Jak napisać wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego?

Forum prawneKategoria: AlimentyJak napisać wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego?
AvatarWioletynka zapytał 1 miesiąc temu

Witam,

Jak napisać wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego? jak pytałem się w OPS, to powiedzieli, że jak będę mieć spłaconą połowę, to mogę napisać taki wniosek, a już mam spłaconą większą połowę.

Jestem po rozwodzie, obecnie mieszkam z eksżoną, pracuję, komornik ściąga mi z wypłaty 1400 zł (zarabiam najniższą krajową) i zostaje mi 700-800 zł, byłej żonie płacę na utrzymanie dzieci i rachunki i praktycznie nic mi nie zostaje, można powiedzieć, że jestem na niej utrzymaniu.

Mamy wspólnie 3 dzieci w tym jedno niepełnosprawne (autyzm atypowy). Proszę mi pomóc, rozwód z mojej winy przez alkohol, od 3 lat nie pije i nie zamierzam pić.

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 miesiąc temu

Witam,

Panie w urzędzie nie do końca powiedziały Panu prawdę.

Dług może zostać umorzony proporcjonalnie do wysokości spełnionego świadczenia lub całkowicie, jeśli przemawiają za tym okoliczności danej sprawy.

Powyższe wynika z regulacji zawartej w art. 30 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Niniejszy przepis wskazuje:

Organ właściwy dłużnika może umorzyć należności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, w łącznej wysokości:

1) 30%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 3 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;

2) 50%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 5 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;

3) 100%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 7 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów.

I dalej w ustępie 2 brzmi:

Organ właściwy wierzyciela może na wniosek dłużnika alimentacyjnego umorzyć jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną.

Zatem jeśli Pana sytuacja rodzinna i dochodowa przemawia za umorzeniem długu alimentacyjnego, organ może orzec zgodnie z wnioskiem, nawet wówczas, kiedy dłużnik nie uregulował części zobowiązania.

To, co mogę Panu poradzić, to szybkie złożenie wniosku o umorzenie reszty zadłużenia.

Wniosek należy kierować do Urzędu, z którego była żona pobierała zaliczki alimentacyjne na dzieci. We wniosku o umorzenie długu z funduszu alimentacyjnego proszę powołać się na trudności materialno-bytowe.

Podnieś, od jakiej daty prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, jaką kwotę udało się komornikowi łącznie ściągnąć oraz jakie miesięczne kwoty podlegające zajęciu przez komornika.

Następnie należy wskazać, iż prowadzi Pan wspólne gospodarstwo z byłą żoną i trójką dzieci, z czego jedno jest dzieckiem niepełnosprawnym. Proszę napisać, że swój obowiązek alimentacyjny realizuje Pan w tym momencie, przekazując żonie resztę pieniędzy z wypłaty, oraz pomagając w pracach domowych i wychowawczych nad dziećmi.

Proszę opisać trudności materialne, wskazując, że nie pozostają Panu żadne wolne środki. Do wniosku proszę dołączyć oświadczenie byłej żony o tym, że realizuje Pan swój obowiązek względem dzieci na bieżąco. Warto przedłożyć również spis stałych kosztów, rachunki, faktury za prąd, gaz, wodę i inne media, orzeczenie o niepełnosprawności dziecka z autyzmem i inne, które uważa Pan za ważne.

Myślę, że sprawa powinna zakończyć się korzystną dla Pana decyzją.

Powodzenia!

Przydatne wzory pism:

Wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego

Wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego
Wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego

Warto przeczytać: Umorzenie długu w Funduszu Alimentacyjnym – niskie dochody

 

Twoja odpowiedź