Aneks do umowy spółki cywilnej Zmiana Udziałów WZÓR

Jak napisać aneks do umowy spółki cywilnej dotyczący zmiany udziałów? Jeżeli umowa spółki cywilnej dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia udziałów któregoś z obecnych wspólników, lub wprowadzenie do spółki nowego wspólnika, czynność ta może zostać dokonana na skutek podjęcia odpowiedniej uchwały lub aneksu.

Wstęp

aneks-do-umowy-spolki-cywilnej-zmiana-udzialow-wzor-pdf-docWspólnicy muszą jednak pamiętać, że dla ważności podjętych zmian zachowana musi zostać odpowiednia forma aneksu. Zobowiązani są również dochować formalności urzędowych. Dlatego sprawdź, jak zmienić udziały w spółce cywilnej i pobierz przygotowany przez nas wzór aneksu do umowy spółki cywilnej zmiana udziałów, który zamieszczam poniżej:

Aneks do umowy spółki cywilnej Zmiana Udziałów wzór

aneks-do-umowy-spolki-cywilnej-zmiana-udzialow-wzor-pdf-doc

Aneks do umowy spółki cywilnej Zmiana Udziałów WZÓR

Czy można zmienić udziały w spółce cywilnej?

Na wstępie należy odnieść się do regulacji art. 867 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym w umowie spółki cywilnej można inaczej (dowolnie/swobodnie) ustalić stosunek udziału wspólników w zyskach i stratach.

Można nawet zwolnić niektórych wspólników od udziału w stratach. Natomiast nie można wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach.

Z powyższego wynika, że w trakcie bytu spółki cywilnej wspólnicy mogą podjąć decyzję o:

 • przeprowadzeniu zmiany udziałów w spółce poprzez ich zwiększenie lub zmniejszenie na rzecz wybranego wspólnika
 • dopisaniu wspólnika do spółki
 • wypisać wspólnika ze spółki.

Jak przeprowadzić zmianę udziałów w spółce cywilnej?

Zgodnie z powołanym wyżej przepisem kodeksu cywilnego w trakcie bytu spółki cywilnej, wspólnicy mogą w dowolnej chwili zdecydować o zmianie udziałów. Decyzja ta dla swej ważności może zapaść w formie:

 • zmiany umowy spółki poprzez sporządzenie aneksu do umowy
 • uchwały wspólników spółki cywilnej.

Zmiana udziałów w spółce cywilnej bez względu na to, czy ma nastąpić na mocy aneksu do umowy, czy kolejnej uchwały wspólników musi być sporządzona w zwykłej formie pisemnej, co oznacza, że dokument mogą samodzielnie przygotować wspólnicy spółki, korzystając z przygotowanego przez nas aneksu dla spółki cywilnej.

 

Pobranie gotowego wzoru jest wygodne i pozwala uniknąć dodatkowych kosztów związanych z obsługą notarialną.

Niemniej decydując się na samodzielne przygotowanie aneksu/uchwały wspólnicy pamiętać muszą, że dokumenty te zawierać powinny:

 • numer porządkowy
 • datę podjęcia/wprowadzenia zmian
 • podpis wszystkich wspólników.

Ważne jest również to, by dokument dołączyć do reszty dokumentów firmy.

Aneks do umowy spółki cywilnej zmiana udziałów i co dalej?

Zmiana proporcji udziałów w spółce cywilnej nie jest informacją podlegającą ujawnieniu w urzędzie statystycznym, ani też w rejestrze centralnej ewidencji działalności gospodarczej.

Niemniej spółka cywilna, jako podatnik niebędący osobą fizyczną podlega obowiązkowi wpisu do ewidencji i identyfikacji podatników i płatników we właściwym urzędzie skarbowym.

Dlatego wraz ze sporządzeniem aneksu do umowy spółki cywilnej zmieniającego proporcje udziałów poszczególnych wspólników, powstaje obowiązek zgłoszenia zmian do naczelnika właściwego urzędu skarbowego

Wspólnicy zobowiązani są zatem, by w terminie siedmiu dni zgłosić zmiany proporcji udziałów do urzędu skarbowego.

Zgłoszenia dokonuje się na formularzu NIP-2 doręczając fiskusowi kopie aneksu do umowy spółki lub uchwały wraz z pismem przewodnim (informującym o potrzebie aktualizacji danych).

 

Dodatkowo od dnia wejścia w życie postanowień o zmianie wspólnicy spółki cywilnej wspólnicy zobowiązani są obliczać swój dochód, uwzględniając zmieniony procent przypadających na nich przychodów i kosztów ich uzyskania.

Zmiana umowy spółki cywilnej, a remanent

Po zmianie udziałów w spółce cywilnej wspólnicy nie mogą również zapomnieć o obowiązku sporządzenia i wpisania do PKPiR spisu z natury (jeśli spółka prowadzi PKPiR).

Do księgi spisu natury spółka cywilna wprowadzić musi:

 • towary handlowe
 • materiały, w tym surowce podstawowe i pomocnicze
 • półwyroby
 • wyroby gotowe
 • braki i odpady
 • produkty produkcji w toku.

Należy dodać, że o zamiarze sporządzenia spisu z natury w terminie innym niż na dzień 1 stycznia i 31 grudnia spółka cywilna zobowiązana jest zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Przedmiotowe zawiadomienie powinno zostać złożone co najmniej siedmiu dni przed datą sporządzenia spisu.

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze