – wzór

Powództwo przeciwegzekucyjne – wzór

Art. 737. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jeżeli ustawa przewiduje rozpoznanie wniosku na rozprawie, należy ją wyznaczyć tak, aby rozprawa mogła odbyć się w terminie miesięcznym od dnia wpływu wniosku.

W powództwie przeciwegzekucyjnym, którego wzór wniosku znajdziesz w dziale WZORY PISM, podnosisz zarzut przedawnienia długu i sprawa czeka na swój finał podczas rozprawy sądowej.

Art. 840. § 1. Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:

2) po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane….

Mam nadzieję, że uda Ci się podnieść zarzut przedawnienia długu i odzyskasz wszystkie zajęte przez komornika środki pieniężne!

Koniecznie również przeczytaj:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

1 komentarz w “Przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu – PRZEDAWNIONY dług i komornik”
  1. Szymon Tracz

    Jak to trzeba uważać przy tym wszystkim! Aktualizować swoje dane osobowe i wszystko mieć pod kontrolą…

Comments are closed.