Pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego uzasadnienie

Forum prawneKategoria: AlimentyPozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego uzasadnienie
AvatarKrystian zapytał 8 miesięcy temu

Witam, chcę złożyć pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego, ale nie wiem jak napisać uzasadnienie do tego wniosku.

Chcę, żeby sąd ustalił wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego, który na mnie ciąży, ponieważ dziecko usamodzielniło się na tyle, że samo utrzymuje się. To co się dowiedziałem, to pozew muszę złożyć do sądu rejonowego, wydział rodzinny i nieletnich.

Pozew należy wnieść do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego (czyli osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów).

…czyli jeśli syn mieszka w Sosnowcu, to składam pozew w sądzie rejonowym w Sosnowcu? pozew zamierzam oczywiście złożyć osobiście w budynku sądu, jest tam biuro podawcze.

Kolejne pytanie, to wartość przedmiotu sporu, jak zrozumiałem z jednego artykułu, jeśli płaciłem 800 zł miesięcznie alimentów, to wartość przedmiotu sporu mnożę przez 12 miesięcy? czyli 800 × 12 miesięcy = wartość przedmiotu sporu 9600 zł tak?

Wartością przedmiotu sporu jest iloczyn kwoty alimentów miesięcznych oraz liczba 12 miesięcy (art. 22 Kodeksu postępowania cywilnego).

Żądanie pozwu – też ciężki temat, ale jak wyczytałem:

Należy wskazać czego żądamy i od kogo. Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego polega na żądaniu odebrania przez sąd pozwanemu uprawnienia do otrzymywania alimentów od powoda przez zmianę okoliczności, czyli usamodzielnienie się pozwanego.

Później trzeba napisać, że powód winien zwrócić powodowi (czyli mnie) koszty procesu, które poniosłem. Trzeba też napisać, aby sąd w przypadku nieobecności powoda przeprowadził rozprawę.

Dowody – to mam ogarnięte w miarę, bo zamierzam powołać świadków, by potwierdzili, że dziecko jest samodzielne, mieszka samo, nie uczy się i pracuje.

No i czas na uzasadnienie pozwu o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.

Wiem, że ma to być opisowa część pisma, w której opisuję krótko i zwięźle całą sprawę. Czy mam powołać się na osiągnięcie wieku dojrzałego przez dziecko? i opisać jego możliwości zarobkowe? nie wiem jak wszystko sformułować, żeby sąd czasem nie odrzucił mojego pozwu, ktoś pomoże na tym etapie pisania pozwu?

4 odpowiedzi
Grzegorz SzwacińskiGrzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 8 miesięcy temu

Witaj Krystian,

w pierwszej kolejności zachęcam Cię do przeczytania tego wpisu: Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego – wzór oraz pobrania gotowego wzoru pozwu:

Pozew o uchylenie alimentów

Uzasadnienie pozwu nie musi być długie, ale za to musi być treściwe, zawierające ważne fakty, np.:

Od 10 lat płacę alimenty. Pozwany jednak ukończył naukę i rozpoczął pracę w firmie …………… na stanowisku i zarabia około ……….. zł netto.

Mój dochód natomiast wynosi …… zł netto i jest to moje jedyne źródło utrzymania. Ledwo wiążę koniec z końcem. Na dowód moich zarobków dołączam odcinek z wypłaty.

Syn ukończył naukę, podjął pracę i jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Natomiast moja sytuacja finansowa nie jest najlepsza, dlatego uważam powództwo za zasadne.

AvatarMarek odpowiedział 4 miesiące temu

Witam! Kiedy można domagać się zniesienia alimentów na dziecko? w jednym miejscu czytałem, że w momencie osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, w innym że wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego przychodzi wraz z usamodzielnieniem się dziecka (bez względu na jego wiek), a w jeszcze innym, że alimenty mogą być zniesione gdy dziecko zakończy naukę, np. gdy skończy studia, jak to jest?

AvatarIskaa odpowiedział 4 miesiące temu

Tak naprawdę, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego zależy o dziecka, jego samodzielności, zaradności, usposobienia i cechach charakteru. Jeśli Twoje dziecko jest pracowite i samodzielne, to już po ukończeniu szkoły średniej lub zawodowej może stać się samodzielne, znajdując pracę i utrzymując się samo. Inne dziecko usamodzielni się dopiero po skończeniu studiów i zdobyciu praktyki jak np. prawnik czy lekarz.

Ciężko więc jednoznacznie określi, w jakim wieku dziecko straci prawo do alimentów. Najlepsza odpowiedź, to wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego następuje wraz z uzyskaniem przez dziecko samodzielności!

Nie zawsze będzie to moment zakończenia nauki, bo wyobraź sobie sytuację, w której kiepskie wyniki w szkole nie pozwalają dziecku znaleźć pracy, nie będzie więc ono samodzielne i będzie potrzebowało nadal Twojego wsparcia finansowego.

AvatarPony odpowiedział 4 miesiące temu

Pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego można wnieść, jeśli dziecko uczy się, ale nie ma postępów w nauce, nie zalicza egzaminów, opuszcza zajęcia, lub gdy nie zdaje do następnej klasy, bądź nie otrzymuje promocji na następny rok studiów. Nawet jeśli dziecko bezsensownie zmieni nagle kierunek studiów, to też można zwrócić się do sądu o ustanie alimentów.

Co ciekawe, w przypadku studiów zaocznych, dziecko ma możliwość dorabiania sobie, więc studia zaoczne nie będą powodem wnioskowania o wygaśnięcie alimentów, ale można wtedy wnioskować o obniżenie alimentów na dziecko.

Twoja odpowiedź