Ugoda w sprawie kolizji drogowej WZÓR + instrukcja!

Jak napisać ugodę w sprawie kolizji drogowej? stłuczka może zdarzyć się każdemu, dlatego warto trzymać w aucie wydrukowany wzór ugody po kolizji drogowej. Należy wiedzieć jednak, że nie każde zdarzenie drogowe można określić mianem kolizji. W określonych sytuacjach stłuczka może wymagać bowiem interwencji policji. Kiedy można podpisać ugodę i na co obie strony powinny zwrócić uwagę, decydując się na zawarcie ugody?

Wstęp

wazne-uwagiNiestety odręcznie pisane na kolanie ugody zawsze posiadają jakieś wady, niedociągnięcia i sprzeczności, przez co możesz szybko wpaść w problemy związane z postępowaniem ubezpieczeniowym i sporo na tym stracić. Dlatego, aby ułatwić Ci napisanie takiego pełnoprawnego i skutecznego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór ugody w sprawie kolizji drogowej, którą pobierzesz poniżej:

Ugoda w sprawie kolizji drogowej – wzór

ugoda-w-sprawie-kolizji-drogowej-wzor-pdf-doc

Ugoda w sprawie kolizji drogowej – wzór

Kiedy ugoda w sprawie kolizji drogowej jest możliwa?

Na początek warto wyjaśnić, czym jest kolizja drogowa, a czym wypadek drogowy. Jeśli w stłuczce nie ucierpiał żaden człowiek, można mówić o kolizji drogowej. Takie okoliczności nie wymagają wzywania pogotowia ani policji, a kierowcy mają możliwość zdecydowania się na spisanie ugody.

Niekiedy na miejsce stłuczki trzeba wezwać jednak służby porządkowe, a będą to sytuacje, w których:

 • kierowcy nie są zgodni co do przebiegu zdarzenia i nie mogą dojść do porozumienia w kwestii wskazania sprawcy kolizji,
 • istnieje podejrzenie, iż jeden z kierowców może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • dokumenty jednego z kierowców wyglądają niewiarygodnie,
 • sprawca uciekł z miejsca zdarzenia.

W ostatnim wypadku siłą rzeczy niemożliwe będzie spisanie ugody po kolizji. Poszkodowany powinien jednak postarać się w takich okolicznościach zapamiętać takie dane jak:

 • wygląd samochodu, tj. kolor, marka,
 • numer rejestracyjny,
 • wygląd samego sprawcy,
 • obecność oraz wygląd ewentualnych pasażerów,
 • kierunek, w którym sprawca się oddalił.

Jak zachować się po kolizji?

Ponieważ stłuczki na drodze zdarzają się codziennie, każdy kierowca powinien wiedzieć, jak zachować się w sytuacji, kiedy dojdzie do kolizji. Najważniejsze w takich okolicznościach jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia, czyli usunięcie uszkodzonych pojazdów z drogi, uruchomienie świateł awaryjnych oraz ustawienie trójkątów ostrzegawczych w odległościach narzuconych przez przepisy ruchu drogowego.

Dopiero po zadbaniu o bezpieczeństwo własne i innych kierowców, uczestnicy kolizji mogą przystąpić do ustalenia przebiegu zdarzenia oraz sprawcy. Jeśli dojdą w tej kwestii do porozumienia, nic nie stoi na przeszkodzie, aby spisać oświadczenie sprawcy kolizji w postaci ugody, której wzór zamieszczam powyżej.

Jeśli zaś ugoda po stłuczce jest niemożliwa (na przykład dlatego, że sprawca wypiera się swojej winy), na miejsce trzeba wezwać policję.

 

Ugoda w sprawie kolizji drogowej na dwa sposoby

Ugoda po kolizji drogowej może uwzględniać udział zakładu ubezpieczeń lub zakończyć się wypłatą odszkodowania „z kieszeni” sprawcy. Wybór rozwiązania zależy od kierowców, a każde wyjście ma swoje wady i zalety.

Jeśli ugoda w sprawie kolizji drogowej dotyczy wypłaty odszkodowania z własnej kieszeni, istnieje ryzyko przyszłych roszczeń w stosunku do sprawcy. Szkoda wyceniona „na oko” może bowiem okazać się znacznie wyższa w rzeczywistości, a poszkodowany będzie wtedy próbował uzyskać od osoby odpowiedzialnej za kolizję większą sumę pieniędzy na pokrycie strat. Takie rozwiązanie będzie jednak lepszym rozwiązaniem dla kierowców, którzy obawiają się utraty zniżek u ubezpieczyciela.

Ugoda w sprawie kolizji drogowej, która uwzględnia udział towarzystwa ubezpieczeniowego, będzie rozwiązaniem bezpieczniejszym, choć może wiązać się z faktyczną utratą zniżek na zakup polisy OC, a także z większą ilością formalności i późniejszym otrzymaniem odszkodowania.

Niezależnie od wybranego rozwiązania warto dopilnować aby zawarcie ugody i spisanie oświadczenia sprawcy kolizji przeprowadzone zostało w sposób prawidłowy, czyli z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych informacji.

Co musi zawierać wzór ugody po kolizji?

Ugoda w sprawie kolizji drogowej to oświadczenie sprawcy o wzięciu na siebie odpowiedzialności za spowodowanie stłuczki, czyli również zobowiązanie do pokrycia strat z posiadanej polisy OC lub z własnej kieszeni. Wzór takiego dokumentu dobrze jest przechowywać w pojeździe, jeśli jednak uczestnicy zdarzenia drogowego nie posiadają gotowego pisma, mogą sporządzić je samodzielnie.

W przypadku zawarcia ugody należy pamiętać wtedy o umieszczeniu w nim następujących danych:

 • data i miejsce zdarzenia,
 • informacje na temat osoby poszkodowanej i sprawcy, tj. imię, nazwisko, adres, numer PESEL, numer dowodu osobistego, numer i nazwa organu wydającego prawo jazdy (obu kierowców),
 • numery rejestracyjne pojazdów,
 • numer polisy OC sprawcy i nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego lub wysokość bezspornego zobowiązania, czyli wysokość odszkodowania, jakie sprawca wypłaci poszkodowanemu (wraz ze sposobem dokonania płatności oraz jej terminem),
 • treść oświadczenia sprawcy kolizji,
 • krótki opis zdarzenia,
 • [ewentualnie] oświadczenie osoby poszkodowanej o zrzeczeniu się prawa do dalszych roszczeń (w przypadku wypłacania odszkodowania „do kieszeni”),
 • czytelne podpisy sprawcy i poszkodowanego.

 

Co zrobić po podpisaniu ugody w sprawie kolizji?

Jeśli spisana ugoda w sprawie kolizji drogowej uwzględnia udział towarzystwa ubezpieczeniowego, to poszkodowany powinien zgłosić się po wypłatę odszkodowania do ubezpieczyciela, którego sprawca wskazał w swoim oświadczeniu.

Może w tym celu skontaktować się z firmą osobiście lub za pośrednictwem infolinii czy strony internetowej. Kolejnym krokiem będzie wezwanie rzeczoznawcy do oględzin pojazdu i wyceny szkody. Zazwyczaj po dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności, ubezpieczyciel wypłaca takie odszkodowanie w ciągu kilkunastu dni.

Jednak podpisanie ugody dotyczącej kolizji może też całkowicie wykluczać udział ubezpieczyciela, w takim przypadku po podpisaniu ugody i uregulowaniu zadośćuczynienia, sprawca kolizji jaki poszkodowany – mogą rozjechać się w swoje strony.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (14 votes, average: 4,79 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze