Jak napisać podanie do Ośrodka Adopcyjnego?

Jak napisać podanie do ośrodka adopcyjnego? proces adopcji nie należy do najłatwiejszych, jednak ma na celu przede wszystkim dobro dziecka, dlatego przed przyszłymi rodzicami stawia się wiele wymagań.

Procedurę rozpoczyna podanie do Ośrodka Adopcyjnego (dalej OA) (przykład podania pobierzesz poniżej), w którym kandydaci proszą ośrodek o pomoc w uzyskaniu zgody sądu na przysposobienie dziecka. Poza tym dokumentem bardzo istotny jest też życiorys do ośrodka adopcyjnego oraz wniosek o przysposobienie do sądu.

Wprowadzenie

podanie-do-osrodka-adopcyjnego-wzor-pdf-docJak powinno wyglądać podanie do OA i jakie informacje należy w nim zawrzeć, aby pismo spełniło szereg formalnych wymagań? w piśmie powinny znaleźć się wszystkie niezbędne informacje, aby pracownicy OA mogli dalej przeprocesować taki wniosek. Aby ułatwić Ci jego sporządzenie, przygotowaliśmy gotowy wzór, który pobierzesz poniżej:

Podanie do ośrodka adopcyjnego wzór

podanie-do-osrodka-adopcyjnego-wzor-pdf-doc

Podanie do ośrodka adopcyjnego wzór

Kto może zostać rodzicem adopcyjnym?

Proces adopcyjny polega na dobraniu rodziny do dziecka, a nie dziecka do rodziny. Najważniejsze jest bowiem dobro małoletniego. Przyszli rodzice adopcyjni muszą spełniać więc określone kryteria.

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przysposobić dziecko mogą tylko osoby, które:

 • mają pełną zdolność do czynności prawnych (są pełnoletnie),
 • posiadają kwalifikacje osobiste (moralne  zdrowotne, a także stabilną sytuację materialną), które pozwalają na wywiązywanie się z obowiązków rodzicielskich,
 • uzyskały pozytywną opinię kwalifikacyjną ośrodka adopcyjnego i świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny, który pomaga w przysposobieniu dziecka.

Jak wygląda procedura adopcyjna?

Procedurę adopcyjną rozpoczyna podanie przyszłych rodziców adopcyjnych do ośrodka adopcyjnego o pomoc w przeprowadzeniu adopcji. Z wnioskiem można wystąpić do dowolnego ośrodka w kraju. Placówka ma za zadanie dokonać wstępnej oceny kwalifikacji osobistych kandydatów i ich motywacji do adopcji.

Ocenę tę weryfikuje później:

 • spotkanie indywidualne z kandydatami,
 • badanie psychologiczne,
 • wywiad adopcyjny.

Kolejny etap to bezpłatne szkolenie, które ma przygotować rodziców do sprawowania opieki nad adoptowanym dzieckiem. Szkolenie pomaga w kształtowaniu kompetencji rodzicielskich w zakresie:

 • pielęgnacji dziecka,
 • umiejętności rozpoznawania potrzeb dziecka na poszczególnych etapach życia,
 • budowania poczucia wartości dziecka,
 • rozwijania prawidłowych postaw wychowawczych.

Szkolenie jest obowiązkowe. Po jego zakończeniu ośrodek przygotowuje ocenę końcową, zawierającą opinię kwalifikacyjną. Jej celem jest określenie potencjału kandydatów na rodziców i upewnienie się, że stworzą oni dla dziecka bezpieczną rodzinę.

Jeśli ocena będzie pozytywna, kandydaci mogą oczekiwać na dziecko, które dobiera dla nich ośrodek. Uzyskują wcześniej informacje o sytuacji rodzinnej, prawnej i zdrowotnej małoletniego, a także o jego rozwoju psychoruchowym. Jeśli zaakceptują propozycję, dochodzi do pierwszego kontaktu rodziców z dzieckiem na terenie placówki.

 

Jak przygotować wniosek adopcyjny?

Wniosek adopcyjny do ośrodka adopcyjnego rozpoczyna procedurę przysposobienia dziecka. Jego treść to właściwie prośba o pomoc w procesie adopcyjnym.

Przepisy nie mówią o tym, jak powinno wyglądać, ani co powinno zawierać podanie o adopcję dziecka, ale same ośrodki adopcyjne chętnie podpowiadają, jakich informacji oczekują w takim piśmie. Konieczne jest ujęcie we wniosku:

 • danych osobowych wnioskodawców,
 • prośbę o adopcję dziecka,
 • przyczyny adopcji,
 • określenie gotowości do przyjęcia konkretnego dziecka/dzieci z podaniem ich liczby, wieku i płci.

Uzasadnienie adopcji dziecka we wniosku do ośrodka adopcyjnego to po prostu wyjaśnienie przyczyny podjęcia decyzji o adopcji dziecka oraz opisanie sytuacji, w jakiej znajduje się kandydat/para. Chodzi o to, aby wytłumaczyć pracownikom ośrodka, dlaczego wnioskodawca chce zostać rodzicem i co skłoniło go do podjęcia takiej decyzji.

Wniosek do ośrodka adopcyjnego przyszli rodzice składają wspólnie, umieszczając na nim swoje odręczne podpisy. W piśmie można ująć również dodatkowe informacje, które wskazują na fakt spełniania warunków przysposobienia dziecka.

Życiorys kandydatów

Kolejnym ważnym dokumentem, który składa się do ośrodka adopcyjnego – jest życiorys do adopcji, czyli opis kandydata na rodzica, który ten przygotowuje samodzielnie. Taki życiorys nie przypomina pisma dołączanego do CV – jest bardziej osobisty, często pisany odręcznie. Można złożyć go w formie:

 • dwóch osobnych życiorysów kandydatów,
 • jednego wspólnego życiorysu z wyodrębnieniem życiorysów obu kandydatów obejmujących okres przed zawarciem związku.

Życiorys kandydatów ma przedstawiać każdego z wnioskujących poprzez opisanie ich całego życia – od dzieciństwa, poprzez etap edukacji i ścieżkę kariery zawodowej, aż do momentu podjęcia decyzji o adopcji. Dokument nie powinien być jednak chronologicznym zbiorem faktów.

Ma być osobistym wyznaniem, przedstawieniem cech charakteru kandydata, jego zainteresowań, pasji, opisu otoczenia, w którym dorastał, predyspozycji na rodzica i tak dalej. Właśnie z tego względu wskazane jest odręczne przygotowanie takiego dokumentu przez każdego z kandydatów osobno.

Warto pamiętać jednak, że żadne przepisy nie mówią o tym, co powinien zawierać taki dokument, dlatego nie istnieje coś takiego jak zły życiorys do ośrodka adopcyjnego. Dokument należy napisać więc „od serca” i ewentualnie podeprzeć się przygotowanym przez nas wzorem życiorysu.

 

Wniosek o przysposobienie dziecka (do sądu)

Za najwłaściwszy uznaje się wniosek o przysposobienie dziecka do sądu. Z pismem występuje się dopiero wtedy, kiedy kandydaci na rodziców przejdą już wszystkie etapy procedury adopcyjnej w ośrodku, ponieważ dokument powinien wskazywać na konkretne dziecko, które wnioskodawcy chcą przysposobić.

Wniosek jest wolny od opłat sądowych. Składa się go w formie pisemnej w sądzie opiekuńczym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dla przyszłych rodziców lub dziecka.

Do wniosku dołącza się między innymi:

 • zaświadczenie o dochodach,
 • odpis aktu małżeństwa,
 • zaświadczenie o ogólnym stanie zdrowia,
 • zaświadczenie o niekaralności.

Poza tym wniosek może zawierać: podanie o ustalenie osobistej styczności (preadopcja), postulat o sporządzenie nowego aktu urodzenia dla dziecka z danymi rodziców adopcyjnych oraz wskazanie, czy imię dziecka ulegnie zmianie.

Wniosek o przysposobienie dziecka musi zawierać także dane stron, czyli dane kandydatów na rodziców oraz dziecka, które chcą adoptować.

Konieczne jest także jego uzasadnienie, czyli wyjaśnienie chęci przysposobienia osoby małoletniej i wskazanie, że kandydaci spełniają wymagania nakładane na rodziców adopcyjnych – są w stanie utrzymać dziecko, przeszli szkolenie w ośrodku adopcyjnym, uzyskali pozytywną opinię lekarza i psychologa.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze