Na wynagrodzeniu mam obciążenie komornicze niealimentacyjne. W tym miesiącu mam dwie wypłaty na konto. Czy z pierwszego wpływu księgowa może mi wypłacić całą kwotę wolną od zajęć a drugą przesłać całą komornikowi?


Może zanim odpowiem na Twoje pytanie, przywołam kilka podstawowych informacji, które musisz znać, otóż wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

  1. minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  2. 75% wynagrodzenia określonego w punkcie 1 – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielo-nych pracownikowi,
  3. 90% wynagrodzenia określonego w punkcie 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych.

Jeśli mowa o potrąceniu alimentacyjnym, to prawo stanowi wtedy inaczej i komornik może z pensji dłużnika zająć nieco więcej, wolna od zajęcia jest wtedy kwota 3/5 (60%) wynagrodzenia. Przy czym, jeśli dłużnik alimentacyjny otrzymuje najniższą krajową, to komornik i tak zabierze z tego wynagrodzenia wspomniane 60%. Przy potrąceniach alimentacyjnych, nie obowiązuje kwota od potrącenia (minimalna krajowa).

Dwie wypłaty w miesiącu a zajęcie komornicze

Zbyt mało dokładnie opisałeś swoją sytuację, bo pracownik może mieć dwie wypłaty w tym samym miesiącu (za miesiąc obecny i miesiąc poprzedni), lub pracownik może mieć dwie lub więcej wypłat w obrębie jednego miesiąca, wszystko zależy tu od charakteru pracy i wynagrodzenia z którym się zgodziłeś z pracodawcą.

Dlatego opiszę dwie sytuacje z osobna…

Zajęcie komornicze a wypłata pensji za dwa miesiące

Jeśli mowa o dwóch wypłatach w tym samym miesiącu (za miesiąc obecny i miesiąc poprzedni), to dokonując potrąceń, osobno stosuje się wyliczenie zajęcia w stosunku do każdego z wynagrodzeń. Czyli przy wyliczaniu kwoty wolnej od zajęcia, trzeba zastosować dwie różne kwoty i dla każdej z nich z osobna, wyliczyć zajęcie komornicze.

Takie zresztą stanowisko przedstawił Główny Inspektorat Pracy w piśmie z 7 marca 2011 r. (GPP-364-4560-12-1/11/PE/RP), gdzie stwierdził, że:

Jeżeli więc pracodawca w jednym miesiącu wypłaca wynagrodzenie za dany miesiąc oraz wynagrodzenie za miesiąc poprzedni, to dokonując potrąceń, obowiązany jest stosować kwotę wolną w stosunku do każdego z wypłacanych wynagrodzeń.

Zajęcie komornicze a dwie wypłaty w miesiącu

Jeśli pracownik otrzymuje dwa wynagrodzenia za pracę w tym samym miesiącu, np. tzw. podstawę (stała comiesięczna kwota wynagrodzenia), oraz premię, to w takim przypadku, należy zsumować obie kwoty do siebie i dopiero po zsumowaniu obliczyć kwotę zajęcia komorniczego.

To co napisałam, potwierdza nawet Główny Inspektorat Pracy i resort pracy z Ministerstwa:

(…) Zgodnie z art. 87 § 8 K.p. potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia.

A więc w zależności od tego, jakiej sytuacji dotyczy Twoje zapytanie, może być tak, że albo pracodawca wypełniając swoje obowiązki wobec komornika, obliczy zajęcie pensji osobno dla każdej z kwot, albo zsumuje je do siebie i dopiero wtedy obliczy kwotę zajęcia komorniczego.

Dwie wypłaty wynagrodzenia w jednym miesiącu i zajęcie komornicze zdarzają się dość często i cała odpowiedzialność za wyliczenie właściwej kwoty zajęcia komorniczego, spoczywa tutaj na pracodawcy.

Artykuły, które należy również przeczytać: