Przedawnienie mandatu PKP – czy MUSZĘ spłacać ten dług?

Komornik sądowy wszedł mi na pensję za mandat za brak biletu w PKP sprzed siedemnastu lat, ale kilka lat temu zmieniłem miejsce zamieszkania i żadnych listów nie dostałem, więc nic nie wiedziałem o toczącej się egzekucji komorniczej, nie wiem co i jak.

Czy można coś z tym zrobić? co, jeśli chodzi o przedawnienie mandatu za jazdę bez biletu PKP?


Przedawnienie mandatu PKP

mandat-pkp-brak-biletu-przedawnienie
Brak biletu w PKP – przedawnienie

W Twojej sprawie istotne są terminy. W pierwszej kolejności musisz dowiedzieć się, kiedy uprawomocnił się wyrok orzekający nakaz zapłaty oraz kiedy została wszczęta egzekucja komornicza. W tym celu najlepiej skontaktuj się z kancelarią komorniczą lub sądem, by uzyskać potrzebne informacje.

Terminy są ważne, ponieważ to od nich zależy czy możemy mówić o przedawnieniu mandatu PKP. Instytucja przedawnienia oferuje dłużnikowi szansę skutecznego uchylenia się od zapłaty długu.

Kwestię terminów przedawnienia regulują przepisy Kodeksu cywilnego. W Twoim przypadku istotny jest art. 125 §1, zgodnie z którym, roszczenie potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, przedawnia się z upływem 6 lat.

To jednak nie wszystko. Prawodawca, oprócz instytucji przedawnienia roszczenia, przewidział w art. 123 możliwość przerwania jego biegu.

Przerwanie biegu przedawnienia oznacza, że przez jakąkolwiek czynność podjętą przed sądem w celu dochodzenia roszczenia, termin przedawnienia zostaje przerwany i rozpoczyna swój bieg na nowo od tego momentu.

Zakładając, że od uprawomocnienia się wyroku minęło 6 lat, a w tym okresie nie wszczęto egzekucji – możesz skutecznie domagać się uznania mandatu za brak biletu w PKP za przedawnione. W jaki sposób?

Złóż pozew do sądu w trybie art. 840 k.p.c. Przepis ten otwiera furtkę dla dłużników, dzięki której mogą skutecznie domagać się pozbawienia tytułu wykonawczego (a więc nakazu zapłaty, wyposażonego w klauzulę wykonawczą, na podstawie którego komornik egzekwuje należność z mandatu) wykonalności.

Warunkiem jest, by po wystawieniu nakazu zapłaty, powstała okoliczność, w wyniku której dług wygasł. W Twoim przypadku taką okolicznością jest upływ 6-letniego terminu przedawnienia.

Co z odsetkami? Być może egzekucja wszczęta z inicjatywy PKP, obejmuje także kwotę odsetek naliczanych od mandatu. I w tym przypadku mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Zgodnie z art. 125 § 1 k.c. odsetki o opóźnienie, stwierdzone tytułem wykonawczym, przedawniają się z upływem 3 lat od uprawomocnienia się nakazu zapłaty.

Podstawa prawna

Art. 125. Terminy przedawnienia roszczeń stwierdzonych orzeczeniem lub ugodą

§ 1. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem sześciu lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat.

W tej sprawie istotne są terminy. Jeśli nie otrzymywałeś korespondencji z sądu i od komornika, powinieneś zadzwonić do któregoś z tych miejsc i poprosić o ujawnienie daty uprawomocnienia nakazu zapłaty oraz wszczęcia egzekucji.

Nakaz zapłaty ważny jest 6 lat. Jeśli sąd wydał go 17 lat temu (w 2001 r.), nakaz przedawnił się z końcem 2007 r. Jeśli jednak w trakcie tego 6-letniego okresu PKP wystąpiło o wszczęcie egzekucji – termin ten został przerwany i biegnie od nowa.

Dla Ciebie oznacza to, że jeśli egzekucja została wszczęta po 2007 r. (czyli po upływie okresu przedawnienia), możesz skutecznie podnieść zarzut przedawnienia.

Jak liczyć terminy?

Zgodnie z art. 118 k.c. koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego. Co to oznacza? Jeśli nakaz zapłaty uprawomocnił się 5 września 2001 r., jego 6-letni termin przedawnienia upływa 31 grudnia 2007 r. A więc od 1 stycznia 2008 r. możemy już mówić o jego przedawnieniu.

Podsumowując

Najważniejszą w tym momencie dla Ciebie informacją jest, że przedawnienie mandatu PKP w Twoim przypadku jest bardzo możliwe i podnosząc zarzut przedawnienia, nie będziesz musiał tego długu spłacać.

Przedawnienie mandatu za jazdę bez biletu PKP ma miejsce po 3 latach, a w przypadku gdy sąd wydał prawomocny nakaz zapłaty, okres ten wynosi lat 6. Trzymam kciuki za pozytywne rozpatrzenie Twojego problemu!

Wzór wniosku o przedawnienie mandatu za jazdę bez biletu:

Wniosek-o-przedawnienie-mandatu-za-brak-biletu

Wniosek o przedawnienie mandatu za brak biletu

Artykuły warte przeczytania:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

1 komentarz w “Przedawnienie mandatu PKP – czy MUSZĘ spłacać ten dług?”
  1. Witam. Otrzymałem wezwanie do zapłaty z Kolei Mazowieckich za brakujące należności z tytułu mandatu za brak biletu na przejazd. Sytuacja miała miejsce w 2012 roku. Pisałem odwołanie, jednak nie zostało ono uznane dlatego tez zapłaciłem mandat w kwocie 110 zł.

    Po jakimś czasie przyszło mi wezwanie do zapłaty pozostałych kosztów, ponieważ nie zapłaciłem mandatu w wymaganym terminie i doliczono wówczas 70 zł dodatkowych kosztów. Zignorowałem to wezwanie.

    Obecnie po 6 latach dostałem wezwanie do zapłaty kosztów dodatkowych powiększony o odsetki – łącznie 110zl. Proszę o poradę co mam zrobić w takiej sytuacji. Wg mnie jest to sprawa przedawniona i roszczenie jest bezzasadne. Proszę jednak o wyjaśnienie co zrobić. Dziękuję i pozdrawiam.

Comments are closed.