Uznanie właściwe i niewłaściwe przedawnionego długu [SPRAWDŹ]!

Chodzi o uznanie przedawnionego roszczenia. W 2008 zaciągnęłam pożyczkę bankową na 12.000 zł, z powodu utraty pracy, nie byłam w stanie jej spłacić. sprawa trafiła do sądu, a w 2010 dług wykupiła na giełdzie wierzytelności firma Best SA. Sprawa trafiła do komornika, ale z powodu braku majątku została umorzona.

Ponownie firma Best S. A. odezwała się do mnie pod koniec 2016, ponieważ przebywałam wtedy za granica i byłam dość przerażona moją sytuacją, podpisałam z nimi ugodę i zaczęłam spłacać dług, który urósł do 46 tys…

Nie miałam wtedy świadomości prawnej, nie poszłam do nikogo się poradzić… Spłacam dość regularnie, gdy w lipcu zeszłego roku podczas jakiegoś telefonu z ich strony zadano mi pytanie, czy uznaje swój dług.

Zapytałam, co to zmienia, na co odpowiedziano mi, że jest to po prostu coś, co „mają w papierach do odznaczenia”. Zaprzeczyłam, wymawiając się chęcią konsultacji z prawnikiem.

Teraz widzę, że moja ugoda przerwała bieg przedawnienia (uznanie długu po przedawnieniu), choć sprawa była już (w świetle nowego prawa) przedawniona w 2016…

Ciągle to spłacam, choć nie jest mi łatwo, pieniądze, które ktoś na mnie zarobił, (mój dług to było 12.000, w tej chwili już je dawno spłaciłam i płace odsetki od odsetek…..) Czy mam jakiekolwiek szanse wydostać się z tego?


Uznanie właściwe i niewłaściwe przedawnionego długu

Przedawnienie roszczeń to instytucja prawa, która daje dłużnikowi możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczeń wierzyciela po upływie terminu, które jasno określa prawo.

Przedawnienie roszczenia może biec od nowa, jeśli dojdzie do przerwania biegu przedawnienia, tak mówi bowiem kodeks cywilny. Oczywiście nie jest wykluczone przerywanie biegu przedawnienia wielokrotnie.

Warto też wiedzieć, że jednym z czynników przerywających bieg przedawnienia, jest uznanie długu. Uznanie długu dzielimy na dwa rodzaje:

 • uznanie właściwe,
 • uznanie niewłaściwe.

Czym jest uznanie długu właściwe? to nic innego jak np. umowa/ugoda między dłużnikiem a wierzycielem.

A czym jest uznanie długu niewłaściwe? niewłaściwe uznanie długu jest nieco bardziej skomplikowane i polega na tym, że dłużnik, podejmując różne czynności względem zadłużenia u swojego wierzyciela, daje mu do zrozumienia, że wie o istniejącym długu. Np.

 • częściowa spłata długu,
 • negocjacje z wierzycielem,
 • prośba o rozłożenie długu na raty,
 • prośba o umorzenie części wierzytelności.

Czy uznanie długu, gdy jest on już przedawniony, powoduje przerwanie biegu przedawnienia?

Biorąc pod lupę art. 117 § 2 kodeksu cywilnego, czytamy:

Art. 117

§1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.

§2. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

Według mojej interpretacji i w zgodzie ze stanowiskiem orzecznictwa doktryny, jeśli dłużnik uznał dług właściwie, gdy okres przedawnienia upłynął (czyli dłużnik np. zawarł ugodę z wierzycielem), to wtedy dłużnik, podejmując te czynności, zrzekł się korzystania podniesienia zarzutu przedawnienia i wierzyciel bez przeszkód może dochodzić roszczeń.

… Ciebie powyższy przypadek nie dotyczy, bo uznałaś dług niewłaściwie, a tyczy się Ciebie, co następuje:

Jeśli dłużnik uznał dług niewłaściwie [TY] po okresie, kiedy roszczenie przedawniło się, to uważa się, że takie uznanie nie powoduje, zrzeknięcia się skorzystania z zarzutu przedawnia, a więc w dalszym ciągu masz prawo skutecznie podnieść zarzut przedawnienia się długu!

Podsumowując

Jeśli upłynie okres przedawnienia roszczenia, to tylko uznanie właściwe przez dłużnika (umowa-ugoda między wierzycielem a dłużnikiem), daje prawo wierzycielowi do dochodzenia roszczeń!

Czy mam jakiekolwiek szanse wydostać się z tego? masz duże szanse na to, że podnosząc zarzut przedawnienia roszczenia przed sądem (mimo że uznałaś dług niewłaściwe), sąd umorzy dług i nie będziesz musiała więcej płacić na wyzyskiwaczy, których to padłaś ofiarą.

przedawnienie-roszczenia-uznanie-długu-właściwe-niewłaściwe
Tylko uznanie długu właściwe przez dłużnika, po przedawnieniu długu – daje wierzycielowi możliwość dochodzenia swoich roszczeń. Uznanie długu niewłaściwe przez dłużnika, nie zamyka drogi dłużnikowi do podniesienie zarzutu przedawnienia roszczenia!

Obawiam się niestety, że sama sobie w sądzie możesz nie poradzić, dlatego polecam Ci, abyś skorzystała z pomocy prawnika, który biegle porusza się w tego typu sprawach, ponieważ uznanie przedawnionego roszczenia, to wyjątkowo ciężka sprawa.

Wiadomo, że trzeba się liczyć z wydatkiem nawet kilkuset złotych, ale zobacz, co możesz zyskać? :-)

Uznanie długu – wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

4 komentarzy w “Uznanie właściwe i niewłaściwe przedawnionego długu [SPRAWDŹ]!”
 1. Umowa na kredyt podpisana została w grudniu 1999r. na kwotę 4600,-. Odezwała się wczoraj firma windykacyjna, która żąda spłaty ponad 7tys. zł., bo bank sprzedał jej dług (grudzień 2016). Czy ten dług się przedawnił? Jak odpowiedzieć firmie windykacyjnej?

  1. Janina Gołębiecka

   Kredyt bankowy przedawnia się po 3 latach od daty, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 120 § 1 K.c.). A wymagalność roszczenia to stan, w którym wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia od dłużnika. Koniecznie sprawdź, czy bieg przedawnienia nie został przerwany <-- koniecznie przeczytaj ten poradnik. Firmy windykacyjne i sami wierzyciele, bardzo często stosują różne sztuczki, aby dług nie przedawnił się, tutaj warto przytoczyć (art. 123 § 1 pkt 2 K.c.) „Uznanie roszczenia w rozumieniu art. 123 § 1 pkt 2 K.c. występuje w wypadku wyraźnego oświadczenia woli lub innego jednoznacznego zachowania się dłużnika wobec wierzyciela, z którego wynika, że dłużnik uważa roszczenie za istniejące” Jeśli bieg przedawnienia nie został przerwany, to przysługuje Ci prawo do podniesienia zarzutu przedawnienia. Skoro minęło tyle lat od momentu, kiedy Twój dług stał się wymagalny, to istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że sąd umorzy to zadłużenie jeśli podniesiesz zarzut przedawnienia. Jak odpowiedzieć firmie windykacyjnej? napisz do nich pismo o treści: W odpowiedzi na pozew o zapłatę (kwota) tytułem długu w (nazwa banku nr umowy kredytowej), wnoszę o oddalenie powództwa w całości z powodu przedawnienia się tego roszczenia. Podpisz się na dole, u góry data i miejscowość

 2. Mam dług w kruku już jakieś 3 lata. Niestety odebrałam od nich telefon i przez przypadek przyznałam się do długu. Czy teraz przez moją nieuwagę bieg przedawnienia został przerwany? Bardzo proszę o pomoc

  1. Janina Gołębiecka

   Niestety uznałaś dług (przyznałaś się do niego) i bieg przedawnienia roszczenia uległ przerwaniu, od dnia uznania dług, bieg przedawnienia zaczyna biec na nowo.

Comments are closed.