Czy po ogłoszeniu upadłości firmy można założyć nową firmę?

Forum prawneKategoria: Upadłość konsumenckaCzy po ogłoszeniu upadłości firmy można założyć nową firmę?
Marcin J. zapytał 4 lata temu

Witam. Prowadzę Firmę od 8 lat, mam sporo długów i komorników do tego zaległości w ZUS-ie i US. Czy po ogłoszeniu upadłości DG można na nowo założyć Firmę? czy jest jakiś okres karencji dot. założenia nowej firmy? jeśli tak, to jaki? jakie są wady zgłoszenia takiej upadłości firmy?

Czy jeżeli ogłoszę upadłość konsumencką i zlicytują moje mieszkanie, to za ile je zlicytują? 2/3 wartości czy po jakiejś obniżonej cenie? jak podzielą długi na wierzycieli?

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj,

jeżeli zostanie ogłoszona upadłości przedsiębiorcy i nie zostanie nałożony na Ciebie zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez sąd, to nie będzie żadnego ograniczenia, by znów założyć własną firmę.

Oczywiście przez cały tok postępowania likwidacyjnego byłoby lepiej dla Ciebie, żeby pozostać na etacie. Jednak tu należy porozumieć się z syndykiem, bo to on będzie czuwać nad przebiegiem spłaty zadłużenia. Uważam jednak, że będzie on chciał, by dłużnik posiadał stały dochód z pracy, nie zaś niepewne zyski z pracy we własnym zakresie.

Odnośnie likwidacji majątku dłużnika po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, to niestety dłużnika musi liczyć się z utratą wszystkiego, co posiada (prócz rzeczy wyłączonych spod egzekucji).

Przy długach znacznej wartości sprzedaż nieruchomości dłużnika może być nieunikniona – chyba że dłużnik generuje znaczne dochody, z których będzie w stanie, realizując plan spłaty, zaspokoić wszystkich wierzycieli.

Odnośnie licytacji nieruchomości w toku postępowania likwidacyjnego po ogłoszonej upadłości konsumenckiej, to inaczej niż przy sprzedaży komorniczej, nieruchomość może zostać zbyta nawet za 100 % wartości. Wszystko zależy od zainteresowania daną nieruchomością.

Syndyk podobnie jak komornik, wycenę nieruchomości zleca rzeczoznawcy majątkowemu. I bazując na określonej przez rzeczoznawcę wycenie, wystawia nieruchomość na sprzedaż. Rolą syndyka jest spieniężenie majątku dłużnika i zaspokojenie wierzycieli.

Dlatego i dla samego syndyka ważna jest sprzedaż po korzystnej cenie. Jeżeli jednak dana nieruchomość nie znajduje zainteresowania, syndyk może obniżyć jej wartość i to znacznie.

Odnośnie podziału uzyskanych ze sprzedaży majątku kwot, to przebiega on zgodnie z planem podziału i zasadą zaspokojenia roszczeń. Jeżeli majątek nie wystarcza na zaspokojenie wierzycieli, to plan spłaty może być realizowany w dalszym ciągu z dochodów dłużnika.

Po zmianie przepisów prawa upadłościowego, plan spłaty będzie mógł być realizowany, aż do skutku, czyli przez wiele lat, inaczej niż obecnie (okres maksymalny 36 miesięcy). Wszystko zależeć będzie od postawy dłużnik i woli wierzycieli. Liczyć się będą także powody popadnięcia przez dłużnika w tarapaty finansowe.

Koniecznie przeczytaj: