Wyłudzenie kredytu z zamiarem spłaty – co grozi? jak się bronić?

Witam, wyłudziłem kredyt z zamiarem spłaty, przedstawiłem fałszywe oświadczenie o dochodach. Teraz trochę się obawiam, że dostanę wezwanie w sprawie wyłudzenia kredytu, czy bank tego przypadkiem nie odkryje?

Kredyt mi przydzielono bez problemu. Czy banki sprawdzają oświadczenie o dochodach już po przyznaniu kredytu? np. wyrywkowo jakoś?

Co mi grozi za wyłudzenie kredytu? jak się bronić, jeśli wszystko wyjdzie na jaw i dostanę wezwanie w sprawie wyłudzenia kredytu? zatrudnienie i pracodawca się zgadza, ale już wysokość zarobków nie. Proszę o pomoc.


Wyłudzenie kredytu z zamiarem spłaty

Otrzymanie kredytu w banku uzależnione jest od spełnienia wymogów stawianych przez dany bank. Najczęściej bank bada zdolność kredytową wnioskodawcy przez pryzmat stałych dochodów oraz historii kredytowej wynikającej z raportu BIK.

Prawo do badania zdolności kredytowej wnioskodawcy o kredyt wynika nie tylko z przyjętych przez bank wewnętrznych ustaleń, ale również z regulacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo bankowe.

Art. 70 niniejszej ustawy stanowi, że bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności i są to:

  • zaświadczenie o zarobkach z 3 miesięcy,
  • lub oświadczenie o dochodach.

Zaufani klienci banków drogę po pożyczkę, kredyt, czy debet na koncie mają znacznie prostszą niż osoby z ulicy – bez konta w banku, historii kredytowej, z niskimi dochodami. Taki klient jest znacznie bardziej prześwietlany przez bank pod kątem zdolności kredytowej.

Tak zapewne było w Twojej sytuacji, skoro posunąłeś się do złożenia fałszywego oświadczenia o dochodach. A teraz gryziesz się w sobie i niepokoisz konsekwencjami karnymi mogącymi wyniknąć w przyszłości.

Czy bank sprawdza oświadczenie o dochodach już po przyznaniu kredytu?

wyludzenie-kredytu-na-falszywe-oswiadczenie-o-dochodach

Czy okoliczność, że zawyżyłeś wysokość dochodu we wniosku kredytowym, wyjdzie na jaw, czy nie – zależy w dużej mierze od Ciebie.

Musisz wiedzieć, że Bank posiada uprawnienie do badania zdolności kredytowej swoich klientów również w trakcie spłaty kredytu. Wynika to z art. 74 ustawy w brzmieniu:

“W czasie obowiązywania umowy kredytu kredytobiorca jest obowiązany przedstawić – na żądanie banku – informacje i dokumenty niezbędne do oceny jego sytuacji finansowej i gospodarczej oraz umożliwiające kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu”

Myślę jednak, że takich sytuacji jest niewiele. Klient, który spłaca kredyt na czas, nie musi martwić się, że bank może mieć do niego jakiekolwiek roszczenia.

Zwróć uwagę, że wiele osób zaciąga kredyty na długie lata tj. kredyty hipoteczne, w czasie których ich kondycja finansowa może ulec zmianie, a jednak nikt nie myśli o tym, że bank może na nowo weryfikować ich zdolność kredytową. Dobry klient skupia się najczęściej na wywiązaniu się z obowiązku spłaty rat kredytowych na czas.

Jeśli będziesz dbał o regularność spłat rat kredytu, bank nie powinien mieć w stosunku do Ciebie żadnych podejrzeń. Jeżeli dotrzymasz postanowień umowy kredytowej, nie będziesz musiał obawiać się konsekwencji sfałszowania wniosku kredytowego.

Co grozi za wyłudzenie kredytu?

Kiedy mówimy o wyłudzeniu kredytu? Musisz wiedzieć, że wyłudzenie kredytu stanowi przestępstwo z art. 298 kodeksu karnego, który stanowi, że:

Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Za czyn, którego się dopuściłeś, (fałszywe oświadczenie o dochodach) mógłbyś odpowiadać pozbawieniem wolności od 3 miesięcy do lat 5. Dlatego Twoim priorytetem powinna być rzetelna spłata zaciągniętego już kredytu, tak by w żaden sposób nie narazić się na podejrzenia ze strony banku.

Musisz przestrzegać harmonogramu spłaty, nawet jeśli znajdziesz się w trudniejszej sytuacji finansowej, a przede wszystkim nie dopuścić do wypowiedzenia przez bank umowy.

Przyjmując jednak, że doszłoby do ujawnienia przestępstwa (wezwanie w sprawie wyłudzenia kredytu), bo pytasz również i o taką możliwość myślę, że wówczas masz szansę na uniknięcie odpowiedzialności karnej, jeśli wykażesz, że nigdy nie miałeś w zamiarze pokrzywdzenia banku, lecz planowałeś zaciągnięte zobowiązanie spłacić.

Ocena dobrego i złego zamiaru może mieć wpływ na wymiar kary. Liczy się zamiar – chęć spłaty lub jej brak.

Aby nie być gołosłowną, przytoczę Ci rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego Gdańsku – Południe w sprawie w sygn. akt II K 994/15, w której oskarżony o to, że doprowadził Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową Rafineria w G. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 65.000 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do własnej zdolności kredytowej oraz zamiaru spłaty zaciągniętego zobowiązania przez zawarcie umowy pożyczki na cele mieszkaniowe poprzez przedłożenie uprzednio podrobionych dokumentów dotyczących okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania tej pożyczki w postaci umowy o pracę na czas nieokreślony został uznany za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i skazany na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 200 (dwustu) stawek dziennych po 30 (trzydzieści) złotych każda.

Jak widzisz, w tym przypadku kara nie była surowa. Jednak przestępstwo wyszło na jaw, a fałszerz został ukarany.

Podsumowanie

Mam nadzieje, że w Twoim przypadku będzie inaczej i spłata wyłudzonego kredytu będzie przebiegać bezproblemowo. Spłacisz przyznany kredyt bez poślizgów i niepotrzebnych konsekwencji, wyciągając jedynie wnioski na przyszłość, aby już nigdy w życiu nie wyłudzać kredytu na fałszywe oświadczenie o dochodach! Trzymam za to kciuki!

Jeśli interesują Cię inne wyroki za wyłudzenia kredytów, to znajdziesz je w internecie bez żadnego problemu, pamiętaj, że nawet próba wyłudzenia kredytu to łamanie prawa. Na koniec szybka grafika podsumowująca to, co napisałam powyżej:

wyludzenie-kredytu
Instrukcja jak postępować

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

1 komentarz w “Wyłudzenie kredytu z zamiarem spłaty – co grozi? jak się bronić?”
  1. Nabrałam dużo kredytów. Ostatnio wzięłam kredyty na spłatę innych zobowiązań. We wniosku podałam nieprawdziwy adres mojego starego mieszkania, które sprzedałam i zawyżyłam dochody, mówiąc, że pracuję, a byłam już na emeryturze.

    Zrobiłam to dlatego, że wpadłam w pułapkę zadłużeniową i nie byłam już w stanie spłacać rat kredytów. Teraz chcę złożyć do sądu wniosek o upadłość konsumencką, ale moje machlojki na pewno wyjdą na jaw. Nie mam majątku, gdyż wynajmuję mieszkanie. Jestem chora na dwubiegunowość i stąd ta moja rozrzutność.

    W mc. 03.2019 r. byłam w szpitalu w Branicach i tam zdiagnozowano tę chorobę. Na umowach kredytu będzie adres mieszkania, które sprzedałam już w tamtym roku. Z tych pieniędzy spłaciłam część zobowiązań, ale dalej brakowało mi pieniędzy. Czy to ma sens składanie wniosku o upadłość konsumencką? Te umowy z nieprawdziwymi danymi były brane od czerwca tego roku. Nie wiem co mam dalej robić. Jestem w matni.

Comments are closed.