Komornik egzekwuje przedawniony dług – co mogę zdziałać? [PORADNIK]

Witam serdecznie, chciałabym się zapytać, jak to jest z przedawnieniem długu i komornikiem. Właśnie komornik zajął mi konto. Mój dług jest z 2010 roku, losy potoczyły się nie tak, jak powinny i nie spłacałam kredytu.

Wszelaka korespondencja przychodziła na adres, pod którym nie mieszkam już od 8 lat i nic nie otrzymałam. Dopiero teraz w czerwcu komornik zajął mi konto bankowe.

Proszę o pomoc i informację, czy ja mogłabym jeszcze coś zrobić w tym kierunku? Napisać jakiś pozew pozbawienie wykonalności tytułu długu w związku z przedawnieniem długu? Czy już jest na jakiekolwiek czynności za późno :( Proszę o poradę. Dziękuję.


Przedawniony dług a komornik

Dłużnik ma prawo zażądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości bądź części lub ograniczenia, na drodze powództwa przecwiegzekucyjnego. Jeśli tytuł egzekucyjny został już przez sąd wydany, to nic nie szkodzi, wygaśnięcie (przedawnienie) długu, wciąż daje dłużnikowi możliwość złożenia pozwu przeciwegzekucyjnego.

Jeśli więc komornik egzekwuje przedawniony dług, to musisz w sądzie złożyć wspomniane powództwo przeciwegzekucyjne (tzw. pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego), wzór powództwa egzekucyjnego <— znajdziesz, klikając w ten link, możesz go też pobrać poniżej:

Powództwo przeciwegzekucyjne

Powództwo przeciw egzekucyjne – wzór

Powództwo przeciwegzekucyjne – wzór

Składając taki pozew, żądasz pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego i powołasz się na przedawnienie długu.

Aby nie stracić tej szansy, ponieważ pozew może być rozpoznany przez sąd już po wyegzekwowaniu przez komornika należności, w pozwie powinnaś złożyć wniosek o zabezpieczenie powództwa przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego, który prowadzi dany komornik pod konkretną sygnaturą sprawy.

W pozwie musisz zatem wskazać, który dokładnie komornik prowadzi egzekucję komorniczą i pod jaką konkretnie sygnaturą.

… czyli piszesz coś w tym stylu:

wnoszę o zabezpieczenie pozwu przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego, który prowadzi komornika (podajesz imię i nazwisko) przy Sądzie Rejonowym w (podajesz miejscowość) pod sygnaturą (podajesz numer sygnatury akt) do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia pozwu.

Wtedy sąd natychmiast wydaje postanowienie, że zawiesza postępowanie egzekucyjne, z tym postanowieniem udajesz się z prędkością światła do komornika. W momencie doręczenia komornikowi postanowienia o zawieszeniu egzekucji komorniczej komornik ma związane ręce i nie może podejmować absolutnie żadnych czynności egzekucyjnych przeciwko Tobie.

Komornik nie może również dokonywać żadnych zajęć, które do tej pory na Tobie egzekwował (zajęcie konta bankowego, zajęcie wynagrodzenia itp.).

Następnym krokiem, będzie wyznaczenie przez sąd daty rozprawy, gdzie sąd przejdzie do rozpoznania pozwu, lub od razu wyznaczy termin posiedzenia, gdzie rozpozna zarzut przedawnienia długu, który egzekwuje komornik.

Jeśli sąd uzna, że egzekucja przedawnionego długu jest bezpodstawna, to sąd oddali powództwo wierzyciela przez przedawnienie długu. Takim sposobem uchronisz się od komorniczej egzekucji przedawnionego długu i Twoja odpowiedzialność za ten dług przestanie istnieć.

Komornicza egzekucja przedawnionego długu zdarza się bardzo często, wierzyciele i komornicy wykorzystują niewiedzę dłużników i bez przeszkód dochodzą takich przedawnionych wierzytelności.

Wina leży też trochę po stronie dłużników i ich braku wiedzy, co do terminu przedawnienia długu. Dobra jednak wiadomość jest taka, że na każdym etapie spłacania przedawnionych zobowiązań, można się od nich uwolnić… trzeba się tylko trochę nagimnastykować!

Niestety im sprawa egzekwowania przedawnionego długu zajdzie dalej, tym ciężej walczyć z komornikiem czy samym wierzycielem…

Każda osoba mająca długi powinna wiedzieć, że generalna zasada prawa cywilnego, która ma zastosowanie w zdecydowanej większości rodzajów długów, jasno mówi, że zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, długi przedawniają się po 10 latach, a ich krótszy termin przedawnienia wynosi 3 lata i dotyczy świadczeń okresowych oraz dla świadczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (abonament za telefon, abonament za TV, pożyczki, chwilówki, kredyty, mandaty itd.).

A zgodnie z art. 118 K.k odrębne regulacje dotyczą poniższych długów:

 • dług z tytułu umowy sprzedaży pomiędzy profesjonalistami, przedawniają się po 2 latach;
 • dług z umowy o dzieło – po 2 latach;
 • dług z umowy najmu przedawniają się po roku;
 • dług z umowy rachunku bankowego przedawniają się po 2 latach;
 • dług z umowy zlecenia przedawniają się po 2 latach;
 • dług z umowy przewozu przedawniają się po roku;
 • dług z umowy przewozu między przewoźnikami przedawniają się po 6 miesiącach;
 • dług z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedawniają się po 3 latach, lecz nie później niż po 10 latach od momentu dowiedzenia się o szkodzie;
 • długi wekslowe przeciwko akceptantowi przedawniają się po 3 latach od dnia płatności weksla.

Warto też wspomnieć, że terminy przedawnień powyższych rodzajów długów nie mogą być modyfikowane przez żadną ze stron, zabronione jest skracanie tych terminów czy wydłużanie ich. Jeśli napotkasz gdzieś na umowie klauzulę przewidującą krótszy lub dłuższy termin przedawnienie danego roszczenia, to klauzula ta jest nieważna!

Podsumowanie

W kwestii przedawnienia długu bardzo ważne staje się pojęcie przerwania biegu przedawnienia, czym jest bieg przedawnienia długu <— dowiesz się z tego poradnika, koniecznie tam zajrzyj!

Artykuły, które wybrałam specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

4 komentarzy w “Komornik egzekwuje przedawniony dług – co mogę zdziałać? [PORADNIK]”
 1. Dziękuję za bardzo cenną jasną i wyczerpującą odpowiedz. Dzięki Wam widzę światełko w tunelu :)

 2. Mariusz Kanpik

  Komornicy też są cwani, nie sprawdzą, czy upomnienia docierają do poprawnej osoby… Eh.

  1. Janina Gołębiecka

   Właściwe doręczenie dłużnikowi pierwszych pism procesowych ma ogromne znaczenie dla pozwanej osoby, ponieważ dłużnik ma wtedy szansę na podjęcie skutecznej obrony przed egzekucją komorniczą (złożenie sprzeciwu). Teraz stosuje się tzw. fikcję doręczeń (fikcja doręczenia polega na tym, że pismo uznaje się za doręczone dłużnikowi, mimo że adresat pisma (dłużnik) tak naprawdę pisma wcale nie odebrał). A więc istnieje ogromne ryzyko bezpodstawnego uznania pisma wszczynającego egzekucję za doręczone. Wtedy nieświadomy dłużnik, który zmienił adres zamieszkania, dowiaduje się o zajęciu konta bankowego czy wynagrodzenia bądź innego prawa majątkowego z wyciągu z konta bankowego albo przy wypłacie. Fikcja doręczenia zachodzi, gdy adresat nie odebrał dwóch awizo, pismo takie uznaje się za doręczone. Na szczęście istnieją w prawie polskim instrumenty obrony dla dłużnika, który zmienił adres jest to przywrócenie terminu złożenia skargi czy wznowienie postępowania.

 3. Mój rachunek bankowy został zajęty nakazem zapłaty z 2008 roku, w stosunku do którego został podniesiony w sądzie zarzut przedawnienia w Postanowieniu Sądu z 2011 roku. Jutro dopiero mam otrzymać z sądu odpis tego Postanowienia, które chce wysłać komornikowi. Nie wiem o co chodzi? czy komornik może zająć przedawniony dług?

Comments are closed.