Ile czasu ma maksymalnie komornik na odblokowanie konta po spłacie długu?

Forum prawneKategoria: KomornikIle czasu ma maksymalnie komornik na odblokowanie konta po spłacie długu?
AvatarAnna zapytał 1 rok temu

Dzień Dobry!

Ile czasu ma maksymalnie komornik na odblokowanie konta po spłacie długu? W dniu 25.03. br. otrzymałam od komornika Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, zajęcie wierzytelności, wezwanie do dokonywania potrąceń z renty lub emerytury z dnia 10.03.br. oraz Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dn.09.03.2010, na wniosek wierzyciela M.St.W-wa ZTM.

Uznając, iż Nakaz zapłaty, od którego nie mogłam się odwołać w ustawowym terminie dwóch tygodni, ponieważ nigdy go wcześniej nie dostałam, jest przedawniony, wysłałam Skargę do Sądu poprzez komornika. Niestety zapomniałam wnieść opłatę za Odwołanie, ponieważ musiałam wysłać Skargę pocztą, gdyż chciałam osobiście dostarczyć Skargę i opłatę, ale gdy pojechałam do kancelarii, komornik powiedział, że obecnie nie wolno mu nic przyjąć, pozostaje tylko droga listowna i tym sposobem zapomniałam dokonać opłaty na konto.

Na początku kwietnia br. otrzymałam z ZUS – Zawiadomienie o potrącaniu świadczenia począwszy od m-ca kwietnia br. w zw. z zajęciem komorniczym. W dn. 08.04.br. zadzwoniłam do komornika i zapytałam, czy zajmie mi również konto bankowe, na co odpowiedział, że tak, w przyszłości, gdy zapytałam w jakiej przyszłości, otrzymałam odpowiedź – za 3 minuty, skoro pani chce mieć zajęte konto. I tak też zrobił.

Następnego dnia dokonałam spłaty całego zadłużenia na rachunku bankowym. Do dnia dzisiejszego, tj. 15.04.br. komornik nie przesłał do banku dyspozycji odblokowania moich rachunków bankowych (wiadomo, że zostały zablokowane wszystkie rachunki na koncie).

Uprzejmie proszę o odpowiedź, ile wynosi maksymalny termin na odblokowanie konta po spłacie całości zadłużenia? a była to kwota 680,79 złotych. I czy komornik powinien wstrzymać również potrącanie mojej emerytury, skoro spłata została dokonana w całości, nadmieniam, iż świadczenie emerytalne otrzymuję w dniu 24-tego, ponieważ wszystko wskazuje na złośliwość komornika i przeciąganie terminów do maksimum.

Dziękuję i pozdrawiam serdecznie
Anna

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-BajsonPrawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Pani Aniu, odnośnie skargi na postępowanie egzekucyjne, złożone bez należnej opłaty, to niebawem powinna Pani otrzymać wezwanie z sądu do uzupełnienia braków formalnych pisma poprzez uiszczenie stosownej kwoty.

Może Pani dochować uchybionych wcześniej formalności, dążąc do nadania sprawie dalszego biegu i w konsekwencji zwrotu wyegzekwowanych przez komornika pieniędzy.

Proszę się więc zastanowić, czy chce Pani zajmować się dalej sprawą, czy też po tym, jak komornik ściągnął całą należność, chce Pani dać sobie spokój.

Odnośnie działań, czy zachowań komornika, to oczywiście zdaje sobie sprawę, że współpraca na gruncie dłużnik-komornika może przynieść wiele przykrości i rozczarowań. Nasi czytelnicy dość często wspominają o niechęci i braku uprzejmości, które odczuwają ze strony komorników. Ale proszę bagatelizować aluzje komornika i nie brać ich do siebie – widocznie jest to człowiek o nieciekawym usposobieniu.

A teraz w kwestii zakończenia postępowanie egzekucyjnego i cofnięciu dokonanych przez komornika zajęć. Niestety żaden przepis nie wskazuje terminów, które wiążą komorników.

Powyższe przekłada się na to, że komornik ma „swój” czas na podjęcie kolejnych czynności egzekucyjnych, takich jak wydanie postanowienia o zakończeniu postępowania i cofnięciu wcześniejszych zajęć.

Wszystko powinno odbywać się jednak bez zbędnej zwłoki, w normalnym toku pracy kancelarii komorniczej, tak aby działania komornika nie przyniosły szkody dłużnikowi.

Wspomina Pani, że niebawem, bo po 20 kwietnia będzie wypłacane przez ZUS kolejne świadczenie, zatem by nie doszło do potrącenia, doradzam Pani wystosowanie do komornika pisma z żądaniem zdjęcia zajęcia z emerytury i rachunku bankowego, powołując się na spłatę długu.

Dalej proszę napisać, że jeśli bezczynność organu egzekucyjnego narazi Panią na stratę finansową, zostanie złożona formalna skarga na czynność komornika.

Skarga na czynności komornika – wzór

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc
Skarga na czynności komornika – wzór

Myślę, że przedmiotowe pismo wystarczy. Dziś kontakt z komornikiem jest nieco utrudniony, dlatego najwygodniej będzie jeśli pismo doręczy Pani komornikowi drogą elektroniczną. Jestem przekonana, że komornik udostępnia adres poczty mailowej, którym może się Pani posłużyć.

Powodzenia!

Warto przeczytać:

Twoja odpowiedź