Profit credit wypowiada umowę pożyczki – komornik zajął całe wynagrodzenie

Witam, chodzi o Profi Credit wypowiedzenie umowy. Profit Credit wypowiedział mi umowę pożyczki, którą spłacałem przez pracodawcę, a teraz komornik zajął całe moje wynagrodzenie, nie mam środków do życia.


Profit credit wypowiada umowę pożyczki

Wypowiedzenie umowy pożyczki bardzo często jest konsekwencją niespłacania na czas rat pożyczki i nie ma co do tego wątpliwości, że firma pożyczkowa czy bank, ma prawo tę pożyczkę nam wypowiedzieć.

Oczywiście bank, jak i firma pożyczkowa, ma jakiś poziom tolerancji niespłacanej na czas pożyczki, najczęściej wypowiedzenie umowy pożyczki ma miejsce wtedy, gdy zalegamy z 2,3 lub 4 ratami, oczywiście przed wypowiedzeniem pożyczki, poniesiemy koszty monitów.

Warto też wiedzieć, że nie tylko opóźnienie w spłatach rat może być powodem wypowiedzenia umowy pożyczki, ale też i:

  • Znaczące obniżenie zdolności kredytowej – kiedy pożyczkobiorca traci np. pracę (źródło dochodu), wtedy bardzo często bank prosi pożyczkobiorcę o dodatkowe zabezpieczenie na poczet zaciągniętej pożyczki lub kredytu.
  • Nieprawdziwe dane we wniosku pożyczkowym lub kredytowym – jeśli bank lub firma pożyczkowa „połapią” się, że klient wprowadził go celowo w błąd, to bardzo często wtedy, następuje wypowiedzenie umowy pożyczkowej.
  • Wykorzystanie kredytu niezgodnie ze zdeklarowanym przeznaczeniem – sytuacja taka ma miejsce, gdy przykładowo wykorzystamy kredyt mieszkaniowy na zakup samochodu :-). Jeśli bank się o tym dowie, a czasem to sprawdzają, to wypowiedzenie kredytu mamy jak w banku :-).
  • Spadek wartości zabezpieczenia – wypowiedzenie pożyczki może mieć też miejsce wtedy, gdy wartość zabezpieczenia na pożyczce lub kredycie – zmaleje, czyli np. wtedy, gdy pożyczkobiorca bierze kredyt pod zastaw nieruchomości i międzyczasie, wartość tej nieruchomości spada, lub gdy nieruchomość popada w ruinę w wyniku zaniedbań właściciela.

Komornik zajął całe wynagrodzenie

To nie jest możliwe, aby komornik zajął całe Twoje wynagrodzenie, chyba że jest to wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia i ma charakter jednorazowy, czyli powiedzmy takie tylko jednorazowe zlecenie. Wtedy komornik ma prawo zająć całą kwotę z wynagrodzenia.

Jeśli natomiast, Twoje wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia ma charakter powtarzalny, czyli kiedy pieniądze od pracodawcy otrzymujesz systematycznie co miesiąc, to takie wynagrodzenie podlega wtedy ochronie od potrąceń komorniczych.

OGRANICZENIA EGZEKUCJI KOMORNICZEJ

Art. 833. §1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.

§ 2. Przepis §1 stosuje się odpowiednio do uposażeń posłów i senatorów, należności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich domowników z tytułu pracy w spółdzielni, wynagrodzeń członków spółdzielni pracy oraz wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania.

Ile komornik może potrącić z umowy zlecenia?

Komornik z takiego stosunku dłużnika do pracy może zająć nie więcej niż 50% wynagrodzenia, a jeśli są to zaległości alimentacyjne, to komornik może zająć wtedy nie więcej niż 3/5 wynagrodzenia.

Jeśli natomiast wynagrodzenie, jakie otrzymujesz, jest zwykłą umową o pracę, czy inną formą zatrudnienia, to komornik nie ma prawa zająć Twojego dochodu w całości!

Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo do złożenia skargi na komornika. A o tym: czym jest skarga na czynności komornicze i jak ją złożyć <— dowiesz się z tego poradnika.

Art. 767. Skarga na czynności komornika

§ 1. Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad.

§ 5. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Wzór skargi na czynności komornika

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Koniecznie musisz podjąć jakieś działania, aby nie stało się tak, że przez dłuższy okres, w jakim komornik będzie egzekwował dług – zostaniesz bez środków na życie. Prawo Polskie na to nie zezwala, więc się na to nie gódź!

Trzymam za Ciebie kciuki, mam nadzieję, że szybko uporasz się z zajmowanym przez komornika całym dochodem, jaki osiągasz. Jeśli napotkasz więcej problemów, to pisz do mnie śmiało, na pewno coś zaradzę!

Wybrałam dla Ciebie do przeczytania również:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze