Ugoda pozasądowa alimenty WZÓR

Forum prawneKategoria: AlimentyUgoda pozasądowa alimenty WZÓR
w9ed zapytał 3 lata temu

Razem z moja pełnoletnią córką (21 lat), która nie mieszka ze mną od lat 8 (jednocześnie wyprowadziła się od matki i mieszka sama od roku), doszliśmy do porozumienia w sprawie alimentów.

Moje dziecko chce dobrowolnie zrzec się ich. Chciałbym to zrobić na piśmie (ona także zgadza się na to). Potrzebowałbym wzór takiego pisma.

Jest tu na stronie Waszej takie pismo, ale po kupnie okazało się, że to pozew do sądu. My nie chcemy tego robić przez sąd.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

rozumiem, że chodzi o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego na pełnoletnią córkę.

Oczywiście taką sprawę można rozwiązać w formie ugody ustnej lub zawartej na piśmie. Jeśli pragnie Pan wejść w posiadanie ugody w formie papierowej, to należy taką przygotować np. w wersji drukowanej w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron (jeden dla córki, drugi dla Pana) ze wskazaniem daty zawarcia ugody, która powinna pokrywać się z datą jej faktycznego podpisania.

W samej treści ugody można zawrzeć zapis:

“ (Pana imię i nazwisko oraz numer PESEL i adres zamieszkania) – zobowiązany do alimentacji oraz (córki imię i nazwisko oraz numer PESEL i adres zamieszkania) – uprawniona do alimentacji zgodnie oświadczają, że obowiązek alimentacji określony wyrokiem sądu (dane sądu) z dnia …w sprawie sygn. akt… wygasł z dniem …(data, od której alimenty nie będą realizowane) z uwagi na usamodzielnienie się uprawnionej do alimentacji”.

Na koniec można dodać zapis, że:

„Strony zgodnie oświadczają, iż nie mają w stosunku do siebie żadnych roszczeń”.

Oba egzemplarze dla swej ważności powinny zostać podpisane zarówno przez Pana jak i przez córkę.

Warto przeczytać: