Prośba o przyspieszenie płatności faktury WZÓR

Jak napisać prośbę o przyspieszenie płatności faktury? Jeśli płatność, zgodnie z umową lub fakturą, powinna zostać wykonana w terminie 7, 14 czy 21 dni, nic nie stoi na przeszkodzie, aby uregulować należność przed określonym w ten sposób terminem. Wykonawca czy usługobiorca powinni wystąpić z prośbą o przyspieszenie płatności w formie pisemnej, kierując odpowiedni wniosek do swojego dłużnika – czyli np. zleceniodawcy lub kontrahenta.

Wstęp

prosba-o-przyspieszenie-platnosci-faktury-wzor-pdf-docJak sporządzić stosowne pismo w takiej sprawie? w treści prośby powinno znaleźć się kilka niezbędnych elementów, aby była ona skuteczna i wywołała określone skutki w postaci przyspieszonej płatności. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej prośby, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór prośby, którą pobierzesz poniżej:

Prośba o przyspieszenie płatności faktury wzór

prosba-o-przyspieszenie-platnosci-faktury-wzor-pdf-doc

Prośba o przyspieszenie płatności faktury wzór

Kiedy możliwe jest przyspieszenie płatności faktury?

Podanie o przyspieszenie płatności faktury nie zawsze będzie zasadne. Możliwość przyspieszenia płatności uzależniona jest od spełnienia kilku warunków. Po pierwsze, termin płatności musi być odroczony.

Jeśli mamy do czynienia z fakturą o terminie płatności do 21 dni, oznacza to, że płatność powinna nastąpić w terminie od pierwszego do dwudziestego pierwszego dnia, licząc od momentu otrzymania faktury.

Możliwość przyspieszenia płatności jest uzależniona również od faktu zrealizowania przedmiotu umowy – wykonania dzieła lub usługi.

Pozytywna decyzja w tej sprawie zależy też od faktycznych możliwości dłużnika – czy jest on w stanie zapłacić wierzycielowi wcześniej – w końcu zgodnie z prawem ma 21 dni na dokonanie płatności, a jej przyspieszenie zależy jedynie od jego dobrej woli.

Jak złożyć wniosek o przyspieszenie płatności faktury?

Pismo w sprawie przyspieszenia terminu płatności to dobre rozwiązanie, jeśli wykonawcy zależy na zachowaniu płynności finansowej czy szybkim „podratowaniu budżetu”. Aby przyspieszyć płatność faktury – podobnie jak ma to miejsce w przypadku odroczenia płatności – należy wystąpić z pisemną prośbą w tej sprawie do swojego kontrahenta.

Wniosek o przyspieszenie terminu płatności można sporządzić na podstawie gotowego do wypełnienia druku, jakim jest wzór prośby o przyspieszenie płatności faktury.

Dokument tego typu musi zawierać takie dane, jak:

  • oznaczenie wnioskodawcy (wykonawcy, usługobiorcy – wierzyciela),
  • oznaczenie dłużnika (usługobiorcy, inwestora),
  • oznaczenie umowy lub faktury, z której wynika konieczność zapłaty,
  • określenie pierwotnego terminu płatności,
  • określenie terminu płatności, o jaki wnioskuje wierzyciel,
  • uzasadnienie prośby.

Pisemna prośba o przyspieszenie terminu płatności nie gwarantuje otrzymania środków w wybranym terminie. Może jednak przyspieszyć termin płatności, o ile spełnione zostaną wszystkie warunki i dłużnik wyrazi zgodę na wcześniejsze uregulowanie należności.

Skonto a wcześniejszy termin płatności

Skonto to metoda rozliczeń pomiędzy kontrahentami, polegająca na obniżce ceny za przyspieszenie płatności. W ramach takiego rozwiązania wystawca faktury dostaje zapłatę przed terminem, a kontrahent płaci mu pomniejszoną należność (o określony procent).

Skonto jest dobrowolne, a jego warunki strony mogą ustalać między sobą w sposób dowolny. Jeśli przedsiębiorca udziela skonta klientowi, powinien uwzględnić taką informację na fakturze. Zgodnie z przepisami, na fakturze trzeba umieścić bowiem wszelkie rabaty i upusty. Poza tym dokument powinien określać dokładną kwotę, na którą opiewa zniżka.

Z reguły, faktura udzielana ze skonto zawiera sformułowanie typu: „W przypadku zapłaty za fakturę w terminie x dni, udzielane jest skonto x %”. Jeśli kontrahent ureguluje fakturę w terminie określonym na dokumencie i skorzysta ze skonta, konieczne będzie wystawienie faktury korygującej.

By skonto mogło zostać udzielone, czasami wymagane jest spełnienie dodatkowych warunków. W takim przypadku dokładne zasady udzielenia skonta powinna określać faktura.

Odsetki za kredyt kupiecki

Długie terminy płatności mogą być bardzo uciążliwe dla wielu firm, dlatego warto pamiętać, że od 31. dnia od doręczenia faktury przedsiębiorca może korzystać z prawa do naliczania odsetek za tak zwany kredyt kupiecki.

Odsetki od kredytu należą się niezależnie od terminu płatności. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na naliczanie takich odsetek, to może naliczać je maksymalnie do dnia upływu terminu płatności faktury.

Później przedsiębiorcy przysługiwać będą odsetki od przeterminowanej płatności i zryczałtowana opłata na poczet wydatków związanych z dochodzeniem należności (w wysokości 40 Euro).

Wymaganie odsetek za kredyt kupiecki nie jest skutecznym rozwiązaniem na wydłużone terminy, ale pozwala częściowo finansować koszty tak zwanego kredytowania się kontrahentów kosztem firmy.

Faktoring

Innym rozwiązaniem na długie terminy płatności jest faktoring, czyli usługa natychmiastowej wypłaty gotówki zamrożonej na fakturze wystawionej z odroczonym terminem płatności.

Zgodnie z definicją, faktoring to usługa finansowa polegająca na wykupie przez firmę faktoringową (faktora) od przedsiębiorstwa (faktoranta) nieprzeterminowanych należności z tytułu sprzedaży towarów lub usług.

Faktoring nie powoduje zadłużenia firmy i nie obciąża limitu kredytowego. Istotą takiego rozwiązania jest przyspieszenie płatności za wystawione faktury, czyli uzyskanie natychmiastowego dostępu do środków zamrożonych w wystawionych fakturach.

Faktoring jest limitowany i odpłatny, dlatego szukając faktora, warto zwrócić uwagę na koszty jego usług i określone limity wypłat.

Podsumowanie

Aby skuteczne było przesunięcie terminu płatności podanie musi przekonać drugą stronę do dobrowolnego przyspieszenia realizacji płatności. W piśmie takim przede wszystkim należy postarać się o stosowne uzasadnienie – jest to podstawowy element dokumentów mających na celu zmianę warunków finansowych między obiema stronami.

Uzasadnienie takiej prośby to nic innego jak krótkie wyjaśnienie przyczyny, dla której oczekujemy przyspieszenia wcześniej ustalonej płatności. Można np. powołać się na słabą płynność finansową lub zdarzenie losowe, które wymusza na nas konieczność zdobycia większej sumy w niewielkim czasie.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze