Zmiana pracy w trakcie postępowania upadłościowego

Forum prawneKategoria: Upadłość konsumenckaZmiana pracy w trakcie postępowania upadłościowego
Skoczylas zapytał 4 lata temu

Witam,

czy można zmienić pracę w trakcie postępowania upadłościowego? pracuję w firmie, w której zarabiam najniższą krajową, chcę przejść do innej firmy, gdzie będę zarabiać trochę więcej, czy mogę zmienić pracodawcę w trakcie upadłości konsumenckiej? czy muszę kogoś o tym powiadomić?

Czy plan spłaty wierzycieli zmieni się po zmianie zatrudnienia i wysokości zarobków? będę musiał płacić co miesiąc więcej niż dotychczas?

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj,

niestety przez cały okres trwania planu spłaty musisz być w stałym kontakcie z syndykiem. Zmiana pracy na lepiej płatną jest jak najbardziej wskazana. Okoliczność tę musisz jednak zgłosić syndykowi, którego głównym obowiązkiem w toku całego postępowania likwidacyjnego jest spieniężenie majątku dłużnika i zaspokojenie wierzyciela.

Jeśli nie zgłosisz syndykowi zmiany pracy, możesz zostać surowo ukarany – całe postępowanie upadłościowe może zostać umorzone, a Ty stracisz szansę ubiegania się o upadłość przez kolejne 10 lat.

Co do zasady zmiana pracy na lepiej płatną będzie skutkować zwiększeniem zajęcia na poczet spłaty długów. Musisz bowiem pamiętać, że przepisy prawa upadłościowego pozwalają na wyłączenie z masy upadłościowej wynagrodzenia dłużnika w części niepodlegającej zajęciu, czyli w kwocie minimalnego wynagrodzenia ustalonego na dany rok.

Jednakże Ty podajesz, że Twój plan spłaty już jest realizowany. Jeżeli tak rzeczywiście jest, to zmiana sytuacji finansowej na korzystniejszą nie wpłynie na dalszą realizację zatwierdzonego już planu spłaty.

Plan spłaty wierzycieli będzie zatem realizowany, tak jak dotychczas, a Ty zmieniając pracę na lepiej płatną, zyskasz więcej pieniążków dla siebie.

Powyższe wynika z regulacji art. 491 z indeksem 19 pkt 3 ustawy prawo upadłościowe w brzmieniu:

“W razie istotnej poprawy sytuacji majątkowej upadłego w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli, wynikającej z innych przyczyn niż zwiększenie się wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskiwanych z osobiście wykonywanej przez upadłego działalności zarobkowej, każdy z wierzycieli oraz upadły może wystąpić z wnioskiem o zmianę planu spłaty wierzycieli. O zmianie planu spłaty wierzycieli sąd orzeka po wysłuchaniu upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty wierzycieli. Na postanowienie przysługuje zażalenie.”

Wniosek o upadłość konsumencką

Koniecznie sprawdź: