Jak napisać wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego?

Kategoria: AlimentyJak napisać wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego?
Wioletynka zapytał 1 rok temu

Witam,

Jak napisać wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego? jak pytałem się w OPS, to powiedzieli, że jak będę mieć spłaconą połowę, to mogę napisać taki wniosek, a już mam spłaconą większą połowę.

Jestem po rozwodzie, obecnie mieszkam z eksżoną, pracuję, komornik ściąga mi z wypłaty 1400 zł (zarabiam najniższą krajową) i zostaje mi 700-800 zł, byłej żonie płacę na utrzymanie dzieci i rachunki i praktycznie nic mi nie zostaje, można powiedzieć, że jestem na niej utrzymaniu.

Mamy wspólnie 3 dzieci w tym jedno niepełnosprawne (autyzm atypowy). Proszę mi pomóc, rozwód z mojej winy przez alkohol, od 3 lat nie pije i nie zamierzam pić.

6 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witam,

Panie w urzędzie nie do końca powiedziały Panu prawdę.

Dług może zostać umorzony proporcjonalnie do wysokości spełnionego świadczenia lub całkowicie, jeśli przemawiają za tym okoliczności danej sprawy.

Powyższe wynika z regulacji zawartej w art. 30 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Niniejszy przepis wskazuje:

Organ właściwy dłużnika może umorzyć należności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, w łącznej wysokości:

1) 30%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 3 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;

2) 50%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 5 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;

3) 100%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 7 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów.

I dalej w ustępie 2 brzmi:

Organ właściwy wierzyciela może na wniosek dłużnika alimentacyjnego umorzyć jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną.

Zatem jeśli Pana sytuacja rodzinna i dochodowa przemawia za umorzeniem długu alimentacyjnego, organ może orzec zgodnie z wnioskiem, nawet wówczas, kiedy dłużnik nie uregulował części zobowiązania.

To, co mogę Panu poradzić, to szybkie złożenie wniosku o umorzenie reszty zadłużenia.

Wniosek należy kierować do Urzędu, z którego była żona pobierała zaliczki alimentacyjne na dzieci. We wniosku o umorzenie długu z funduszu alimentacyjnego proszę powołać się na trudności materialno-bytowe.

Podnieś, od jakiej daty prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, jaką kwotę udało się komornikowi łącznie ściągnąć oraz jakie miesięczne kwoty podlegające zajęciu przez komornika.

Następnie należy wskazać, iż prowadzi Pan wspólne gospodarstwo z byłą żoną i trójką dzieci, z czego jedno jest dzieckiem niepełnosprawnym. Proszę napisać, że swój obowiązek alimentacyjny realizuje Pan w tym momencie, przekazując żonie resztę pieniędzy z wypłaty, oraz pomagając w pracach domowych i wychowawczych nad dziećmi.

Proszę opisać trudności materialne, wskazując, że nie pozostają Panu żadne wolne środki. Do wniosku proszę dołączyć oświadczenie byłej żony o tym, że realizuje Pan swój obowiązek względem dzieci na bieżąco. Warto przedłożyć również spis stałych kosztów, rachunki, faktury za prąd, gaz, wodę i inne media, orzeczenie o niepełnosprawności dziecka z autyzmem i inne, które uważa Pan za ważne.

Myślę, że sprawa powinna zakończyć się korzystną dla Pana decyzją.

Powodzenia!

Przydatne wzory pism:

Wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego

Wniosek-o-umorzenie-dlugu-alimentacyjnego-wzor-pdf-doc
Wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego wzór

Warto przeczytać: Umorzenie długu w Funduszu Alimentacyjnym – niskie dochody

 

Ube odpowiedział 5 miesięcy temu

Witam! pobrałem właśnie wzór wniosku o umorzenie zaległych alimentów z funduszu alimentacyjnego. Mam naprawdę ciężką sytuację finansową, popadam w długi, bo komornik zabiera mi z konta na spłatę długu w FA. Co z tego, że spłacę dług w FA, jak z drugiej strony wpadnę w inne długi i komuś nie zapłacę, bo nie będzie z czego? oprócz głównego długu (48 000 zł) chcę też złożyć wniosek o umorzenie odsetek z funduszu alimentacyjnego, czy mogę prosić o wzór takiego pisma, bo nigdzie nie mogę znaleźć?

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Witaj Ube, poniżej zamieszczam wzór wniosku o umorzenie odsetek w FA:

Wniosek o umorzenie odsetek z funduszu alimentacyjnego wzór

wniosek-o-umorzenie-odsetek-z-funduszu-alimentacyjnego-wzor-doc-pdf
Wniosek o umorzenie odsetek z funduszu alimentacyjnego wzór

Bożena B. odpowiedział 4 miesiące temu

W 2011 r. komornik wszczął przeciw mojemu bratu postępowanie egzekucyjne za niepłacenie alimentów. Brat nie płacił alimentów, bo pracuje tylko dorywczo (bez umowy). W 2017 r. zachorował na raka – ma orzeczenie o niepełnosprawności umiarkowanej. Nie ma szansy, żeby spłacił zadłużenie alimentacyjne. Czy może ubiegać się o umorzenie długu alimentacyjnego i u kogo? Czy taki dług alimentacyjne dziedziczą dzieci? Z poważaniem. Bożena B.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 miesiące temu

Pani Bożeno,

zasadniczą kwestią jest ustalenie, czy brat jest dłużnikiem alimentacyjnym dzieci, czy tzw. FA. Jeśli uprawnione do alimentacji dzieci pobierały tzw. zaliczki alimentacyjne, to istnieje duża szansa na umorzenie długu lub jego zmniejszenie.

W tej kwestii należy kontaktować się z właściwym urzędem – urząd gminy lub miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania brata celem złożenia wniosku o umorzenie długu z uwagi na szczególne okoliczności.

Będzie to oczywiście stan zdrowia potwierdzony m.in. orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym oraz brak możliwości zarobkowania.

Jeśli wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego będzie odpowiednio uargumentowany i udokumentowany – orzeczenie o niepełnosprawności, historia leczenia, zaświadczenia od lekarzy oraz zaświadczenia o pobieranych świadczeniach, być może uprawniony urzędnik pochyli się nad sytuacją Pani brata i wyda decyzję dla niego korzystną.

Jeśli jednak wierzycielem alimentacyjnym są dzieci brata, które nie pobierały zaliczek alimentacyjnych lub zaliczki były niższe niż przyznane im alimenty, anulowanie długu będzie możliwe tylko wówczas, gdy na to wyrażą zgodę właśnie dzieci. A dokładanie kiedy zrezygnują z dochodzenia przymusowego zaspokojenia. Jako wierzyciele mogą one bowiem wycofać egzekucję.

Odnośnie dziedziczenie długów alimentacyjnych to te względem FA nie podlegają dziedziczeniu. Są one umarzane z mocy prawa z chwilą śmierci dłużnika. Długi alimentacyjne wobec dzieci podlegają już dziedziczeniu. Trzeba jednak wziąć pod uwagę ich przedawnienie.

Zobowiązania alimentacyjne względem FA nie ulegają przedawnieniu, ale mogą być dochodzone tylko od dłużnika alimentacyjnego. Podobnie nie przedawniają się alimenty względem dzieci należne im do czasu uzyskania przez nie pełnoletności. Te dodatkowo się dziedziczy. Długi alimentacyjne w stosunku do dzieci pełnoletnich przedawniają się natomiast z upływem lat 3 wymagalności płatności poszczególnej raty alimentacyjnej.

Podsumowując temat, pragnę napisać, że z uwagi na trudności, z jakim zmaga się Pani brat (bez względu na osobę wierzyciela), warto podjąć starania, by jego dług anulować lub chociażby zmniejszyć. Należy więc rozmawiać z pracownikami właściwej gminy/miasta lub jego dziećmi i ewentualnie składać odpowiednie wnioski.

Życzę powodzenia!

Maciek odpowiedział 3 miesiące temu

Witam, chcę właśnie złożyć wniosek o umorzenie odsetek alimentacyjnych, bo zamierza spłacić cały dług alimentacyjny, który mam u byłej żony. Jeśli była żona nie zgodzi się na umorzenie odsetek, to chyba nie spłacę jej całego długu od razu. Wiem, że nalicza mi odsetki i według niej jest to kilka tysięcy złotych. Wiem, że to ona decyduje, czy umorzy mi odsetki czy nie, ale tak jak pisałem, dam jej warunek, że spłacę cały dług, pod warunkiem, że umorzy mi odsetki od alimentów. Pozdrawiam Maciek!

Twoja odpowiedź