Aneks do umowy spółki cywilnej Zmiana adresu WZÓR

Jak napisać aneks do umowy spółki cywilnej o zmianie adresu? Spółka cywilna, tak jak każdy inny przedsiębiorca, zobowiązana jest do aktualizacji danych w rejestrach. Dlatego jeśli w trakcie bytu spółki dojdzie do zmiany adresu spółki, jej wspólnicy pamiętać muszą o dopełnieniu szeregu obowiązków.

Wstęp

aneks-do-umowy-spolki-cywilnej-zmiana-adresu-wzor-pdf-docNajtrudniejszym z nich jest sporządzenie prawidłowego aneksu do umowy, którym zmienia się dane adresowe spółki. Jak sporządzić taki aneks? Aby ułatwić Ci to zadanie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór aneksu do umowy spółki cywilnej, dotyczący zmiany danych adresowych spółki, pobierzesz go poniżej:

Aneks do umowy spółki cywilnej Zmiana adresu wzór

aneks-do-umowy-spolki-cywilnej-zmiana-adresu-wzor-pdf-doc

Aneks do umowy spółki cywilnej Zmiana adresu wzór

Jak przygotować aneks do umowy spółki cywilnej zmiana adresu?

Aneksem do umowy spółki cywilnej lub w formie nowej uchwały, wspólnicy wprowadzić mogą szereg zmian – poczynając od zmiany adresu spółki po zwiększenie lub zmniejszenie udziałów poszczególnych wspólników.

Wprowadzając zmiany w formie aneksu, wspólnicy spółki cywilnej pamiętać muszą, by dokument został sporządzony w formie pisemnej.

Natomiast w samej treści aneksu, powinny znaleźć się informacje o wprowadzanych zmianach (zmiana adresu siedziby spółki cywilnej, wprowadzenie nowego wspólnika, podział udziałów) oraz termin, z którego upływem wchodzą one w życie.

Aneks do umowy powinien zostać odpowiednio oznaczony, poprzez wpisanie jego numeru porządkowego.

Dokument dla swej ważności musi również zostać podpisany przez wszystkich wspólników, a następnie dołączony do umowy spółki, ponieważ jako samodzielny dokument nie ma żadnej mocy prawnej.

Przygotowując dokumenty zmieniające, spółka korzystać może z usług prawnika lub notariusza, co jednak wiąże się z potrzebą poniesienia znacznych kosztów.

Aby ograniczyć wydatki, wspólnicy mogą podjąć się samodzielnego spisywania postanowień.

W tym przypadku pomocny będzie wzór aneksu do umowy spółki cywilnej zmiana adresu oraz inne przygotowane przez nas wzory umów i uchwał.

 

Zmiana adresu spółki cywilnej i co dalej?

Obowiązek aktualizacji danych wynika wprost z ustawy i w razie jego niedopełnienia przedsiębiorca naraża się na konsekwencje karne. Dlatego wspólnicy spółki cywilnej po wprowadzeniu w życie zmian dotyczących adresu spółki zobowiązani są zgłosić aktualizację danych do właściwych rejestrów.

Pierwszą czynnością, której należy dopełnić, jest poinformowanie urzędu statystycznego. Wniosek informacyjny spółka powinna złożyć w terminie 7 dni od zmiany danych. Wniosek wypełnia się na formularzu urzędowym dostępnym pod nazwą RG-OP.

Jako załączniki do wniosku spółka zobowiązana jest złożyć aneks do umowy spółki cywilnej, nową umowę lub uchwałę –  podpisane przez wszystkich wspólników.

W sytuacji, gdy doszło do zmiany wspólników spółka zobowiązana jest złożyć formularz RG-SC.

Wyjaśnić należy, że zmiana umowy spółki cywilnej powinna zostać zgłoszona w urzędzie statystycznym lub oddziale właściwym ze względu na siedzibę spółki.

Gotowe formularze wraz z załącznikami mogą zostać złożone w biurze podawczym urzędu przez wspólnika bądź jego pełnomocnika. Obowiązek zgłoszenia zostanie dochowany jeżeli dokumenty aktualizacyjne zostaną przesłane do urzędu statystycznego listem poleconym.

 

Jak wypełnić wniosek o zmianę danych spółki cywilnej w rejestrze REGON?

Formularze, które należy złożyć w urzędzie statystycznym, nie są skomplikowanymi drukami, jednak ich wypełnienie może przynieść pewne trudności osobom nieobytym w prowadzeniu spraw urzędowych.

Z uwagi na powyższe chcę wyjaśnić, że w formularzu wypełnić należy wszystkie pola dotyczące danych spółki:

  • 1 – nazwa spółki cywilnej
  • 2 – numer identyfikacyjny spółki cywilnej jeśli został nadany
  • 3 – NIP, o ile został nadany.

Następnie w zależności, czy wspólnikiem jest osoba fizyczna, czy prawna lub jednostka organizacyjna wypełnia się pola 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6.

Ile kosztuje zmiana danych firmy spółki cywilnej?

Składając złożenie o aktualizację danych spółki cywilnej w rejestrze, spółka może liczyć na szybkie ujawnienie nowych danych.

Sprawy rozpoznawane są bowiem bez zbędnej zwłoki, a urząd zmienia informacje zaraz po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów (wniosków wraz z załącznikami).

Kiedy dane zostaną ujawnione na stronie GUS, wspólnicy mogą otrzymać potwierdzenie aktualizacji.

Czynności aktualizacyjne są wolne od opłat. Niemniej należy pamiętać, że jeśli spółka działa przez pełnomocnika, od pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze