Potrącenia alimentacyjne z umowy zlecenia – [PORADNIK]

Dzień dobry, mam potrącenie alimentacyjne z umowy zlecenia, problem leży w tym, że komornik od miesiąca zajmuje mi całe wynagrodzenie, czy jest to zgodne z prawem? czy obowiązuje mnie kwota wolna od zajęcia alimentacyjnego z pensji? Jak żyć skoro kończą mi się środki do życia? umowa zlecenie, na jaką pracuję to jedyne moje źródło dochodu, jak rozmawiać z komornikiem?


Umowa zlecenie a alimenty

umowa-zlecenie-a-alimenty

Umowa zlecenia obecnie to popularna forma „zatrudnienia” uregulowana przepisami kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia może zostać zajęte przez komornika w toku postępowania egzekucyjnego, podobnie jak wynagrodzenie dłużnika zatrudnionego na postawie umowy o pracę regulowanej przepisami kodeksu pracy.

Jednakże przy umowie zlecenia komornik może zająć dłużnikowi cały zarobek, nie pozostawiając mu żadnego pola manewru.

Przy zaistnieniu pewnych przesłanek, wynagrodzenie za pracę na umowie zlecenie może być jednak chronione przed całkowitym zajęciem w taki sam sposób, jak wynagrodzenie z umowy o pracę.

Praca na umowę zlecenie, a egzekucja alimentów

Przy potrąceniach alimentacyjnych z umowy zlecenia zajęciu egzekucyjnemu podlega cały wypracowany przez dłużnika dochód, jeżeli praca zlecona nie jest jedynym źródłem utrzymania dłużnika.

Zatem, jeśli dłużnik alimentacyjny ma prawo do renty, emerytury lub pracuje na etacie, a umowa zlecenie to jego dodatkowy dochód, to dochód z umowy zlecenie będzie podlegał zajęciu w całości.

Jednakże jeśli dochód z pracy zleconej jest świadczeniem powtarzalnym, którego celem jest utrzymanie się dłużnika alimentacyjnego, wówczas znajdą zastosowanie przepisy kodeksu prawa pracy (art. 87 i 871) – tak art. 833 § 2 kodeksu cywilnego.

Przyjmuje się, że świadczeniem powtarzającym się są świadczenia pobierające przez dłużnika w powtarzających się odstępach czasu, bez względu czy jest to tydzień, miesiąc, rok.

Potrącenie alimentacyjne z umowy zlecenie, która jest jedynym źródłem dochodu dłużnika i ma charakter powtarzalny może być realizowane do wysokości 3/5 (60%).

Powyżej wskazana granica zajęcia wynika z regulacji zawartej w art. 87 § 1 i 3 kodeksu pracy, zgodnie z którym wynagrodzenie za pracę po odliczeniu należnych składek społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych może być potrącone do wysokości 3/5 w przypadku egzekucji długów alimentacyjnych.

Jeśli więc komornik zajmuje  całe Twoje wynagrodzenie z umowy zlecenie, a jest to Twoje jedyne źródło dochodu i ma charakter powtarzalny, to należy wysłać do komornika poniższe oświadczenie:

Oświadczenia dla komornika

oswiadczenie-dla-komornika-ze-umowa-zlecenie-to-jedyne-i-powtarzalne-zrodlo-dochodu-wzor-pdf-doc

Oświadczenie dla komornika, że umowa zlecenie to jedyne i powtarzalne źródło dochodu

Egzekucja z umowy zlecenia, a ograniczenie zajęcia

Jeżeli potrącenie z umowy zlecenia przekracza ustawowo przyjęte 3/5 dłużnik alimentacyjny ma prawo wnieść skargę na czynność komornika, wnosząc o nakazanie komornikowi dokonywania potrąceń z jedynego jego wynagrodzenia, jakim jest dochód z umowy zlecenie z zastosowaniem przepisów kodeksu pracy.

Skarga na komornika – wzór

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Niemniej jednak zwrócić uwagę należy, na okoliczność, iż w przypadku egzekucji długów alimentacyjnych z umowy zlecenia oraz innych form zatrudnienia nie występuje kwota wolna od zajęcia, nawet wówczas, gdy wypracowany dochód nie przekracza kwoty minimalnego wygrodzenia za pracę ustalonego na dany rok.

Podsumowując

Jeśli dochodzi do sytuacji umowa zlecenie a alimenty, to potrącenia alimentacyjne z umowy zlecenia mogą być realizowane:

  • do pełnej wysokości, gdy dochód z pracy zleconej stanowi dodatkowe źródło utrzymania dłużnika – komornik może zająć cały zarobek dłużnika alimentacyjnego
  • do 3/5 wysokości, gdy dochód z pracy zleconej stanowi jedyne źródło dochodu dłużnika i jest świadczeniem powtarzającym się – kwota wolna od zajęcia przy potrąceniu alimentacyjnym z umowy zlecenia nie występuje.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze