Podanie o zamianę mieszkania komunalnego / socjalnego – WZÓR

Jak napisać wniosek o zamianę mieszkania komunalnego/socjalnego? mieszkania komunalne czy socjalne stanowią formę pomocy dla osób, w trudnej sytuacji materialnej.

Przysługują osobom o niskich dochodach, a ich przydział oparty jest przede wszystkim na liczbie osób, które wchodzą w skład danego gospodarstwa domowego.

Aby zamienić takie mieszkanie na większe lub mniejsze (w zależności od potrzeb), należy uzyskać zgodę jego właściciela, czyli gminy odpowiedniej do lokalizacji mieszkania.

Wstęp

wzor-pismaW jaki sposób można się o nią postarać? konieczne jest złożenie pisemnego wniosku w formie podania o zamianę mieszkania, wzór takiego podania pobierzesz poniżej:

Podanie o zamianę mieszkania komunalnego – wzór

podanie-o-zamiane-mieszkania-komunalnego-wzor-pdf-doc

Podanie o zamianę mieszkania komunalnego – wzór

Jak napisać podanie o zamianę mieszkania komunalnego na większe?

Mieszkania komunalne zaliczają się do mieszkaniowego zasobu gminy. Właścicielem takich lokalów nie jest więc lokator, lecz gmina lub miasto. Mieszkania komunalne można zamienić wyłącznie na inne mieszkanie komunalne, przy czym wskazanie drugiej strony tej zamiany, tj. osoby zainteresowane wzajemną wymianą, nie zawsze jest konieczne.

Zamiana lokalu komunalnego może dotyczyć bowiem wolnych nieruchomości zaliczanych do zasobów mieszkaniowych gminy. Poza tym zamiana mieszkania komunalnego nie jest ograniczona do granic miasta, dzięki czemu najemcy mają możliwość zamieniać się mieszkaniami położonymi w różnych miejscowościach.

Do przeprowadzenia takiej transakcji niezbędna jest jednak zgoda właściciela lokalu, czyli zgoda gminy.

Aby zamienić mieszkanie komunalne na większe, mniejsze czy lepiej dostosowane do potrzeb lokatorów należy przede wszystkim złożyć pisemny wniosek w urzędzie gminy lub miasta, bądź w siedzibie Wydziału Lokali Mieszkalnych.

Do przeprowadzenia takiej transakcji konieczne są również następujące dokumenty:

  • zaświadczenie o posiadanym tytule prawnym do zajmowanego lokalu,
  • zaświadczenie o braku zadłużenia lub o wysokości zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu,
  • protokół zdawczo-odbiorczy lokalu,
  • zaświadczenie i orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia lokatorów (jeśli chęć zmiany lokalu uzasadniona jest stanem zdrowia),
  • akt zawarcia małżeństwa, akt urodzenia czy akt zgonu (jeśli chęć zamiany uzasadniona jest zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości najemców).

Jak napisać podanie o zamianę mieszkania socjalnego na większe?

Mieszkanie socjalne to rodzaj mieszkania komunalnego. Korzystają z niego osoby w najtrudniejszej sytuacji materialnej, często po eksmisjach. Takie umowy najmu zawiera się zawsze na czas określony, a czynsze za zajmowanie lokali socjalnych są niższe niż w przypadku lokali komunalnych.

W sytuacji zwiększenia dochodów, najemcy takich nieruchomości zmuszeni są do ich opuszczenia (jeśli nie spełniają już kryteriów przydziału mieszkań).

Aby zamienić mieszkanie socjalne, należy w pierwszej kolejności zgłosić je do wymiany poprzez wypełnienie odpowiedniego wniosku. Warunkiem dokonania zamiany jest:

  • posiadanie tytułu prawnego do lokalu, który stanowi przedmiot zamiany,
  • brak zaległości za używanie lokalu lub zawarcie umowy przejęcia długu przez drugą stronę transakcji.

Podanie o zamianę mieszkania socjalnego – wzór

podanie-o-zamiane-mieszkania-socjalnego-wzor-doc-pdf

Podanie o zamianę mieszkania socjalnego – wzór

Jak napisać uzasadnienie wniosku o zamianę mieszkania?

Uzasadnienie wniosku o zamianę mieszkania powinno sprowadzać się do korzyści, jakie najemca uzyska na zamianie lokalu. Na podjęcie takiej decyzji wpływa najczęściej sytuacja finansowa lub rodzinna, stąd dopasowanie metrażu, wysokości opłat czy standardu mieszkania do potrzeb najemcy to jedne najpopularniejszych uzasadnień.

Istotną przyczyną chęci zamiany może być także potrzeba dostosowania warunków mieszkaniowych do osób chorych czy niepełnosprawnych.

Jeśli natomiast w grę wchodzi zamiana mieszkań położonych w różnych miejscowościach, to dobrym uzasadnieniem będzie na przykład podjęcie pracy w innym mieście, lub skrócenie czasu dojazdu do aktualnego miejsca zatrudnienia.

Jak wygląda wzór podania o zamianę mieszkania socjalnego lub komunalnego?

Wniosek o zamianę mieszkania socjalnego lub komunalnego zbudowany jest z kilku segmentów. W ich skład wchodzi między określenie dochodów wnioskodawcy oraz pozostałych lokatorów z okresu trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek.

Poza tym dokument odnosi się także do samego mieszkania, jego metrażu i ogólnych warunków mieszkalnych. We wniosku należy wskazać przyczyny zamiany mieszkania oraz ich uzasadnienie.

Do pisma dołącza się również dowody potwierdzające wskazane powody chęci dokonania zamiany.

Co zawiera wniosek o przekształcenie mieszkania socjalnego na komunalne?

Zamiana mieszkania socjalnego na komunalne jest możliwa pod warunkiem, że gmina utworzy odpowiednią liczbę lokali socjalnych o takim samym standardzie, co lokale przekształcone.

Decyzję przekształceniu mieszkania socjalnego na komunalne podejmuje gmina na wniosek zainteresowanego. Wzór wniosku znajdziesz poniżej.

W tym celu należy wypełnić wniosek o przekwalifikowanie lokalu socjalnego. Pismo to w dużej mierze przypomina wniosek o zamianę lokalu i odnosi się między innymi do dochodu osób ubiegających się o zamianę, a także do metrażu i standardu samej nieruchomości.

Jak uzasadnić zamianę mieszkania socjalnego na komunalne? W sytuacji, kiedy lokatorom grozi eksmisja na skutek zwiększenia dochodów, najlepszym uzasadnieniem chęci przekształcenia mieszkania na komunalne może być polepszająca się, lecz nadal trudna (niepozwalająca na wynajem innego lokalu) sytuacja materialna.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (16 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze