Jak wycofać alimenty na małoletnią córkę? pogodziliśmy się z ojcem dziecka

Forum prawneKategoria: AlimentyJak wycofać alimenty na małoletnią córkę? pogodziliśmy się z ojcem dziecka
Mil.Bur. zapytał 3 lata temu

Witam. Sąd na posiedzeniu niejawnym wydał postanowienie o alimentach na małoletnią córkę. Teraz wszystko się zmieniło, z pozwanym (ojcem dziecka) doszliśmy do zgody (pogodziliśmy się) tak to nazwę.

Zeszliśmy się niedawno, planujemy ślub, ale chciałabym wycofać to postępowanie, gdyż mieszkamy razem.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

jeśli sprawa alimentacyjna jest w toku, a przedmiotowe postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym dotyczy zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych, należy przesłać do sądu wniosek o umorzenie postępowania z uwagi na wycofanie powództwa. We wniosku należy podnieść okoliczność, że doszła Pani do porozumienia z pozwanym (ojcem dziecka) i że podjęliście wspólne życie.

Drugie pismo powinien przygotować sam pozwany, czyli Pani partner, a w nim przychylić się do wniosku o umorzenie postępowania i potwierdzić fakt, że rozpoczęliście Państwo wspólne życie.

Natomiast jeśli sprawa alimentacyjna została już prawomocnie zakończona, a sąd rodzinny wydał wyrok alimentacyjny, można wystąpić do sądu z wnioskiem o zniesienie obowiązku alimentacji – wniosek składa ojciec dziecka. Możecie Państwo również zawrzeć pozasądową ugodę.

W tym miejscu warto wskazać, że prawomocny wyrok alimentacyjny, choć stanowi tytuł egzekucyjny nie musi być nigdy przez Panią wykorzystany. To od Pani zależy czy znajdzie się on w obiegu prawnym dlatego, jeśli planujecie Państwo wspólną przyszłość i ufacie sobie, żadna sprawa sądowa nie jest potrzebna.

Wystarczy przygotować pisemną ugodę o wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego. W treści ugody należy wskazać, że roszczenie o świadczenie alimentacyjne wygasło z datą podjęcia wspólnego życia.

Taką ugodę musi podpisać Pani i partner. W treści ugody powinna znaleźć się również data jej zawarcia. Ugodę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Pani, drugi dla partnera.

Ugoda alimentacyjna wzór

Podobne wzory pism: