Postępowanie upadłościowe – ile zabierać będzie syndyk lub komornik?

Forum prawneKategoria: Upadłość konsumenckaPostępowanie upadłościowe – ile zabierać będzie syndyk lub komornik?
Oskar zapytał 4 lata temu

Witam, mam złożony wniosek o upadłość konsumencką przez kancelarię oddłużeniową. Obecnie pracuję i zarabiam jakieś 3500 netto, z tego płacę alimenty na 2 dzieci 2 tys., a długu mam jakieś 230 tys. zł.

Ile może mi zabrać syndyk albo komornik co miesiąc? jak wypali upadłość konsumencka? bo na razie przychodzą wezwania z e-sądu od wierzycieli.

Nie posiadam majątku, mam rozdzielność majątkową z żoną.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj,

zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe – nie wchodzi do masy upadłości wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu.

Zatem po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej powinna zostać Ci zwolniona pensja, w kwocie odpowiadającej płacy minimalnej, która obecnie wynosi 1634 zł na rękę.

Odnośnie bieżących zobowiązań alimentacyjnych, to przez czas trwania postępowania likwidacyjnego reguluje je syndyk masy upadłościowej. Alimenty należą do pierwszej kategorii należności zaspokajanych z masy upadłościowej i jak stanowi art. 343 ustęp 2 ustawy zobowiązania alimentacyjne ciążące na upadłym, przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości, syndyk zaspokaja w terminach ich płatności, do dnia sporządzenia ostatecznego planu podziału, każdorazowo dla każdego uprawnionego w kwocie nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Pozostała część tych należności nie podlega zaspokojeniu z masy upadłości. Jeżeli nie posiadasz żadnego majątku, który mógłby spieniężyć syndyk, zobowiązania alimentacyjne będą zaspokajane przed innymi wierzytelnościami ze środków, które syndyk pobierze z wypracowanej przez Ciebie pensji.

Kwestia, która mnie zastanawia i która może również wzbudzić zastrzeżenia sędziego, to wysokość świadczeń alimentacyjnych w kwocie po 1 000 zł na każde dziecko, w przypadku dość niskich dochodów i znacznych długów. Jeżeli jest to kwota „umowna” w celu ochrony majątku przed zajęciem, musisz być gotowy na odparcie ewentualnych zarzutów w tym temacie.

Badając sprawę, sąd z pewnością zwróci uwagę na datę powstanie długów, datę zawarcia intercyzy i datę powstania obowiązku alimentacyjnego.

Ustalenie, że dłużniki działa z zamiarem pokrzywdzenia wierzycieli może doprowadzić do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Koniecznie sprawdź: