Życiorys do ośrodka adopcyjnego WZÓR

Jak napisać życiorys do ośrodka adopcyjnego? życiorys do Ośrodka Adopcyjnego to jeden z dokumentów wymaganych w procesie starania się o adopcję jaki przyszli rodzice adopcyjni muszą sporządzić. Dotyczy on osób samotnych lub małżeństwa, które dążą do przysposobienia dziecka. Życiorys ten przypomina poniekąd CV, które składa się do pracodawcy w celu podjęcia zatrudnienia.

Wprowadzenie

zyciorys-do-osrodka-adopcyjnego-wzor-pdf-doc-wordJest jednak dokumentem o znacznie bardziej osobistym charakterze – większy nacisk kładzie na cechy osobowości i zainteresowania, niż na wydarzenia z życia, dotyczące wykształcenia i kariery zawodowej. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego prawidłowego życiorysu, na jaki liczą pracownicy Ośrodka Adopcyjnego (OA) – przygotowaliśmy przykładowy życiorys opisowy do adopcji, który pobierzesz poniżej:

Życiorys do ośrodka adopcyjnego wzór

zyciorys-do-osrodka-adopcyjnego-wzor-pdf-doc-word

Życiorys do ośrodka adopcyjnego wzór

Czemu służy życiorys do ośrodka adopcyjnego?

Życiorys do ośrodka adopcyjnego sporządzany jest w celu przedstawienia i zaprezentowania małżeństwa (również osoby samotnej) jako kandydatów na rodziców dla dziecka lub dzieci przebywających w ośrodku adopcyjnym.

Dokument wykorzystywany jest na etapie dopasowywania podopiecznego do danej rodziny adopcyjnej. Wcześniej określa ona bowiem, jakie dziecko jest w stanie przyjąć pod swój dach – wskazuje jego wiek, płeć czy stan zdrowia.

Życiorys opisowy pozwala poznać bliżej potencjalnych rodziców. Dzięki niemu ośrodek powinien dowiedzieć się, jak wyglądała historia znajomości małżonków i życie kobiety i mężczyzny zawierających związek małżeński, a także jak toczyło się ich życie już po ślubie.

Bardzo ważnym elementem takiego życiorysu jest przede wszystkim dzieciństwo obojga rodziców, z którego wynikają wyniesione „z domu” wartości.

UWAGA: Każdy z małżonków pisze swój własny życiorys i składa pod nim swój własnoręczny podpis!

Życiorys do adopcji a życiorys dla pracodawcy

Życiorys do adopcji nie jest tym samym, co życiorys dla pracodawcy, składany niekiedy w procesie rekrutacyjnym wraz z CV. Nie powinien on stanowić chronologicznej listy wydarzeń z życia, związanych z procesem edukacji czy rozwojem kariery.

Chociaż życiorys w formie opisowej do ośrodka adopcyjnego uwzględnia również ścieżkę zawodową kandydatów na rodziców, to nie sprowadza się jedynie do suchych faktów z życia ucznia, studenta i pracownika.

Stanowi raczej monolog, w którym potencjalni przyszli rodzice adopcyjni opisują swoją małą rodzinę, gotową na przyjęcie nowego członka – podopiecznego ośrodka adopcyjnego.

Jak napisać życiorys?

Przykładowy życiorys opisowy do adopcji powinien zostać sporządzony chronologicznie, począwszy od narodzin kandydata aż po dzień bieżący, w którym przygotowywany jest dokument. Poszczególne ośrodki adopcyjne mogą określać swoje wymagania odnośnie tego typu pism w sposób szczegółowy.

Najczęściej wymaga się od kandydatów podania:

 • danych personalnych z uwzględnieniem miejsca i daty urodzenia,
 • opisu rodziny, w której wychowała się kandydatka na mamę/kandydat na ojca,
 • informacji o wykształceniu i pracy zawodowej,
 • historii znajomości ze współmałżonkiem – nieobowiązkowo, ponieważ o adopcję mogą starać się także osoby samotne,
 • wzmianki na temat poprzednich związków małżeńskich – jeśli kandydat/kandydatka zawierały więcej niż jeden związek małżeński,
 • informacji o posiadanych dzieciach przysposobionych lub biologicznych – o ile kandydatka/kandydat nie są bezdzietni,
 • opisu zainteresowań, ulubionych sposobów spędzania wolnego czasu.

Niektóre ośrodki adopcyjne mogą określać także kwestie formalne związane ze sporządzaniem życiorysu.

Jedne placówki wymagają, aby każdy z małżonków sporządził osobny życiorys, a inne chcą, aby życiorysy potencjalnej mamy i ojca kończyły się na etapie zawarcia związku małżeńskiego, zaś opis historii małżeństwa zalecają sporządzić wspólnie.

Ważne, aby każdy z nich zawierał podstawowe dane personalne oraz odręczny podpis osoby sporządzającej dokument.

Niekiedy ośrodek adopcyjny pragnie, aby zamieścić w życiorysie informację o tym, na jakim etapie życia i w jakich okolicznościach kandydaci podjęli decyzję o adopcji dziecka.

Nie istnieje jeden narzucony odgórnie wzór życiorysu do ośrodka adopcyjnego. Tak naprawdę im bardziej osobisty i szczegółowo sporządzony dokument, tym lepiej. Pismo musi zawierać jednak kilka kluczowych informacji, dlatego warto przygotować je w oparciu o gotowy schemat.

Dobre wrażenie robi życiorys sporządzony odręcznie. Taka forma przygotowania dokumentu świadczy o zaangażowaniu i pozwala przedstawić się z jak najlepszej strony. Nieistotna jest w tym przypadku estetyka odręcznego pisma, lecz sam fakt sporządzenia dokumentu o bardziej osobistym charakterze.

Podanie do ośrodka adopcyjnego wzór

Życiorys kandydatów na rodziców adopcyjnych to dokument, który dołącza się do wniosku, jakim jest wypełniony wzór podania do ośrodka adopcyjnego. Pismo jest tak naprawdę wnioskiem o pomoc w przysposobieniu dziecka.

Poza podstawowymi danymi kandydatów powinno zawierać przede wszystkim uzasadnienie chęci przysposobienia dziecka, czyli odpowiedź na pytanie:

Dlaczego rodzina chce adoptować podopiecznego ośrodka adopcyjnego.

Nie należy mylić podania do ośrodka adopcyjnego z podaniem o przysposobienie, które składa się do sądu. Takie pismo musi spełniać znacznie więcej wymogów formalnych. Konieczne jest także dopełnienie go niezbędnymi załącznikami.

Poza tym, podanie o przysposobienie do sądu składa się w odniesieniu do konkretnego dziecka, które przyszli rodzice zdążyli już poznać i zaakceptować, stąd w piśmie pojawiają się już informacje o „uczestnikach postępowania”, czyli o dziecku lub dzieciach, które wnioskodawcy chcą adoptować.

Wniosek do sądu o przysposobienie dziecka musi zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane sądu rejonowego (Wydział Rodzinny i Nieletnich),
 • dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres),
 • dane uczestników postępowania (dziecka/dzieci lub opiekunów prawnych w przypadku osób małoletnich),
 • uzasadnienie ze wskazaniem następujących faktów: możliwości pokrycia kosztów utrzymania dziecka, wyjaśnienia, dlaczego dzieckiem nie mogą zajmować się jego biologiczni rodzice, wskazanie stosunków łączących wnioskodawców z dzieckiem, podkreślenie braku sprzeciwu biologicznych rodziców wobec adopcji.

Do sporządzonego w ten sposób pisma należy dołączyć jeszcze wymagane dowody i załączniki, w tym między innymi:

 • odpis aktu małżeństwa,
 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości zarobków,
 • zgoda matki małoletniego na przysposobienie dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającej,
 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości zarobków,
 • opinia o rodzicach adopcyjnych, np. od pracodawców, bądź przyjaciół, czy rodziny,
 • odpis aktu urodzenia.

Napisać życiorys do OA nie jest łatwo. Jednak mam nadzieję, że przygotowany przez nas przykład życiorysu do OA jako załącznik do wniosek do Ośrodka adopcyjnego znacznie ułatwi Ci przejście przez wszystkie formalności i etapy procedury adopcyjnej by móc adoptować dziecko.

Warto przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 4,88 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze

1 komentarz w “Życiorys do ośrodka adopcyjnego WZÓR”
 1. My także nie wiedzieliśmy jak napisać życiorys do OA, ale po pobraniu Państwa wzoru trochę wszystko się wyjaśniło, jak to ma wyglądać itd. Dokumenty już złożyliśmy (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu) czekam…

Comments are closed.