Komornik dostarczył mi niekompletnych informacji na temat ściągniętych kwot

Witam, skierowałam zapytanie do komornika do którego część mojego wynagrodzenia została przekazywana z tytułu egzekucji komorniczej. Komornik dostarczył mi niekompletnych informacji na temat ściągniętych kwot, dodatkowo kwota przekazanych przez Pracodawcę pieniędzy na konto komornika nie pokrywa się z tym co przesłał komornik (ok. 81 tys jest zaniżona).

Mimo ponownej prośby o szczegółowe rozliczenie egzekucji komorniczej od blisko 4 m-cy nie mam odpowiedzi od komornika. Jak wyegzekwować takie zestawienie od komornika? zwłaszcza, że przekazał moje wierzytelności innemu komornikowi i odnoszę wrażenie, że jeszcze raz płace za tę samą wierzytelność.

Komornik nie udzielił mi wystarczających informacji na temat wyegzekwowanych ode mnie pieniędzy.


Witaj, oczywiście masz rację, jesteś stroną toczącego się postępowania egzekucyjnego i masz prawo wiedzieć co dzieje się w sprawie, a przede wszystkim w jaki sposób dzielone są twoje pieniądze zabierane z pensji przez komornika.

Jednak, ta ogólna zasada to jedno, a przepisy szczególne i praktyka drugie.
Musisz więc uzbroić się w cierpliwość, bo na tym etapie postępowania, komornik wcale nie musi uwzględnić twojego wniosku o szczegółowe rozliczenie.

Już ci wyjaśniam o co chodzi!

Napiszę również, co możesz zrobić, by uzyskać jak najwięcej informacji o przebiegu egzekucji i podziale zajętych środków.

Postępowanie egzekucyjne opłaty, koszty, odsetki

W myśl zasadzie przewidzianej w art. 805 § 1 kpc przy pierwszej czynności egzekucyjnej komornik doręcza dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności.

A także ze wskazaniem kwot jakie będą egzekwowane z rozbiciem min. na należność główną, odsetki, koszty i inne należności podlegające egzekucji lub zabezpieczeniu wraz ze świadczeniem głównym – o czym art. 46 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Do podanej kwoty komornik nie wlicza natomiast kosztów postępowania egzekucyjnego oraz kosztów zastępstwa adwokata, czy radcy prawnego w egzekucji – te rozliczy w postanowieniu kończącym postępowanie egzekucyjne i wezwie dłużnika do uiszczenie należności z tego tytułu w terminie 7 dni od daty doręczenie postanowienia (patrz zapis art. 49 niniejszej ustawy).

Ponadto komornik prowadząc postępowanie w pierwszej kolejności z wyegzekwowanych środków pokrywa swoje koszty, następnie odsetki i dopiero należność główną.

Dlatego musisz liczyć się z faktem, że miesięczne potrącenia z wynagrodzenia za pracę nie pokrywają jedynie należności głównej (długu), lecz pewna ich część rozliczana jest na koszty egzekucyjne i odsetki, które niestety cały czas rosną.

Zbieg egzekucji i podział wyegzekwowanych środków

Co więcej, wspomniałaś również o innym wierzycielu, choć nie napisałaś tego dosłownie. Mogło więc dojść do zbiegu egzekucji (w tym momencie masz jeszcze jedną sprawę egzekucyjną), co niestety skutkuje tym, że zajęte z wynagrodzenia za pracę pieniądze dzielone są na dwa postępowania komornicze i na dwóch wierzycieli.

Jak dowiedzieć się od komornika o sposobie dzielenia zabranych pieniędzy?

Tak jak wspomniałam powyżej, obowiązek rozliczenia egzekucji komorniczej (i to wcale w sposób bardzo szczegółowy) spoczywa na komorniku na jej ostatnim etapie.

O tym, jakie koszty i opłaty zostały rozliczone w toku postępowania egzekucyjnego dowiesz się z postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego i jeśli nie będziesz zgadzać się z tym, co orzekł komornik, będziesz miała prawo złożyć zażalenie na niniejsze postanowienie.

Obecnie sprawy egzekucyjne są w toku i żaden przepis nie nakłada na komornika obowiązku udzielenia mu szczegółowych informacji w kwestii która cię interesuje.

Dlatego też podejrzewam, że drugi twój wniosek pozostał bez odpowiedzi, choć odpowiedź na twoje zapytanie nie wiąże się z żadnym razie z potrzebą wykonania szeregu skomplikowanych czynności kancelaryjnych.

Wniosek o rozliczenie egzekucji

Skoro twój wniosek o rozliczenie egzekucji komorniczej nie spotkał się z odpowiedzią komornika, to nie mamy co się łudzić, że na kolejny otrzymasz odpowiedź, choć rzeczywiście masz prawo składania tyle wniosków ile tylko sobie życzysz.

Inną możliwością, która również pozwoli ci dowiedzieć się jak prowadzona jest egzekucja, to osobisty wgląd do akt komorniczych <– zapoznaj się z tym materiałem.

W myśl zasadom przewidzianym w art. 9 i 13 kpc, które przenoszą się również na postępowanie egzekucyjne możesz śmiało zwrócić się do komornika z wnioskiem o udostępnienie akt w celu ich przejrzenia, zrobienia odpisów, notatek, a także fotokopii.

Wgląd do akt komorniczych – wniosek

Jeżeli jednak nie masz możliwości udać się osobiście do kancelarii komorniczej, by te akta komornicze przejrzeć, bo twoją sprawę prowadzi komornik w innej miejscowości – możesz wystąpić listownie z wnioskiem o dostarczenie kserokopii akt w tym również zawartych w nich kart rozliczeń, które prowadzi się każdej sprawie, a w których powinny być odnotowane wszystkie pobrane i wydane kwoty – o czym więcej w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych.

Mam nadzieje, że tym razem dowiesz się na co komornik wydatkuje twoje pieniądze. Powodzenia!

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze