Proszę o pomoc w wyegzekwowaniu alimentów od niepłacącego ojca

Kategoria: AlimentyProszę o pomoc w wyegzekwowaniu alimentów od niepłacącego ojca
Olga zapytał 2 lata temu

Witam serdecznie. Ojciec dziecka ma zaległość w alimentach na łącznie 19 tysięcy w ciągu ostatnich 2,5 roku. Chciałabym złożyć wniosek, sprawę o aresztowanie go – może to go przestraszy i spłaci wszystkie zaległe alimenty.

Syn obecnie potrzebuje opieki medycznej, potrzebne są pieniądze. Jestem spokojnym człowiekiem i nie zrobiłabym takich rzeczy, ale sytuacja syna zmusza mnie do walki o każdą złotówkę.

Tylko nie wiem gdzie i jak ma to wyglądać? Pięknie proszę o pomoc w wyegzekwowaniu alimentów.

4 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

problem nieściągalności alimentów jest nadal ogromny. Uważam w szczególności dlatego, że znaczna część zobowiązanych do alimentacji rodziców czuje się właśnie bezkarnymi.

Jeżeli chcesz zmobilizować byłego partnera do łożenia na utrzymanie własnego dziecka, to przyszedł na to najwyższy czas. Zaległości alimentacyjne jak podajesz: wynoszą 19 000 zł, zatem ojciec nie płaci na syna od dłuższego już czasu.

Wniosek o ściganie należy złożyć ustnie lub pisemnie na Policji, lub w Prokuraturze.

Do wniosku o ściganie za brak alimentacji załączyć należy odpis wyroku, w którym sąd orzekł o obowiązku alimentacji. Natomiast w uzasadnieniu wniosku należy podnieść okoliczność, że ojciec od wielu miesięcy nie łoży na utrzymanie syna (wskazać konkretne daty), przez co dług narósł do kwoty 19 000 zł. Dodatkowo proszę zaznaczyć, że syn wymaga specjalistycznej pomocy lekarskiej.

Fakt ten jest istotny ze względu na zakres odpowiedzialności karnej.

Musisz wiedzieć, że za brak alimentacji sąd może skazać zobowiązanego na karę grzywny, karę ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Jednak, kiedy brak alimentacji pociąga za sobą niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb dziecka (w Twoim przypadku leczenia), zobowiązany może zostać skazany na karę pozbawienia wolności do lat 2.

Na koniec chcę dodać od siebie, że zasadnym będzie również wniosek do komornika o przymusowe ściągnięcie długu. Jeśli ojciec Twojego syna pracuje, komornik może dokonać zajęcia jego pensji. Może również wejść do jego domu i dokonać przeszukania majątku.

Działania komornika oraz obawa przed więzieniem może akurat zmienią stanowisko Twojego byłego partnera, który w końcu weźmie odpowiedzialność za częściowe pokrycie kosztów utrzymania syna.

Ściśle powiązane artykuły:

sjn odpowiedział 2 lata temu

Mam do ściągnięcia zaległe alimenty od maja 2019 (ustalone sądownie 900 zł na dwoje dzieci), w październiku zgłosiłam to komornikowi, który 29 stycznia 2020 roku wystawił zaświadczenie o nieściągalności alimentów. Złożyłam je do funduszu wraz z wnioskiem o alimenty, czy odzyskam te zaległe alimenty w pełnej kwocie i w jakim terminie alimenty wypłaci fundusz alimentacyjny?
Dziękuję za poradę.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 lata temu

Witaj,

obawiam się, że nie otrzymasz zaległych alimentów na dzieci z Funduszu Alimentacyjnego. Alimenty zastępcze wypłacane są na wniosek po spełnieniu przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przesłanek.

Art. 18 ustęp 1 niniejszej ustawy stanowi, iż prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

Zgodnie z definicją ustawy za okres świadczeniowy, na jaki ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uważa się od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Zatem przy przychylności urzędników, masz szansę otrzymać alimenty z funduszu alimentacyjnego najwcześniej za miesiąc październik 2019 roku, ale może zdarzyć się tak, że dopiero za styczeń 2020 roku – zgodnie z datą wpływu wniosku.

Decyzja z przedmiocie przyznania alimentów z funduszu alimentacyjnego powinna zostać wydana w terminie miesiąca od daty złożenia pełnego wniosku. Dość często dochodzi do sytuacji, że organ wypłaca świadczenie nawet przed doręczeniem decyzji wnioskodawcy.

Jeśli urząd nie został “zawalony” podobnymi wnioskami, a zobowiązany do alimentacji przebywa w Polsce możesz liczyć, że niebawem otrzymasz świadczenia alimentacyjne na dzieci.

Natomiast odnośnie świadczeń za poprzedni okres, to ściągnięcie zaległości będzie leżeć w gestii komornika. Organ egzekucyjny zobowiązany jest kontynuować egzekucję, nawet jeśli będzie ona bezskuteczna, dopóki nie cofniesz wniosku egzekucyjnego.

Jeśli Twój były partner nie będzie miał ochoty płacić na utrzymanie swoich dzieci, z pomocą OPS będziesz mogła próbować go zmotywować do tego, by obowiązek alimentacyjny regulował, tak jak zostało to orzeczone przez sąd.
Pamiętaj, że dłużnik alimentacyjny podlega odpowiedzialności karnej za brak alimentacji (możesz złożyć wniosek o ściganie, wniosek może złożyć również OPS).

Organ wypłacający alimenty zastępcze może również: – zobowiązać bezrobotnego dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w PUP – poinformować właściwy PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – skierować wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – wpisać dłużnika alimentacyjnego do rejestru dłużników. Sposób na dłużnika alimentacyjnego jest sporo.

Jednak jeśli nie zaangażujesz się w sprawę, urzędy będą wykonywać tylko te czynności które zostały im narzucone obligatoryjnie.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Maria odpowiedział 5 miesięcy temu

Witam, chodzi o to jak zmusić byłego męża do płacenia alimentów, mój były mąż o ponad 2 lat powinien mi płacić alimenty 600 zł. Komornik nie ma z czego mu ich ściągnąć. Mąż pracuje nielegalnie, ostatnio zaczął płacić po 200 zł od jakichś 4 miesięcy A jego zaległość to ok. 15 tys. zł. Co mogę zrobić, aby były mąż zaczął mi normalnie płacić alimenty, bo specjalnie uchyla się od niepłacenia, ma zerowy kontakt z córką, a te pieniądze bardzo by mi się przydały.

Twoja odpowiedź