Pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego uzasadnienie

Forum prawneKategoria: AlimentyPozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego uzasadnienie
Krystian zapytał 4 lata temu

Witam, chcę złożyć pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego, ale nie wiem jak napisać uzasadnienie do tego wniosku.

Chcę, żeby sąd ustalił wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego, który na mnie ciąży, ponieważ dziecko usamodzielniło się na tyle, że samo utrzymuje się. To co się dowiedziałem, to pozew muszę złożyć do sądu rejonowego, wydział rodzinny i nieletnich.

Pozew należy wnieść do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego (czyli osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów).

…czyli jeśli syn mieszka w Sosnowcu, to składam pozew w sądzie rejonowym w Sosnowcu? pozew zamierzam oczywiście złożyć osobiście w budynku sądu, jest tam biuro podawcze.

Kolejne pytanie, to wartość przedmiotu sporu, jak zrozumiałem z jednego artykułu, jeśli płaciłem 800 zł miesięcznie alimentów, to wartość przedmiotu sporu mnożę przez 12 miesięcy? czyli 800 × 12 miesięcy = wartość przedmiotu sporu 9600 zł tak?

Wartością przedmiotu sporu jest iloczyn kwoty alimentów miesięcznych oraz liczba 12 miesięcy (art. 22 Kodeksu postępowania cywilnego).

Żądanie pozwu – też ciężki temat, ale jak wyczytałem:

Należy wskazać czego żądamy i od kogo. Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego polega na żądaniu odebrania przez sąd pozwanemu uprawnienia do otrzymywania alimentów od powoda przez zmianę okoliczności, czyli usamodzielnienie się pozwanego.

Później trzeba napisać, że powód winien zwrócić powodowi (czyli mnie) koszty procesu, które poniosłem. Trzeba też napisać, aby sąd w przypadku nieobecności powoda przeprowadził rozprawę.

Dowody – to mam ogarnięte w miarę, bo zamierzam powołać świadków, by potwierdzili, że dziecko jest samodzielne, mieszka samo, nie uczy się i pracuje.

No i czas na uzasadnienie pozwu o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.

Wiem, że ma to być opisowa część pisma, w której opisuję krótko i zwięźle całą sprawę. Czy mam powołać się na osiągnięcie wieku dojrzałego przez dziecko? i opisać jego możliwości zarobkowe? nie wiem jak wszystko sformułować, żeby sąd czasem nie odrzucił mojego pozwu, ktoś pomoże na tym etapie pisania pozwu?

11 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj Krystian,

w pierwszej kolejności zachęcam Cię do przeczytania tego wpisu: Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego – wzór oraz pobrania gotowego wzoru pozwu:

Pozew o uchylenie alimentów

pozew-o-uchylenie-alimentow-wzor-pdf-doc

Pozew o uchylenie alimentów – wzór

Uzasadnienie pozwu nie musi być długie, ale za to musi być treściwe, zawierające ważne fakty.

Podobne wzory pism:

Marek odpowiedział 3 lata temu

Witam! Kiedy można domagać się zniesienia alimentów na dziecko? w jednym miejscu czytałem, że w momencie osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, w innym że wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego przychodzi wraz z usamodzielnieniem się dziecka (bez względu na jego wiek), a w jeszcze innym, że alimenty mogą być zniesione gdy dziecko zakończy naukę, np. gdy skończy studia, jak to jest?

Iskaa odpowiedział 3 lata temu

Tak naprawdę, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego zależy o dziecka, jego samodzielności, zaradności, usposobienia i cechach charakteru. Jeśli Twoje dziecko jest pracowite i samodzielne, to już po ukończeniu szkoły średniej lub zawodowej może stać się samodzielne, znajdując pracę i utrzymując się samo. Inne dziecko usamodzielni się dopiero po skończeniu studiów i zdobyciu praktyki jak np. prawnik czy lekarz.

Ciężko więc jednoznacznie określi, w jakim wieku dziecko straci prawo do alimentów. Najlepsza odpowiedź, to wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego następuje wraz z uzyskaniem przez dziecko samodzielności!

Nie zawsze będzie to moment zakończenia nauki, bo wyobraź sobie sytuację, w której kiepskie wyniki w szkole nie pozwalają dziecku znaleźć pracy, nie będzie więc ono samodzielne i będzie potrzebowało nadal Twojego wsparcia finansowego.

Pony odpowiedział 3 lata temu

Pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego można wnieść, jeśli dziecko uczy się, ale nie ma postępów w nauce, nie zalicza egzaminów, opuszcza zajęcia, lub gdy nie zdaje do następnej klasy, bądź nie otrzymuje promocji na następny rok studiów. Nawet jeśli dziecko bezsensownie zmieni nagle kierunek studiów, to też można zwrócić się do sądu o ustanie alimentów.

Co ciekawe, w przypadku studiów zaocznych, dziecko ma możliwość dorabiania sobie, więc studia zaoczne nie będą powodem wnioskowania o wygaśnięcie alimentów, ale można wtedy wnioskować o obniżenie alimentów na dziecko.

Mateusz L. odpowiedział 2 lata temu

Chcę dowiedzieć się, czy mam podstawę do złożenia wniosku o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego. Mój syn skończy w tym roku 20 lat. W czerwcu nie zdał egzaminu maturalnego. Nie podjął próby zdania egzaminu poprawkowego z matematyki. Obecnie nie posiada matury. Oświadczył również, że dalsza nauka go nie interesuje. Podjął w tym czasie pracę zarobkową. Na razie na umowę-zlecenie, a w niedalekim czasie na umowę o dzieło. W związku z powyższym oraz faktem, że utrzymuję trójkę niepełnoletnich dzieci, chcę złożyć wniosek o ustanie obowiązku alimentacyjnego. Czy mam do tego prawo? Co mam zrobić i jak prawidłowo i rzeczowo uzasadnić wniosek?
Pozdrawiam
Mateusz L.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

jeśli syn zaprzestał nauki w trybie dziennym, a dodatkowo podjął pracę zarobkową, z której jest w stanie zaspokoić niezbędne potrzeby, to znaczy, że w sprawie wystąpiły przesłanki do zdjęcia obowiązku alimentacji.

Najłatwiej, najtaniej i najszybciej będzie, jeśli pomiędzy Panami dojdzie do zawarcia umowy o wygaśnięcie obowiązku alimentacji. Skoro syn przyznał się Panu do porzucenia nauki i podzielił planami na przyszłość, to jest szansa, że zgodzi się również na zawarcie umowy, o której pisałam wyżej.

Jeżeli jednak uważa Pan, że do ugody dojść nie może, należy złożyć pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacji z datą, od kiedy uważa Pan, że syn zyskał samodzielność finansową.

Dodatkowo z uwagi na okres oczekiwania na rozpoznanie sprawy, w pozwie należy zawrzeć wniosek o udzielenie zabezpieczenia poprzez zwolnienie Pana z obowiązku alimentacji od wskazanej/konkretnej daty (np. rozpoczęcie pracy) do czasu rozpoznania sprawy.

Natomiast co do samego uzasadnienia pozwu, to tak jak już napisałam na wstępie, należy podać argument podjęcia przez syna pracy zarobkowej i porzucenie nauki. W tym miejscu muszę wyjaśnić, że sam pozew nie musi być obszerny, bowiem w trakcie rozprawy sąd przeprowadzi postępowanie dowodowego celem ustalenia istnienia przesłanek do wydania wyroku zgodnie z pozwem.

Dlatego, jeśli jest Pan pewien posiadanych informacji i uda się je potwierdzić przed sądem, może Pan liczyć na korzystne zakończenie sprawy. Warto więc skupić się na dowodach. Może Pan powołać świadka, który ma informacje na temat sytuacji życiowej syna.

Może Pan również złożyć wniosek o zobowiązanie syna do złożenia zaświadczenia o kontynuowaniu nauki i umowy o pracę lub rachunków z umowy zlecenia na potwierdzenie, że przerwał naukę, a rozpoczął pracę zarobkową.Powodzenia!

K.R. odpowiedział 2 lata temu

Chodzi mi o ugodę o rezygnację z alimentów. Syn jest osobą pełnoletnią – 24 lata – studiującą i pracującą. Czy podpisanie ugody o rezygnację z alimentów między mną a synem upoważnia mnie do niepłacenia alimentów, czy dopiero po złożeniu wniosku do sądu i zapadnięciu wyroku mogę zaprzestać płacenia alimentów? Z góry dziękuję za poradę i pozdrawiam.

P.R. odpowiedział 2 lata temu

Jak napisać wniosek do sądu o niepłacenie alimentów na dorosłe dziecko? Syn skończył 26 lat i już pracuje, nadal płace alimenty i chce złożyć wniosek o przestanie płacenia alimentów… jak go napisać…proszę o pomoc. Płaciłem regularnie przez 26 lat bez żadnych problemów…syn pracuje i utrzymuję się sam …chciałem złożyć wniosek do sądu, lecz nie wiem jak mam go napisać… bardzo proszę o fachową pomoc.

K.W. odpowiedział 2 lata temu

Zniesienie obowiązku alimentacyjnego dziecka. Syn urodził się w 2002 roku. Według moich przypuszczeń jest w ostatniej klasie technikum samochodowego (klasa maturalna). Nie utrzymuje ze mną kontaktu i go nie chce. Dwa lata temu został uregulowany dług alimentacyjny. Teraz płace na bieżąco co miesiąc 600 zł na konto matki dziecka. Chciałbym uzyskać pomoc w zaprzestania płacenia. Ze względu na ograniczone prawa rodzicielskie w decydowaniu w zdrowiu i edukacji nie wiem, czy syn kontynuuje naukę.

K. odpowiedział 2 lata temu

Córka, która skończy w styczniu 20 lat… zrezygnowała ze studiów… pracuje od września na pół etatu za 1200 zł. mogła pracować na 3/4 etatu 18zł/h, ale została przy aktualnej pracy. Matka nie pracuje, a może pracować.

Z alimentów 800 zł, sądownie 700 zł, ale zrezygnowaliśmy z komornika i podniosłem do 800 zł. Jestem bezrobotny od dwóch lat, przebywam na Islandii i mimo to opłacałem cały czas alimenty. Od stycznia tego roku na konto córki bezpośrednio.

Ona matce dawała 500 zł miesięcznie. Powinna 1/3 kosztów mieszkania, są trzy osoby w domu. Matka, córka i druga córka, nie moja… Chcę złożyć pozew o wstrzymanie alimentów do czasu rozpoczęcia nauki przez córkę.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

jeśli Pana córka jest faktycznie w stanie samodzielnie się utrzymać, może Pan złożyć pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego. Jeśli nie ma sporu co do usamodzielnienia się córki, sprawa powinna zakończyć się szybko.

Jednakże jeśli córka zgadza się z Pana żądaniem o zaprzestanie alimentacji, to nie jestem pewna, czy warto tracić czas i nerwy, by sprawę regulować przez sąd. Proszę pamiętać o możliwości zawarcia ugody alimentacyjnej – w tym przypadku ugody o zaprzestaniu alimentacji.

Niemniej piszę Pan o pozwie (tu wyjaśnię, że nie znam instytucji wstrzymania alimentów, choć obowiązek alimentacyjny może być uzależniony od sytuacji stron), dlatego dodam, że w pozwie warto złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia.

Co więcej, jeśli córka nie zgadza się z Pana założeniem, uważam, że w uzasadnieniu pozwu, oprócz odniesienia się do jej sytuacji – zaprzestanie studiów, podjęcie pracy zarobkowej, zamieszkiwanie wraz z matką i siostrą, powinien Pan odnieść się również do swojej sytuacji materialno-bytowej, w szczególności brak zatrudnienia. Powyższe może mieć znaczenie, bowiem zgodnie z przyjętymi normami, obowiązek alimentacyjny może zostać zdjęty, jeśli:

dziecko jest w stanie się samo utrzymać lub posiada majątek, z którego czerpie wystarczające dochody
dalsza realizacja obowiązku alimentacyjnego łączy się dla rodzica z nadmiernym uszczerbkiem
dziecko nie dokłada starań, by się usamodzielnić, mimo że posiada odpowiednie predyspozycje (wiek, stan zdrowia).