Wniosek o przyspieszenie wpisu do KRS WZÓR

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym na rozpatrzenie wniosku KRS ma siedem dni, a w sprawach wymagających wyjaśnienia – miesiąc. Niestety w praktyce czas oczekiwania na wpis w KRS jest znacznie dłuższy. W zależności od natężenia pracy zatrudnionych w KRS referendarzy na ujawnienie zmiany czeka się nawet kilka miesięcy.

Wstęp

wniosek-o-przyspieszenie-wpisu-do-krs-wzor-pdf-docNa szczęście wielokrotnie pomocnym okazuje się przygotowana przez nas prośba o przyspieszenie rozpoznania wniosku KRS. Dodatkowo sprawdź, jak przygotować wniosek o przyspieszenie wpisu i dowiedz się, jakich argumentów użyć, by uzyskać szybką aktualizację danych w KRS. Dla ułatwienia przygotowaliśmy 2 gotowe do wypełnienia wzory wniosków, które znacznie ułatwią Ci przyspieszenie całej procedury:

Wniosek o przyspieszenie wpisu do KRS wzór

wniosek-o-przyspieszenie-wpisu-do-krs-wzor-pdf-doc

Wniosek o przyspieszenie wpisu do KRS wzór

Wniosek o przyspieszenie zmiany w KRS wzór

wniosek-o-przyspieszenie-zmiany-w-krs-wzor-pdf-doc

Wniosek o przyspieszenie zmiany w KRS wzór

Czym jest KRS?

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym ściśle określa, czym jest sam rejestr oraz wskazuje zadania Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie z regulacjami niniejszej ustawy KRS składa się z:

 • rejestru przedsiębiorców
 • rejestru stowarzyszeń
 • rejestru innych organizacji społecznych i zawodowych
 • fundacji
 • samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • rejestru dłużników niewypłacalnych.

Każdy z wyżej wymienionych podmiotów zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych w rejestrze, a następnie do ich aktualizacji.

Dodać należy, że rejestr prowadzą w systemie teleinformatycznym sądy rejonowe, a dokładnie sądy gospodarcze określone przez ustawodawcę sądami rejestrowymi. Natomiast same wpisy następują na wniosek zainteresowanego lub z urzędu.

Zmiana wpisu w KRS czas oczekiwania

Wniosek o wpis do KRS składa się na urzędowym formularzu albo na formularzu udostępnionym w systemie teleinformatycznym. Ujawnienie danych w Krajowym Rejestrze Sądowym i ich aktualizacja podlega opłacie, którą należy uiścić wraz ze złożeniem wniosku.

Jeżeli wpis podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wnioskodawca zobowiązany jest uiścić również opłatę od ogłoszenia.

Dopełnienie powyżej wskazanych formalności ma ogromne znaczenie, ponieważ wniosek złożony w innej formie, niż za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i nieopłacony podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków formalnych wniosku.

Również nieprawidłowo wypełniony wniosek o wpis podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków, jeżeli z powodu nieprawidłowego wypełnienia nie jest możliwe nadanie wnioskowi prawidłowego biegu.

Natomiast co do samego terminu rozpoznania wniosku, to zgodnie z przepisem art. 20a ust. 1 ustawy, wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu.

Jeżeli rozpoznanie wniosku o wpis lub zmianę wpisu w KRS wymaga wezwania do usunięcia przeszkody do dokonania wpisu, wniosek powinien być rozpoznany w terminie 7 dni od usunięcia przeszkody przez wnioskodawcę.

W sytuacji gdy rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, wniosek należy rozpoznać nie później niż w terminie miesiąca – tak ustęp. 3 niniejszego przepisu.

Niemniej wielokrotnie dochodzi do sytuacji, gdy wnioskodawca na zmianę danych w KRS czekać musi długie miesiące. Wówczas pomocnym okazać się może wniosek o przyspieszenie wpisu do KRS.

Czy warto złożyć wniosek o przyspieszenie rozpatrzenia wniosku KRS?

Jak już wspomniałam, na rozpoznanie wniosku o wpis do KRS często należy czekać nawet kilka miesięcy. W tym czasie spółki i inne podmioty są zawieszone w działaniu, nie mogąc podjąć się wykonywania swoich statutowych działań.

W takim przypadku wniosek o przyspieszenie wpisu do KRS może faktycznie pomóc. Przewodniczący wydziału po otrzymaniu pisma z prośbą o przyspieszenie rozpoznania sprawy może przekazać sprawę do rozpoznania innemu referendarzowi.

Przy czym zaznaczyć należy, że aby prośba nie została pozostawiona bez rozpoznania, należy użyć w niej mocnych argumentów.

Jak napisać wniosek o przyspieszenie wpisu do KRS?

Przygotowując prośbę o przyspieszenie wpisu do KRS, warto posłużyć się kopią/odpisem wcześniej złożonego wniosku.

W treści pierwotnego wniosku znajdują się bowiem niezbędne dane, m.in. sygnatura akt sprawy nadawana w biurze podawczym oraz data złożenia wniosku, którą umieszcza się w centralnym punkcie prezentaty (urzędowej pieczęci sądu).

W treści wniosku wskazać należy powód przyspieszenia tj. potrzeba, czy też obowiązek wywiązanie się z zawartych umów, podjęcie nowych przedsięwzięć, straty materialne wynikające z zablokowania możliwości działania bez ujawniania zmian w KRS.

Na koniec zaznaczyć trzeba, że wniosek o przyspieszenie wpisu do KRS jest wolny od opłat!

Warto przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 4,78 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze

3 komentarzy w “Wniosek o przyspieszenie wpisu do KRS WZÓR”
 1. Czy wniosek ten mogę użyć jako przyspieszenie rejestracji spółki KRS? Wniosek o wpis rejestracji spółki do Krajowego Rejestru Sądowego złożyliśmy już jakiś czas temu, chcielibyśmy przyspieszyć procedurę.

  1. Grzegorz Szwaciński

   Tak, jak najbardziej. Jednak należy pamiętać, że złożony do sądu wniosek o przyspieszenie wpisu zmian w KRS, nigdy nie gwarantuje przyspieszenia aktualizacji danych, wszystko zależy od uzasadnienia wniosku.

 2. Dzień dobry! proszę o potwierdzenie, czy pismo o przyśpieszenie rozpoznania wpisu kieruje się do przewodniczącego wydziału gospodarczego sądu rejonowego? w biurze podawczym?

Comments are closed.