Jak UMORZYĆ mandat za brak biletu? kiedy przedawnienie?

Dzień dobry, dostałam mandat za brak biletu w tramwaju, czy jest możliwość o umorzenie tego mandatu? jak napisać do nich pismo?


Niestety nie podałaś zbyt wielu informacji, np. w jakim mieście ten mandat za brak biletu otrzymałaś, oraz z jakiego powodu nie miałaś tego biletu. Jak odwołać się od mandatu za brak biletu? no tutaj sprawa nie jest prosta, ponieważ podróżując transportem zbiorowym, a więc tramwajem, autobusem czy pociągiem, zobowiązani jesteśmy do zakupu biletu na trasę jaką zamierzamy pokonać.

Nie napisałaś niestety na jakiej podstawie chcesz umorzyć ten mandat za brak biletu, dlatego pozwolę sobie wymienić sytuacje, w których rzeczywiście szanse na umorzenie mandatu mamy.

Pierwszą sytuacją która uprawnia podróżującego do umorzenia mandatu za bilet, a raczej brak dokumentu uprawomocniającego do zniżki jest przypadek, w którym podróżujący dostarczy uprawnienie do przejazdu ulgowego, którego nie posiadał w momencie kontroli biletów. Uprawnienie to musi być dostarczone w ciągu 7dni od daty wystawienia mandatu.

Drugą sytuacją w której można starać się o umorzenie mandatu za brak biletu jest przypadek, w którym podróżujący nie posiada przy sobie ważnego biletu na przejazd, ale za to posiada go w domu. Czyli jeśli podróżujący ma ważny w chwili przejazdu i kontroli bilet, lecz nie ma go przy sobie, to podróżujący ma prawo by żądać umorzenia mandatu za brak biletu.

Jak odwołać się od mandatu za brak biletu?

Jeśli któraś z dwóch powyższych sytuacji dotyczy Ciebie, to możesz napisać do zarządcy transportu odwołanie od mandatu, odwołanie należy wysłać na adres jaki widnieje na mandacie. Oto co należy wysłać:

 1. Odwołanie od mandatu za brak biletu o treści np. takiej:
  Ja ……. ……. chcę odwołać się od decyzji nr 12345/33/33 z dnia 1.12.2018 nakładającej na mnie mandat za brak ważnego biletu za przejazd (tramwajem, autobusem, pociągiem). Dnia 1.12.2018 roku zatrzymał mnie kontroler na trasie Winogrady – Zalesie. Powodem zatrzymania był brak biletu, bilet jednak posiadam, jest to bilet miesięczny którego akurat w dzień kontroli biletów przy sobie nie posiadałam.
 2. Oryginał ważnego biletu który powinnaś posiadać w dzień wystawienia mandatu lub dowód uprawniający Cię do zniżki np. legitymacja studencka (lub czytelna kopia), której w dniu kontroli nie miałaś.
 3. Oryginał mandatu.

Jeśli mandat za brak biletu został już opłacony, to składamy pismo prosząc o umorzenie mandatu, oraz zwrot kwoty jaką za ten mandat zapłaciliśmy, podajemy też wtedy rzecz jasna numer konta bankowego i dane potrzebne do przelewu.

W treści odwołania od otrzymanego mandatu należy zamieścić  i powołać się na ustęp 4 i 5 artykułu 33a ustawy Prawo przewozowe, które jasno mówi:

4. W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona pobiera właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej odpowiadającej kosztom poniesionym przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego, podlegają zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty – umorzeniu, w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.

5. W razie posiadania przez podróżnego ważnego dokumentu przewozu, którego nie miał podczas przejazdu, do zwrotu i umarzania należności za przewóz i opłaty dodatkowej stosuje się przepis ust. 4 zdanie drugie.

UWAGA: nie możesz zapomnieć dołączyć do wniosku o umorzenie mandatu załączników o których pisałam, a więc będą to:

 • mandat za brak biletu,
 • ważny w momencie kontroli bilet,
 • lub dowód uprawniający do do przejazdu ulgowego,
 • podpisany wniosek o umorzenie mandatu.

Mandat za brak biletu – przedawnienie

Jeśli żadna z powyższych dwóch sytuacji Ciebie jednak nie dotyczy, to ostatnim sposobem na umorzenie mandatu może być czekanie na przedawnienie. A kiedy przedawnia się mandat za brak biletu?

Przedawnienie roszczenia wynikającego z mandatu za jazdę bez ważnego biletu regulują przepisy przewozowe. Powołując się na art. 77 tej ustawy, roszczenia z tego tytułu przedawniają się z upływem roku!

Podstawa prawna

Art. 77. Przedawnienie roszczeń. Prawo przewozowe:

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 78 roszczenia między przewoźnikami, roszczenia dochodzone na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przedawniają się z upływem roku.

Mandat za brak biletu płacić czy nie?

Ja jednak polecę Ci, abyś ten mandat zapłaciła jeśli nie miałaś biletu wykupionego w ogóle, czekanie na przedawnienie się mandatu za brak biletu może skończyć się źle, bo jeśli przewoźnik wystąpi do sądu po nakaz zapłaty, to dojdą kolejne koszty które Ty będziesz musiała ponieść.

Tu na blogu opisywałam już kilkukrotnie sytuacje, w których z mandatu na 100 zł urastała kwota na ponad 1.000 zł, bo dochodziły koszty sądowe, odsetki i koszty egzekucji komorniczej, dlatego myślę, że nie warto ryzykować i należy mandat za brak biletu zapłacić jak najszybciej!

Aktualizacja: zamieszczam wzór wniosku o przedawnienie mandatu za jazdę bez biletu:

Wniosek-o-przedawnienie-mandatu-za-brak-biletu

Wniosek o przedawnienie mandatu za brak biletu

Artykuły warte przeczytania:

Oceń nasz artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
1 komentarz w “Jak UMORZYĆ mandat za brak biletu? kiedy przedawnienie?”
 1. Avatar

  Dziś otrzymałam pismo od komornika, że mam dług w kwocie ok. 1200 zł z roku 2013. Dzwoniąc do gminy miasta poinformowano mnie, że to jest dług za jazdę bez ważnego biletu. To było 5 lat temu. Ostatnie lata pracowałam i rozliczałam się z PIT-u, obecnie jestem bez pracy na zasiłku dla bezrobotnych. Chciałabym napisać prośbę… nie wiem wniosek o umorzenie tego długu. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *