Potrącenia alimentacyjne z zasiłku chorobowego [ile zabierze komornik?]

Dzień dobry. Piszę w sprawie potrącenia alimentacyjnego z zasiłku chorobowego, ile komornik może mi zająć? czy obowiązuje mnie kwota wolna jak w przypadku normalnej egzekucji?

Zostaje mi naprawdę niewiele na życie, a żyć trzeba, mam rachunki do płacenia, dojazdy do pracy, czynsz, jedzenie itd. proszę o odpowiedź…


Potrącenia alimentacyjne z zasiłku chorobowego

Potracenia-alimentacyjne-z-zasilku-chorobowego

Potrącenia alimentacyjne z zasiłku chorobowego oraz innych zasiłków wypłacanych z ubezpieczenia społecznego odbywają się na zasadach uregulowanych nie w kodeksie pracy (jak to ma miejsce, przy egzekucji z wynagrodzenia za pracę), lecz na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Egzekucja alimentów z zasiłku chorobowego

Potrącenia alimentacyjna z zasiłku chorobowego mogą być dokonywane w na podstawie:

  • zajęcia zasiłku przez komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne z wniosku wierzyciela alimentacyjnego legitymującego się prawomocnym tytułem wykonawczym
  • wniosku wierzyciela alimentacyjnego po przedłożeniu przez niego tytułu wykonawczego.

Każdorazowo potrącenia dokonywana są zgodnie z wytycznymi z art. 139 i 140 ustawy rentowej.

Zgodnie z zawartą w niniejszych przepisach regulacją ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie, czyli również z zasiłku chorobowego po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych, oraz należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego podlegają potrąceniu do wysokości 60% świadczenia.

Ograniczenie egzekucji z zasiłku chorobowego – kwoty wolne od zajęcia

Pomimo iż potrącenie alimentacyjne z zasiłku chorobowego może wynieść do 60% wysokości świadczenia, to w obowiązującej od 1 lipca 2018 roku ustawie z dnia 1 maja 2018 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oraz niektórych innych ustaw przyjęto, iż kwota wolna od zajęcia z zasiłku chorobowego wynosi:

  • 500 zł przy potrąceniu sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi
  • oraz 500 zł przy potrącaniu należności alimentacyjnych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego.

Podsumowując

W przypadku potrącenia alimentacyjnego z zasiłku chorobowego zajęciu podlega do 60% świadczenia. Kwota wolna od zajęcia przy należnościach alimentacyjnych wynosi każdorazowo 500 zł.

Jeżeli po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wysokość świadczenia jest niższa niż 500 zł, potrąceń i egzekucji nie dokonuje się.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze