Czy komornik może potrącić mi wypłatę jeśli jeszcze nie doszła na moje konto?

Dzień dobry, mam problem, bo komornik mi zajął wynagrodzenie za pracę 1.000 zł, czy komornik może potrącić mi wypłatę, jeśli jeszcze nie doszła na moje konto?


Zajęcie pensji przez komornika

Egzekucja z wynagrodzenia właśnie w taki sposób wygląda, to nie jest tak, że komornik zajmuje Ci pieniądze z pensji, dopiero gdy wpłyną one na Twoje konto bankowe.

Komornik zajmuje pensję jeszcze w momencie, zanim pracodawca ją Tobie wypłaci. Zresztą, sposób egzekucji z wynagrodzenia dokładnie opisują przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest chyba najefektywniejszych sposobem na dochodzenie przez wierzyciela swoich wierzytelności. Warto też wiedzieć, że komornik może dokonać zajęcia nie tylko pensji z tytułu wykonywania umowy o pracę, ale także wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia

Jak przebiega egzekucja z wynagrodzenia?

Dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik ma obowiązek powiadomić dłużnika o toczącej się przeciw niemu egzekucji komorniczej.

Następny krok to doręczenie wezwania dłużnikowi zajętego wynagrodzenia. Czyli komornik informuje dłużnika, że nie wolno mu odbierać wynagrodzenia w danej wysokości, aż do momentu pełnego pokrycia długu, który dłużnik ma u wierzyciela.

Obowiązki pracodawcy wobec komornika

Komornik, gdy dokonuje zajęcia wynagrodzenia, wzywa pracodawcę, aby ten nie wypłacał całej pensji pracownikowi, a jedynie jej część, czyli np. kwotę wolną od potrącenia komorniczego. Zresztą na temat obowiązków pracodawcy wobec komornika <— szeroko pisałam w tym artykule, koniecznie tu zajrzyj.

Egzekucja z wynagrodzenia – przykład

W praktyce wygląda to tak, że jeśli przykładowo masz wypłaty 2.000 zł/Msc, to mając na sobie egzekucję z wygrodzenia, komornik nakaże pracodawcy wykalkulowanie kwoty zajęcia komorniczego i gdy nadejdzie czasy wypłaty, pracodawca jedną część wynagrodzenia przelewa komornikowi, a drugą pozostałą kwotę (kwota wolna od zajęcia komorniczego) przelewa pracownikowi.

To, ile komornik może zabrać komornik z wypłaty? <— pisałam tutaj – sprawdź czy komornik zabiera Ci odpowiednią część wynagrodzenia.

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę podlega pewnym ograniczeniom, które przewiduje Kodeks pracy, zacytuję teraz art. 87 Kodeksu pracy:

Art. 871.

§1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

§ 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Podsumowując i odpowiadając na Twoje pytanie: czy komornik może potrącić mi wypłatę, jeśli jeszcze nie doszła na moje konto? TAK. Jest to typowy schemat działania komornika, który zresztą jasno opisuje Kodeks postępowania cywilnego.

Artykuły, które wybrałam specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze