Zatwierdzona lista wierzytelności a nowy wierzyciel

Forum prawneKategoria: Upadłość konsumenckaZatwierdzona lista wierzytelności a nowy wierzyciel
Kaczmarski49 zapytał 4 lata temu

Jestem w trakcie procesu ogłaszania upadłości konsumenckiej. Dokładniej jestem na etapie ogłoszonej oraz zatwierdzonej listy wierzytelności, co do samej listy to nie było zgłoszonych żadnych sprzeciwów.

Jednak z opóźnieniem zgłosił się jeden wierzyciel (bank, w którym miałem kredyt), w związku z tym mam pytanie: czy cała procedura stworzenia listy wierzytelności musi się powtórzyć od nowa? czy sąd np. wykluczy wierzyciela z udziału w postępowaniu upadłościowym?

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witam,

cały proces przebiegu postępowania upadłościowego, likwidacyjnego i oddłużeniowego opisuje ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe, zgodnie z którą wierzyciel na zgłoszenie swej wierzytelności w postępowaniu upadłościowym ma 30 dni od daty wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnika.

Jest to termin instrukcyjny, a jego naruszenie nie oznacza automatycznej utraty prawa do udziału w toku postępowania.

Zatem sąd nie powinien wykluczyć wierzyciela z udziału w postępowaniu nawet jeżeli zgłosił on swą wierzytelność po terminie.

Wierzyciel, który uchybił terminowi, powinien zostać dopisany do listy wierzytelności. Jednakże samo postępowanie jakby przeciągnie się w czasie, bowiem nowa lista wierzytelności musi zostać opublikowana w obwieszczeniu o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Kolejnym następstwem opóźnienia zgłoszenia się wierzyciela jest pominięcie go we wcześniejszych czynnościach, które są skuteczne wobec tego wierzyciela.

Zatem jeśli dłużnik rozpoczął przygotowany wcześniej plan spłaty, wierzyciel, który dopiero co przystąpił do postępowania upadłościowego, może być stratny finansowo – może nie uzyskać całościowego zaspokojenia w toku realizacji nowego planu spłaty.

Koniecznie sprawdź: