Jak napisać reklamację do banku? + WZÓR reklamacji + instrukcja

Dziś dowiesz się jak napisać reklamację do banku. Zwykle przecież darzymy banki dość mocnym zaufaniem, no bo jak inaczej… są to wielkie firmy, o ugruntowanej pozycji na rynku, a do tego działające pod nosem KNF-u. Niestety rzeczywistość bywa przewrotna, i jak w każdym innym systemie, banki także popełniają błędy…

W obliczu pomyłki, jaką popełnił bank, rzadko kto wie jak napisać reklamację, by bank czynności swoje cofnął, ewentualnie dokonał zwrotu niesłusznie pobranych pieniędzy.

W poniższym artykule dowiesz się między innymi:

 • ile czasu ma bank na sformułowanie odpowiedzi na Twoją reklamację,
 • gdzie tę reklamację złożyć,
 • w jakiej formie,
 • dołączę też wzór reklamacji, którą wystarczy pobrać, wydrukować i uzupełnić, po czym wysłać do banku.

Reklamacja do banku

Ja wychodzę z takiego założenia, że skoro banki skrupulatnie podchodzą do egzekwowania wobec nas reguł i wymogów, które określa regulamin banku, gdzie jako klienci nie mam żadnego marginesu błędu (np. przekroczenie terminu spłaty o 1 dzień już wywołuje jakieś dodatkowe karne odsetki, które zawsze trzeba ponieść), to zasada ta powinna działać i w drugą stronę.

Dlatego jeśli uważasz, że Twój bank popełnij jakiś błąd, którego popełnić nie powinien, to w tym momencie, zamiast łaskawie przymykać na to oko, warto napisać do banku reklamację i starać się o cofnięcie czynności i naprawienie szkody.

Prawo do złożenia reklamacji w banku, to przywilej jaki otrzymaliśmy będąc klientami tego banku.

To, co musisz wiedzieć już teraz to fakt, że postępowanie reklamacyjne rozpoczyna się gdy wysyłasz do banku reklamację, i zgodnie z dyrektywą unijną, bank musi ją rozpatrzyć w poniższych terminach:

 • do 15 dni roboczych w przypadku usług płatniczych (bank może ten termin wydłużyć do 35 dni),
 • do 30 dni kalendarzowych w przypadku pozostałych usług (bank może ten termin wydłużyć do 60 dni).

Podstawa prawna

Art. 7a. prawa konsumenta

Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację

1.Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

2.Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 1, uważa się, że uznał reklamację.

3.Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

Kiedy klient ma prawo do złożenia reklamacji w banku?

Najczęstszymi pomyłkami, jakie popełniają banki, są:

 1. Niewykonanie dyspozycji, jaką zlecił klient (niewywiązanie się z obowiązków [np. nie zamknięto konta, mimo że o to prosiliśmy]).
 2. Naliczenie opłaty niezgodnej z regulaminem i cennikiem banku.
 3. Przewalutowanie danej waluty po złym kursie.
 4. Niewypłacenie klientowi premii lub nieprzyznanie nagrody.
 5. Dublowanie transakcji.
 6. Niejasne i dwuznaczne zapisy w regulaminie.
 7. Nieuzasadnione opłaty.
 8. Zawyżona prowizja.

Jeśli jesteś klientem banku i padłaś/padłeś ofiarą pomyłki, lub też celowego działania ze strony banku, to nie pozostawiaj bezczynnym, a spróbuj dochodzić swoich praw z taką samą zawziętością i zdeterminowaniem, z jakim robią to banki wobec nas, gdy coś przez pomyłkę zrobimy nie tak.

Trzeba pamiętać, że prawo działa w obydwie strony!

Jak napisać reklamację do banku?

Nie wiem, czy banki udostępniają gotowe formularze reklamacyjne, ale ja się z takim formularzem nigdy nie spotkałam, zakładam więc, że nie.

Oczywiście nie ma tu różnicy, czy reklamację sporządzimy sami, czy wypełnimy gotowy druk bankowej reklamacji:

Reklamacja do banku – wzór

Kluczowym jest jednak fakt, aby nasza reklamacja nie posiadała żadnych formalnych błędów, dlatego nie warto sporządzać jej na własną rękę, a skorzystać ze sprawdzonego formularza, który wystarczy jedynie:

 1. wydrukować,
 2. wypełnić,
 3. i wysłać do banku.

Banki pewnie dlatego nie udostępniają gotowych formularzy reklamacyjnych, ponieważ każda sprawa wygląda inaczej, jedna reklamacja będzie krótka, z jedynie zdawkowymi podstawowymi informacjami, a druga reklamacja będzie długa i rozległa, ponieważ sprawa jest nieco bardziej skomplikowana.

Co jeśli bank odrzuci naszą reklamację, nie przyznając się do błędu? w takim przypadku trzeba napisać odwołanie od reklamacji.

Jak napisać odwołanie od reklamacji?

Odmowna odpowiedź na naszą reklamację, nie tak od razu powinna być przez nas traktowana jako niepomyślne zakończenie sprawy z bankiem.

Jako świadomy swoich praw konsument masz prawo, aby złożyć odwołanie od reklamacji i masz na to przeważnie 14 dni od daty otrzymania odmowy z banku (każdy bank określa ten termin indywidualnie w swoim regulaminie).

Oprócz samego odwołania masz jeszcze kilka innych narzędzi, dzięki którym wciąż możesz wygrać spór z bankiem i są to:

 1. Bankowy Rzecznik Klienta – aby nawiązać z nim kontakt, musisz napisać do jednostki centralnej Twojego banku, w którym złożona była odrzucona reklamacja. Niestety nie wszystkie banki posiadają rzeczników klienta, ale być może Twój bank go posiada – warto się do niego zwrócić! Zwrócenie się do Rzecznika Klienta jest możliwe tylko wtedy, gdy bank już rozpatrzył z negatywnym dla Ciebie skutkiem Twoją reklamację, nie wcześniej! Pisząc odwołanie do Rzecznika Klienta, podaj przynajmniej swoje imię i nazwisko, PESEL, lub REGON i NIP jeśli jesteś przedsiębiorcą. Podaj okoliczności, które zaszły i czekaj na kontakt zwrotny.
 2. Prośba o pomoc Rzecznika Konsumentów – bank odrzucił reklamację, bo być może zawierała ona mimo wszystko jakieś błędy lub niedopatrzenia w swojej treści. W takiej sytuacji możesz poprosić o pomoc Rzecznika Praw Konsumentów. Misją Rzecznika Praw Konsumentów jest bezpłatna pomoc prawna. Z Rzecznikiem Praw Konsumentów możesz skontaktować się:
  1. Osobiście – w każdym dużym mieście, przeważnie w Urzędzie Miasta, lub w Starostwie Powiatowym.
  2. Telefonicznie – pod numerem Infolinii Konsumenckiej 801 440 220, lub 22 290 89 16, prowadzonej przez Fundację Konsumentów, dzwonić można od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00, opłata wg taryfy operatora.
 3. Rzecznik Finansowy – od Rzecznika Finansowego możesz otrzymać pomoc w formie porad, interwencji i wsparcia w trakcie postępowania sądowego, jeśli zdecydujesz się pójść z bankiem do sądu. Aby skontaktować się z Rzecznikiem Finansowym, należy:
  1. wysłać mailowe zapytanie na adres: porady@rf.gov.pl,
  2. zadzwonić pod numer: 22 333 73 25 infolinia czynna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.
 4. Bankowy Arbitraż Konsumencki ze Związku Banków Polskich (ZBP) – Arbitraż Konsumencki nie udziela żadnych porad, jego rola polega na zajmowaniu się sporami, które dotyczą tylko i wyłącznie roszczeń pieniężnych, które wynikają z nienależytego wykonania czynności bankowych, lub ich niewykonania w ogóle.
 5. Sąd Polubowny przy KNF – Sąd Polubowny działa podobnie do Rzecznika Finansowego, zgłaszając się do Sądu Polubownego, możesz wybrać którąś z trzech ścieżek:
  1. Postępowanie mediacyjne.
  2. Uproszczone postępowanie arbitrażowe.
  3. Postępowanie arbitrażowe.
 6. UOKiK oraz Departament Ochrony Konsumentów – jeśli w Twoim mniemaniu praktyki banku, którego padłeś ofiarą, są krzywdzące nie tylko dla Ciebie, ale i dla wielu innych klientów banku, nawet gdy mogą oni nie mieć świadomości bycia krzywdzonymi, to możesz nieprawidłowości, jakich podjął się bank zgłosić do UOKiK i DOK.

Reklamacja w banku krok po kroku:

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wzór reklamacji
 2. Następnie reklamację wyślij do banku listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 3. Jeśli reklamacja została odrzucona przez bank, napisz odwołanie od reklamacji, lub skontaktuj się z którymś z sześciu podmiotów, które u góry wymieniłam, oczywiście tylko jeśli masz 100-procentowe przekonanie, że bank działał na Twoją niekorzyść.

Ważna wskazówka

Chodzi o emocje, które towarzyszą każdemu, kto poczuł się oszukany przez bank, naprawdę nie warto łapać za telefon i przelewać całą swoją złość na pracownika banku, który ten telefon odbierze, z dużą pewnością, ten pracownik banku nie miał nic wspólnego z pomyłką która zaszła.

Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że czasami ciężko opanować emocje, szczególnie gdy w grę wchodzą większe kwoty. Stańmy jednak na wysokości zadania i zamiast wykrzykiwać do słuchawki telefonu, skupmy się na faktach, podejmując właściwe działania, aby jak najszybciej szkodę, którą doświadczyliśmy „wyprostować”.

Bardzo często, zamiast formułować reklamację do banku, warto najpierw zadzwonić na infolinię banku i upewnić się wraz z konsultantem, że doszło do naruszenia Twoich praw.

Przykład

Ostatnio miałam taką sytuację, że poszłam do banku, aby całkowicie zamknąć kartę kredytową, której po prostu nie używałam, a co miesiąc za utrzymanie karty ponosiłam opłatę w wysokości 7,50 zł.

Pracownik banku przekonał mnie do pozostawienia karty kredytowej aktywnej w zamian za zniesienie miesięcznej opłaty (7,50 zł) na okres 6 miesięcy – zgodziłam się.

Niestety w następnym miesiącu bank znów pobrał opłatę za kartę kredytową, sytuacja powtórzyła się w kolejnym miesiącu. Zdenerwowana pofatygowałam się do banku i zapytałam, jak to jest, że miałam już nie płacić za kartę kredytową, a wciąż przecież za nią płacę?!

Pracownik banku przepraszając za sytuację, postanowił jeszcze raz przeprowadzić mnie przez całą procedurę zniesienia miesięcznej opłaty za kartę kredytową z tym, że opłaty zostały cofnięte nie jak pierwotnie na 6 miesięcy, a na 12 miesięcy.

Reklamacja w banku nie była więc konieczna! wystarczyło, że poszłam porozmawiać z pracownikiem banku jeszcze raz, za co zostałam nagrodzona rocznym zwolnieniem od opłat za kartę kredytową. Co prawda niewielka jest to kwota, a jak cieszy! :)

Metody składania reklamacji

W dzisiejszych czasach form komunikowania się z bankiem mamy całkiem sporo, dlatego reklamację w banku można złożyć następującymi sposobami:

 • po zalogowaniu się do bankowości elektronicznej,
 • osobiście w lokalnej placówce banku (warto mieć ze sobą wypełnioną reklamację na piśmie),
 • listownie wysyłając reklamację do głównego oddziału banku.

*w przypadku złożenia reklamacji na piśmie osobiście w banku, warto poprosić o potwierdzenie, że taką reklamację złożyliśmy (dokumenty lubią ginąć – warto się zabezpieczyć).

Podlinkuję teraz: ustawę o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty finansowe – można wejść i sobie poczytać co tam kogo interesuje.

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze