Wniosek o przysposobienie dziecka żony WZÓR

Jak napisać wniosek o przysposobienie dziecka żony? Przysposobienie, inaczej adopcja dziecka, to ściśle regulowana przez prawo procedura. Przepisy dokładnie określają kryteria i wymogi, jakie musi spełniać kandydat, chcący przysposobić dziecko. Adopcja z ośrodka jest długotrwała i skomplikowana, ale adopcja dziecka spowinowaconego nie wymaga już dopełnienia tak wielu formalności.

Wstęp

wniosek-o-przysposobienie-dziecka-zony-wzor-pdf-docJak wygląda adopcja dziecka żony i jak sporządzić skuteczny wniosek, aby spełniał on wszystkie formalne wymagania? dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o przysposobienie dziecka żony wzór

wniosek-o-przysposobienie-dziecka-zony-wzor-pdf-doc

Wniosek o przysposobienie dziecka żony wzór

Jak przysposobić dziecko żony?

Odpowiedź na pytanie, jak przysposobić dziecko żony, jest mniej skomplikowana niż w przypadku adopcji z ośrodka. Osoba, która stara się o adopcję dziecka współmałżonka, jest bowiem osobą spowinowaconą (dla dziecka).

Nie dotyczy jej zatem obowiązek ukończenia szkolenia, organizowanego przez ośrodek adopcyjny oraz obowiązek uzyskania opinii kwalifikacyjnej. Jednocześnie warto podkreślić, że sąd nadal może wystąpić do ośrodka adopcyjnego o wystawienie takiej opinii.

Przysposobienie dziecka partnerki wymaga posiadania przez osobę przysposabiającą:

 • pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • kwalifikacji osobistych, które uzasadniają przekonanie, że będzie ona należycie wywiązywać się z obowiązków przysposabiającego,
 • odpowiedniej różnicy wieku pomiędzy osobą przysposabiającą a dzieckiem przysposobionym.

Wniosek kieruje się do sądu rodzinnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby przysposabiającej bądź osoby, która ma zostać przysposobiona.

Jakie dokumenty są niezbędne do przysposobienia dziecka żony?

Przysposobienie dziecka przez męża matki wymaga wystąpienia do właściwego sądu z odpowiednim wnioskiem. Wniosek o przysposobienie dziecka współmałżonka musi uwzględniać, jakiego rodzaju ma być to przysposobienie, bowiem wyróżnia się dwa rodzaje przysposobienia:

 • przysposobienie pełne – o pełne przysposobienie dziecka wnosimy, by relacje pomiędzy dzieckiem a przysposabiającym były takie, jak w przypadku pokrewieństwa dziecka z rodzicem lub rodziną rodzica – jest to równoznaczne z zerwaniem więzi pomiędzy dzieckiem a biologicznym rodzicem,
 • przysposobienie niepełne – w tego rodzaju wniosku o przysposobienie dziecka – przysposobiony zachowuje prawa i obowiązki względem biologicznych krewnych, powstaje stosunek przysposobienia między dzieckiem a przysposabiającym.

We wniosku przysposabiający opisuje także swoją sytuację życiową. Podkreśla, że jest w stanie zapewnić dziecku godne warunki do życia i realizacji jego potrzeb indywidualnych:

 1. rozwoju emocjonalnego,
 2. społecznego
 3. i fizycznego.

Poza tym, w celu przysposobienia dziecka żony należy uzyskać też:

 • skrócony odpis aktu małżeństwa,
 • odpis zupełny aktu urodzenia,
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do bycia rodzicami dziecka, w zaświadczeniu takim stwierdza się, że stan zdrowia przysposabiającego kwalifikuje go do zostania rodzicem adopcyjnym,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, które potwierdzi, że przysposabiający jest w stanie zapewnić dziecku odpowiednie warunki bytowe.

*Powyższe pozycje są najczęściej spotykanymi załącznikami wniosku o przysposobienie dziecka.

 

Zgoda na przysposobienie dziecka małżonki

Wniosek o przysposobienie dziecka żony, który opisuje w sposób szczegółowy motywy decyzji o adopcji, zwraca uwagę na więź rodzica adopcyjnego z dzieckiem i podkreśla staż małżeństwa z matką dziecka to nie jedyny dokument niezbędny w procesie przysposobienia dziecka małżonki.

Co więcej, w celu przysposobienia dziecka konieczne jest, by rodzic adopcyjny uzyskał także zgodę rodziców biologicznych (opiekuna prawnego małoletniego) na przysposobienie ich dziecka, o ile ci:

 • nie są nieznani,
 • nie zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej,
 • dojście do porozumienia z rodzicami napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody,
 • nie mają ograniczonej zdolności do czynności prawnych – sąd może orzec wtedy przysposobienie dziecka mimo braku zgody, jeśli odmowa będzie sprzeczna z dobrem dziecka.

Biologiczni rodzice dziecka mogą wyrazić zgodę na przysposobienie, wskazując przed sądem osobę przysposabiającego lub „na przyszłość”, bez wskazywania konkretnej osoby (pozbawiają się tym samym władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem).

Jeżeli dziecko przysposabianie ukończyło 13. rok życia, wniosek o przysposobienie dziecka przez ojczyma trzeba uzupełnić o zgodę samego przysposabianego.

Granica wieku, określona przepisami, nie jest ściśle ustalona – sąd przesłucha też młodsze dziecko, jeśli będzie ono na tyle dojrzałe emocjonalnie, aby zrozumieć, czym jest przysposobienie.

*Przysposobić można osobę małoletnią (art. 114 § 1 KRO). Oczywiście warunek, jaki trzeba spełnić, to małoletniość w dniu złożenia wniosku o przysposobienie.

Przysposobienie dziecka przez ojczyma a alimenty

Jaki wpływ ma przysposobienie dziecka żony na obowiązek alimentacyjny jego biologicznych rodziców? Jeśli mamy do czynienia z przysposobieniem niepełnym, to należy wiedzieć, że nie powoduje ono wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego rodziców biologicznych. W pierwszej kolejności obowiązek ten powinien być jednak realizowany przez przysposabiającego.

Z kolei w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z przysposobieniem pełnym, to należy pamiętać, że taki rodzaj przysposobienia prowadzi do powstania takich stosunków pomiędzy przysposabiającym i przysposobionym, jak między rodzicami i dziećmi.

Jednocześnie, wiąże się on z ustaniem wszelkich praw i obowiązków przysposobionego, wynikających z pokrewieństwa względem jego biologicznych krewnych. Ponieważ po adopcji ustają prawa i obowiązki krewnych względem przysposobionego, ustaje również obowiązek alimentacyjny.

Kiedy nie mamy już do czynienia z obowiązkiem alimentacyjnym rodziców biologicznych? Obowiązek alimentacyjny obciąża nowych rodziców od daty uprawomocnienia się orzeczenia o przysposobieniu dziecka.

Jeśli świadczenia alimentacyjne rodzica biologicznego pobierane będą po dokonaniu przysposobienia, to będą świadczeniami nienależnymi.

 

Podsumowanie

Konieczne jest, aby warunek małoletności był spełniony w dniu złożenia wniosku o przysposobienie.

Podstawa prawna:

Art. 114. – Dobro i małoletność przysposabianego – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

§ 1.Przysposobić można osobę małoletnią, tylko dla jej dobra.

§ 2.Wymaganie małoletności powinno być spełnione w dniu złożenia wniosku o przysposobienie.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze