Czy komornik może wysłać Policję do dłużnika?

Forum prawneKategoria: KomornikCzy komornik może wysłać Policję do dłużnika?
marszat1 zapytał 4 lata temu

Czy komornik może wysłać Policję do dłużnika? Od roku jest prowadzona za mój dług egzekucja komornicza, już rok komornik pobiera część wynagrodzenia. Kilka dni temu otrzymałam pismo od komornika, że owego dnia będzie Policja w moim domu. Czy mogę się dowiedzieć, dlaczego Policja?

Dług mój to 40 tys. Alior Bank oddał sprawę do sądu i sąd wydał wyrok, tytuł egzekucyjny, tymczasem po roku dostaję dwa pisma, jedno z innym wierzycielem, że mam spłacić dług do niego, a drugie od komornika i dodam, że od roku kwota zadłużenia u komornika nie pomniejsza się.

Czy ja jako dłużnik coś zaniechałam? Nie ukrywam, że mieszkam u koleżanki i nie mam żadnych rzeczy materialnych i właśnie pod ten adres niebawem przybędzie komornik.

W jakich warunkach i kiedy komornik przychodzi z Policją? dlaczego pomoc i asysta Policji jest konieczna? że niby mam stawiać opór? a w ogóle czy komornik może przyjść z Policją jeśli nie ma co do tego podstaw.

Proszę o poradę co robić?
Poważaniem
Marta

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj Marto,

z tego co napisałaś, wynika, że komornik chce przeprowadzić egzekucję z ruchomości, dlatego planuje wizytę w miejscu Twojego zamieszkania.

Zachęcam Cię do przeczytania jeszcze raz wezwania komornika, ponieważ wydaje mi się, że komornik jedynie informuje Cię o terminie wizyty, pouczając jednocześnie, że w razie Twojej nieobecności i braku dostępu do lokalu może skorzystać z asysty Policji, by otworzyć mieszkanie. Tak samo jeśli będziesz utrudniać przeprowadzenie czynności egzekucyjnych.

Musisz wiedzieć, że komornik ma prawo skorzystać z pomocy Policji w razie oporu ze strony dłużnika oraz w przypadku natrafienia na trudności w prowadzeniu dalszych czynności.

Powyższe wynika z zapisu art. 765 kpc., który stanowi, że:

1. Policja udziela komornikowi, na jego wezwanie, pomocy przy czynnościach egzekucyjnych. W przypadku stwierdzenia okoliczności uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa, Policja niezwłocznie powiadamia prezesa właściwego sądu rejonowego i żąda od komornika wpisania zastrzeżeń do protokołu czynności.

2. Otwarcia lub przeszukania mieszkania dłużnika komornik dokonuje wyłącznie w asyście Policji.

Asysta Policji przy czynnościach komornika musi być więc prawnie uzasadniona (opór dłużnika, groźba udaremnienia czynności egzekucyjnej, otwarcie i przeszukanie mieszkania dłużnika).

W Twojej sytuacji nie występuje żadna z wyżej wymienionych okoliczności. Dlatego na tym etapie postępowania nie widzę podstaw, by komornik angażował Policję. Jeśli masz ku temu wątpliwości, wykonaj telefon do kancelarii komorniczej i spróbuj wyjaśnić, dlaczego komornik chce zaangażować Policję.

Na koniec napiszę, że wizyta komornika w miejscu zamieszkania dłużnika jest próbą odszukania majątku, który mógłby zostać przez komornika spieniężony na poczet spłaty wierzytelności.

Co prawda w Twoim przypadku egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest skuteczna, ale przy należności głównej sięgającej 40 000 zł potrącenie z pensji jest zbyt niskie, by dług się zmniejszał (pamiętaj o ciągłych odsetkach i kosztach egzekucyjnych).

Jeśli nie zwiększysz wpłat lub nie dogadasz się z wierzycielem, przy niskich potrąceniach z wynagrodzenia za pracę, egzekucja długu przez komornika może trwać latami. Spróbuj więc porozmawiać z komornikiem lub wierzycielem.

Podejmij negocjacje zmierzające do tego, by wierzyciel wycofał egzekucję i zgodził się na dobrowolne wpłaty z Twojej strony, podpisując z Tobą ugodę, wzór umowy ugody znajdziesz poniżej:

Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór

Umowa-ugody-dluznik-wierzyciel-wzor-doc-pdf

Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór

Koniecznie przeczytaj: