Opinia o rodzicach adopcyjnych WZÓR

Jak napisać opinie o rodzicach adopcyjnych? proces adopcyjny to procedura długotrwała, mająca na celu znalezienie najlepszych rodziców dla dziecka, a nie najlepszego dziecka dla rodziców. To właśnie dobro małoletniego jest najważniejsze, dlatego w procedurze adopcyjnej kandydaci na rodziców przechodzą przez wiele etapów postępowania i są opiniowani zarówno przez psychologia i ośrodek adopcyjny, jak i przez osoby z własnego otoczenia.

Wstęp

opinia-o-rodzicach-adopcyjnych-przyklad-wzor-pdf-docOpinia o rodzicach adopcyjnych może stanowić istotny dokument w procesie przysposobienia dziecka, a wystawia ją najczęściej pracodawca, przyjaciel czy dalszy członek rodziny. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy dla Ciebie przykładową opinię dla rodziców adopcyjnych, którą pobierzesz poniżej:

Opinia o rodzicach adopcyjnych wzór

Kto może zostać rodzicem adopcyjnym?

O adopcji mogą myśleć jedynie małżeństwa i osoby samotne, które:

  • są pełnoletnie, czyli mają pełną zdolność do czynności prawnych,
  • posiadają odpowiednie kwalifikacje osobiste – zdrowotne, moralne,
  • mają stabilną sytuację materialną, dzięki której będą w stanie utrzymać dziecko,
  • otrzymały pozytywną opinię kwalifikacyjną ośrodka adopcyjnego i świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez OA (jest bezpłatne i obowiązkowe).

Jak wygląda procedura adopcyjna?

Procedura adopcji rozpoczyna się od znalezienia ośrodka adopcyjnego i złożenia wniosku o adopcję dziecka, czyli specjalnego pisma z prośbą o pomoc, którą kandydaci na rodziców adopcyjnych kierują do OA. Ośrodek przygotowuje rodziców do adopcji i udziela im wsparcia. Co ważne, kandydaci mogą zwrócić się do dowolnego, wybranego przez siebie ośrodka adopcyjnego w całym kraju.

Po złożeniu wniosku do ośrodka adopcyjnego przyszli rodzice są poddawani wstępnej ocenie, która dotyczy ich kwalifikacji osobistych i motywacji do adopcji. Później poddawani są diagnozie pedagogicznej i psychologicznej. Przeprowadzany jest także wywiad adopcyjny.

Na koniec, ośrodek przeprowadza bezpłatne szkolenie, które ma przygotować przyszłych rodziców adopcyjnych na możliwe trudy wychowania adoptowanego dziecka. W trakcie takiego szkolenia omawia się między innymi kwestię roli genów czy sposobu wprowadzenia dziecka w temat adopcji.

Szkolenie uczy także kompetencji rodzicielskich w zakresie pielęgnacji dziecka, rozpoznawania jego potrzeb, budowania prawidłowych postaw wychowawczych i poczucia wartości. Jest ono obowiązkowe, ale darmowe.

Po zaliczeniu szkolenia, ośrodek adopcyjny przygotowuje ocenę końcową kandydatów z opinią kwalifikacyjną. Ta opinia ma wskazywać, czy kandydaci stworzą dla dziecka bezpieczną i kochającą rodzinę. Pod uwagę brany jest jednak nie tylko ich stosunek do dzieci, ale również:

  • sytuacja materialna i mieszkaniowa,
  • niekaralność,
  • stan zdrowia fizycznego i psychicznego (w tym brak uzależnień).

 

Opinia o rodzicach adopcyjnych

Chociaż nie wymagają jej wszystkie ośrodki adopcyjne, opinia dla rodziców adopcyjnych może okazać się niezbędna, jeśli pracownicy OA będą mieć wątpliwości co do własnej oceny kandydatów.

Opinia dla OAO o rodzicach adopcyjnych może zostać sporządzona przez pracodawcę jednego z kandydatów, ale także przez osoby z rodziny czy nawet przez znajomych.

Ma to być przede wszystkim ocena charakteru kandydata z uwzględnieniem jego stosunku do innych ludzi, na przykład relacji ze współpracownikami czy relacji z dziećmi rodziny lub znajomych.

Jak napisać opinię o rodzicach adopcyjnych? nie istnieją przepisy, które odnosiłyby się do formy takiego pisma. Należy więc przygotować je w oparciu o własne odczucia – co często właśnie sprawia problem.

Napisanie opinii znacznie ułatwi Ci przygotowany przez nas przykład, który można pobrać w górnej części artykułu.

Oczywiście dokument musi zawierać kilka niezbędnych elementów, w tym dane kandydata na rodzica adopcyjnego czy cel sporządzenia opinii.

Dokumenty niezbędne w procesie adopcyjnym

Jeśli zamierzacie przysposobić dziecko – opinia o rodzicach adopcyjnych nie zawsze okazuje się niezbędnym dokumentem w procesie adopcyjnym w ośrodkach adopcyjnych. Istnieją natomiast trzy pisma, które muszą zostać sporządzone przez kandydatów na rodziców adopcyjnych, to:

Pierwszy wniosek to pismo z prośbą o pomoc w adopcji. Takie podanie składa się do ośrodka adopcyjnego. Należy uzasadnić je wskazaniem, że kandydaci spełniają warunki na rodziców adopcyjnych oraz wyjaśnieniem przyczyny podjęcia decyzji o adopcji.

Życiorys kandydatów to kolejny dokument składany do ośrodka adopcyjnego. Jest to opis życia przyszłych rodziców adopcyjnych – pismo zdecydowanie bardziej osobiste niż życiorys dołączany do CV.

Najlepiej jeśli każdy z kandydatów sporządza taki życiorys osobno, poświęcając część dokumentu na opis relacji z małżonkiem lub przygotowując trzeci, wspólny życiorys z opisem historii małżeństwa. Zaleca się przygotowywać życiorys do ośrodka adopcyjnego odręcznie, gdyż sugeruje to większe zaangażowanie kandydata, wzór przykładowego życiorysu pobierzesz w powyższym linku.

Ostatni dokument to wniosek o adopcję/przysposobienie dziecka składany do sądu opiekuńczego. Takie podanie rodzice składają dopiero po zakończeniu części procedury adopcyjnej prowadzonej przez ośrodek, czyli po zaliczeniu szkolenia i otrzymaniu oceny końcowej.

Ośrodki często pomagają kandydatom w przygotowaniu takiego pisma. Wniosek musi zawierać dane kandydatów na rodziców adopcyjnych, dane dziecka, które chcą adoptować, a także odpowiednie uzasadnienie. Pismo składa się wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym między innymi z odpisem aktu małżeństwa.

 

Podsumowanie

Kandydaci, którzy zgłaszają się do ośrodka adopcyjnego, muszą dostarczyć swoje dane oraz informacje, które będą niezbędne, by zrealizować procedurę adopcyjną, wszelkie wymagania z tym związane określone są w art. 161 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Decyzja o adopcji dziecka nie jest prosta, a sam proces adopcyjny jest mocno skomplikowany, gdzie liczne procedury adopcyjne nie bywają wcale łatwe, jak niełatwe jest też wychowanie dziecka.

Dlatego to właśnie ośrodki adopcyjne zabiegają o to, by posiadać w swojej bazie jak najszerszy zbiór rodzin adopcyjnych (rodziny zastępcze), które gotowe są przysposobić dziecko. Tylko wtedy możliwe będzie wybranie odpowiedniej rodziny, która najlepiej spełni potrzeby dziecka.

Przepisy, które powinny znać rodziny adopcyjne:

Art. 1141. Wymogi wobec osoby przysposabiającej

§ 1. Przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego oraz posiada opinię kwalifikacyjną oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, chyba że obowiązek ten jej nie dotyczy.

§ 2. Między przysposabiającym a przysposobionym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes, average: 4,64 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze