Rezygnacja z wycieczki – WZÓR i koszty + omówienie

Słoneczna pogoda za oknem sprawia, że coraz częściej wybiegamy myślami ku tegorocznym wakacjom. W dobie koronawirusa wszystko stanęło jednak pod znakiem zapytania, przez co wiele osób obawia się dokonywać jakichkolwiek rezerwacji w biurach podróży.

Warto więc dowiedzieć się, czy ewentualna rezygnacja z wycieczki będzie wiązała się z poniesieniem jakichkolwiek kosztów finansowych. Dodatkowo, dla ułatwienia Ci rezygnacji z wycieczki, przygotowaliśmy gotowe wzory pism, które pobierzesz w dalszej części artykułu.

Prawo podróżnego a rezygnacja z wycieczki

Według panujących obecnie przepisów podróżny ma prawo odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w dowolnym czasie, jednak przed jej rozpoczęciem.

Istotne są w tym przypadku nie tylko przyczyny rezygnacji, ale również rodzaj samej rezerwacji. Nie każda wycieczka będzie bowiem zaliczana do tak zwanej imprezy turystycznej. Za imprezę turystyczną uznawane jest połączenie minimum dwóch różnych usług turystycznych, świadczonych zazwyczaj przez jednego przedsiębiorcę.

Oznacza to, że imprezą turystyczną nazwiemy na przykład zorganizowane wczasy (przewóz i zakwaterowanie).

Natomiast odrębnie zarezerwowane bilety lotnicze czy miejsce w hotelu nie zostaną objęte tymi samymi przepisami dotyczącymi zasad rezygnacji, o których mówi dyrektywa nr 2015/2302 z 25 listopada 2015 r. (wdrożona do prawa polskiego przepisami ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24. listopada 2017 r.). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy z biurem podróży pobierzesz poniżej:

Rezygnacja z wycieczki –  wzór pisma

Rezygnacja-z-wycieczki-wzor-pdf-doc

Rezygnacja z wycieczki – wzór pisma

Rezygnacja z wakacji – co mówi prawo?

Według wspomnianej powyżej ustawy podróżny ma prawo zrezygnować z udziału w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem, a związane z tym skutki finansowe uzależnione są od przyczyn tej rezygnacji.

Pełna kwota zwrotu uiszczonych na chwilę rezygnacji środków pieniężnych możliwa jest w sytuacji, kiedy zaistnieją nadzwyczajne i nieuniknione okoliczności związane z miejscem docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwem.

Warunki te zgodne są więc z obecną na świecie sytuacją – pandemią koronawirusa.

Jak zrezygnować z wycieczki?

Rezygnacja z wycieczki wymaga od podróżnego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W dokumencie powinna znaleźć się informacja o przyczynie rezygnacji, powiązanej w przypadku pandemii bezpośrednio z nadzwyczajnymi i nieuniknionymi okolicznościami, które występują w miejscu destynacji lub jego bliskim sąsiedztwie.

Takie oświadczenie uprawnia podróżnego do uzyskania pełnego zwrotu wpłat dokonanych na poczet imprezy turystycznej w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania umowy. Osoba, która rezygnuje z wczasów, nie otrzymuje w tym przypadku dodatkowego odszkodowania czy zadośćuczynienia.

Rezygnacja z wczasów bez podawania przyczyny

Odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej nie zawsze związane jest z nadzwyczajnymi i nieuniknionymi okolicznościami. W przypadku rezygnacji z innych powodów lub bez podania przyczyny podróżny musi liczyć się z poniesieniem kosztów opłaty za odstąpienie od umowy.

Kwota ta potrącana jest od wpłaty uiszczonej do tej pory przez podróżnego, a jej wysokość zależy między innymi od czasu pozostałego do rozpoczęcia imprezy turystycznej oraz spodziewanych oszczędności kosztów i dochodu z tytułu alternatywnego wykorzystania danej usługi turystycznej.

Jeśli rezygnacja z wycieczki nastąpi na miesiąc lub dwa przed terminem wyjazdu, koszty te mogą wynosić jedynie kilka procent całej ceny usługi. Podróżny odwołujący wyjazd na dzień przed terminem musi już liczyć się z kosztami sięgającymi nawet 90 – 95% ceny.

Jeżeli informacji na temat wysokości opłaty za odstąpienie od umowy nie ma w samej umowie, koszty oblicza się poprzez pomniejszenie ceny imprezy o zaoszczędzone koszty przedsiębiorcy oraz wpływy z alternatywnej realizacji danej usługi.

To ile zapłacisz za rezygnację z wakacji albo zmianę uczestnika wycieczki zależeć będzie indywidualnie od każdego biura podróży, bowiem każde biuro ma inne progi procentowe połączone z ilością dni, które pozostały do wyjazdu. Poniżej znajduje się lista największych biur podróży i ustalone przez nich koszty rezygnacji z wycieczki wyrażone w procentach:

Koszt rezygnacji z wycieczki TUI

koszt-rezygnacji-z-wycieczki-tui

Koszt rezygnacji z wycieczki Rainbow

koszt-rezygnacji-z-wycieczki-rainbow

Koszt rezygnacji z wycieczki Itaka

koszt-rezygnacji-z-wycieczki-itaka

Koszt rezygnacji z wycieczki Grecos

koszt-rezygnacji-z-wycieczki-grecos

Rezygnacja z wycieczki – jak uchronić się przed kosztami?

Rezerwując wczasy, warto zabezpieczyć się na wypadek ewentualnego wypowiedzenia umowy o usługi turystyczne, wykupując ubezpieczenie od kosztów rezygnacji.

Ubezpieczenie tego typu chroni podróżnego przed poniesieniem jakichkolwiek kosztów związanych z koniecznością odwołania wyjazdu. Należy wiedzieć jednak, że towarzystwo ubezpieczeniowe obejmuje polisą jedynie te rezygnacje, które związane są z nagłą i nieprzewidzianą sytuacją, niezależną od osoby ubezpieczonej.

Dokładną listę takich sytuacji ubezpieczyciel wskazuje w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Kiedy ubezpieczyciel powinien zwrócić podróżnemu koszty rezygnacji z wycieczki?

Większość towarzystw ubezpieczeniowych gwarantuje podróżnemu zwrot kosztów rezygnacji z wyjazdu między innymi w przypadku:

  • śmierci współuczestnika lub osoby bliskiej (również w wyniku choroby przewlekłej), o ile do zgonu doszło w okresie max. 45 – 60 dni przed terminem wycieczki,
  • nieszczęśliwego wypadku, bądź nagłej choroby ubezpieczonego, jego bliskich lub współuczestników wyjazdu, o ile podróżny nie wyzdrowieje do terminu wycieczki,
  • utraty dokumentów na skutek kradzieży, jeśli ubezpieczony udokumentuje takie zdarzenie,
  • poważnych zdarzeń losowych, wymagających obecności ubezpieczonego na miejscu zdarzenia, np. włamanie, pożar, zalanie mieszkania,
  • komplikacji związanych z ciążą, które nastąpiły nagle i po zawarciu umowy z ubezpieczycielem,
  • utraty pracy lub rozpoczęcia pracy, jeśli osoba była wcześniej bezrobotna,
  • reakcji alergicznej na obowiązkowe szczepienie,
  • otrzymania wezwania do sądu,
  • wyznaczenia terminu pobytu w sanatorium,
  • ustalenia przez szkołę lub uczelnię wyższą terminu egzaminu warunkowego.

Zwrot kosztów rezygnacji z wycieczki a pandemia koronawirusa

Chociaż pandemia powinna zaliczać się do nagłych i nieprzewidzianych sytuacji, to większość ubezpieczycieli już w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia przestrzega, że epidemie objęte są wyłączeniem odpowiedzialności.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe może więc odmówić odszkodowania, nawet jeśli na terenie wyjazdu ogłoszony zostanie stan epidemii.

Na chwilę obecną jedynie Warta oraz AXA i Signal Iduna gwarantują zwrot kosztów odstąpienia od umowy, związanego z zachorowaniem na koronawirusa.

Odsprzedanie wycieczki jako alternatywa dla rezygnacji z wyjazdu

Podróżny może uchronić się przed poniesieniem kosztów rezygnacji z wakacji nie tylko dzięki wykupieniu odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej. Ma on również prawo przenieść uprawnienia, które przysługują mu z tytułu zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej na inną osobę, spełniającą warunki udziału w tejże imprezie.

Możliwość ta uwarunkowana jest koniecznością jednoczesnego przejęcia obowiązków wynikających z danej umowy. Zgoda organizatora nie jest w takim przypadku niezbędna, jednak podróżny musi zawiadomić o tym biuro podróży minimum 7 dni przed terminem wyjazdu.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze