Wzór umowy brukarskiej – jak napisać?

Forum prawneKategoria: Wzór pismaWzór umowy brukarskiej – jak napisać?
Błażej G. zapytał 3 lata temu

Potrzebna jest mi umowa na wykonanie prac brukarskich, jest ekipa która założy mi kostkę na działce, ale w ich zwyczaju nie ma sporządzania umowy, ja jednak taką umowę chcę. Bo to dla mnie zabezpieczenie na wypadek niewłaściwie wykonanej pracy. Wiele słyszy się też historii, że ekipa brukarska wzięła zaliczkę i zniknęła. Chcę zabezpieczyć swoje interesy, a do tego potrzebna jest mi umowa brukarska. Co więc powinna zawierać umowa na ułożenie kostki brukowej?

2 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Bardzo dobrze postępujesz, zabezpieczając się na wypadek niewłaściwego wykonania usługi brukarskiej lub utraty zaliczki.

Dobra umowa na ułożenie kostki brukowej powinna zagwarantować obu stronom (usługodawcy jak i usługobiorcy) należyte i bezpieczne wywiązanie się z transakcji.

Oszczędności płynące z właściwie przygotowanej umowy mocno przewyższają koszty przygotowania takiej umowy. Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia wzór umowy na usługi brukarskie:

Wzór umowy brukarskiej

Jako że stronami umowy są: inwestor i wykonawca, to na początku w umowie powinny znaleźć się dokładne dane obu podmiotów.

Dalej w treści umowy należy określić dokładnie przedmiot umowy, z podaniem dokładnych ustaleń co do sposobu wykonania umowy z podaniem konkretnych terminów jak i metrażu kostki brukowej do położenia.

Nie wolno też zapomnieć o szczegółach dotyczących wynagrodzenia, terminu płatności i ewentualnej zaliczki na wykonanie usługi.

Ważne też, aby umowa respektowała zasadę równego traktowania inwestora jaki i ekipy brukarskiej i nie może być mowy o preferencyjnym traktowaniu którejkolwiek ze stron.

Warto też zaznaczyć, że wykonawca, jaki i inwestor mają wobec siebie pewne obowiązki, oto niektóre z nich:

Obowiązki inwestora:

 • udostępnienie terenu na którym mają zostać przeprowadzone roboty,
 • współdziałanie przy wykonaniu usługi brukarskiej,
 • finansowanie nieprzewidzianych potrzeb wynikłych w trakcie wykonania usługi.

Obowiązki wykonawcy:

 • wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z oczekiwaniami inwestora,
 • wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie na wykonanie usługi brukarskiej,
 • posprzątanie placu budowy po wykonaniu usługi,
 • sporządzenie dokumentacji dotyczącej nieprzewidzianych wydatków (faktury, paragony, itd.).

Umowa na ułożenie kostki brukowej może też zawierać postanowienie dotyczące rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron z zachowaniem odpowiedniego terminu.

Warto też zaznaczyć, że inwestor zgodnie z art. 656. § 1. ma prawo odstąpić od umowy, jeśli:

 1. Firma brukarska spóźnia się z rozpoczęciem bądź wykonaniem usługi brukarskiej.
 2. Firma brukarska po wezwaniu nadal realizuje układanie kostki brukowej w sposób wadliwy bądź sprzeczny z umową (art. 636 § 1 k.c.).

Podstawa prawna:

Art. 656. § 1. Do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło.

oraz:

Art. 644. Dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.

Dodatkowo, w umowie na roboty brukarskie zamieścić można następujące terminy:

 • termin przekazania placu budowy,
 • termin rozpoczęcia układania kostki brukowej przez wykonawcę,
 • termin zakończenia robót brukarskich przez wykonawcę,
 • termin odbioru końcowego robót brukarskich,
 • termin usunięcia wad wykrytych przez inwestora (jeśli takie wystąpiły),
 • termin zapłaty wynagrodzenia.

Forma umowy brukarskiej

Umowa na wykonanie prac brukarskich powinna być zawarta na piśmie:

Art. 648. Forma umowy o roboty budowlane

§ 1. Umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem.

§ 2. Wymagana przez właściwe przepisy dokumentacja stanowi część składową umowy.

Podobne:

Witold Dmowski odpowiedział 3 lata temu

Witam, jak odzyskać zaliczkę na wykonanie chodnika i podjazdu do garażu z kostki brukowej? nie podpisaliśmy żadnej umowy niestety, czego bardzo teraz żałuję, wpłaciłem 2 000 zł zaliczki, ekipa brukarska wyceniła usługę na 7900 zł. Mieli przyjść kłaść kostkę w tamtym tygodniu, nie pojawili się do dzisiaj. Nie odbierają telefonu, nie odpisują na SMS-y, zostałem totalnie “olany”. Jak odzyskać wpłaconą zaliczkę? czy będę musiał iść z tym do sądu? firmę brukarską znalazłem na portalu ogłoszeniowym, ponoć działają w moim mieście, nie wiem czy to oszustwo, czy co ma znaczyć ten brak kontaktu, ale czuję się oszukany. Prosze o pomoc.