Czy Profi Credit może wysłać do zakładu pracy pismo by pracodawca co miesiąc spłacał dług?

Forum prawneKategoria: WindykacjaCzy Profi Credit może wysłać do zakładu pracy pismo by pracodawca co miesiąc spłacał dług?
AvatarAgnieszka B. zapytał 11 miesięcy temu

Czy Profi Credit może wysłać do zakładu pracy pismo, aby pracodawca co miesiąc spłacała dług? Mam pożyczkę w Profi Credit. Miałam opóźnienie jednej raty, dostawałam SMS, że wyślą weksel na całość. Zadzwoniłam do tej firmy pożyczkowej, ale nikt z windykacji nie chciał rozmawiać, tylko straszyli wekslem.

Spłaciłam zaległą i obecną ratę. Mimo tego przy wypłacie zostało mi odbita znowu rata, przysłali podobno do zakładu pracy papier podpisany przeze mnie na comiesięczne odbijanie z wypłaty raty, bez wcześniejszego powiadomienia mnie o tym.

Więc są jedną ratę do przodu, czy firma pożyczkowa/windykacja może zająć moje wynagrodzenie tak, jak robi to komornik? Jak wycofać pismo z zakładu pracy (pozwolenie) na potrącanie z pensji?

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Witaj,

zgodnie z regulacją art. 87 kodeksu pracy z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego (…) jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – podlegają potrąceniu, tylko następujące należności:

1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;
2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;
4) kary pieniężne przewidziane w art. 108.

Jednakże, jak wskazuje art. 91 kodeksu pracy, należności inne niż wymienione powyżej mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie.

Ty takiej zgody udzieliłaś, zatem Twój  wierzyciel miał prawo skorzystać z przysługujących mu potrąceń. Jednakże to o czym należy pamiętać, to okoliczność, że pracodawca nie jest zobligowany do realizacji potrąceń, bo inaczej niż w postępowaniu egzekucyjnym nie grożą mu żadne konsekwencje karne (grzywna).

Dodatkowo, pracownik w każdym czasie może cofnąć zgodę na potrącenia z wynagrodzenia za pracę. W tym momencie możesz złożyć pisemne oświadczenie o cofnięciu zgody na dokonywanie dalszych potrąceń z wynagrodzenia za pracę i przesłać listem poleconym do firmy Profi Credit.

Następnie zasadne będzie pismo do zakładu pracy o zaprzestanie dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę na rzecz Profi Credit.

Przedmiotowych pism, nie musisz uzasadniać – wystarczy jednozadaniowe oświadczenie woli ze wskazaniem daty i własnoręcznym podpisem.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Twoja odpowiedź