Umowa kupna sprzedaży przyczepy WZÓR + omówienie

Chociaż przyczepa – niezależnie od tego, czy rolnicza, czy kempingowa – nie stanowi samodzielnego pojazdu, to podobnie jak samochód lub motocykl wymaga rejestracji.

Procedura ta może zostać dopełniona wyłącznie na podstawie poprawnie spisanej umowy kupna-sprzedaży, którą kupujący i sprzedający powinni sporządzić zgodnie z rzeczywistością.

Jak powinien wyglądać taki dokument? poniżej zamieszczam gotowy wzór umowy kupna sprzedaży przyczepki samochodowej!

Czy umowa kupna-sprzedaży przyczepy jest konieczna?

wzor-pismaUmowa kupna-sprzedaży przyczepy to dokument niezbędny w procesie rejestracji pojazdu w wydziale komunikacji. Chociaż można zrealizować ją również w formie ustnej, to spisana stanowi dowód niezbędny nie tylko w wydziale komunikacji (wyznacza termin rejestracji) czy w Urzędzie Skarbowym (określa wysokość podatku), ale również w przypadku ewentualnego konfliktu  czy niejasności pomiędzy stronami transakcji.

Gotowe do pobrania wzory umów zamieszczamy poniżej:

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

Umowa-kupna-sprzedazy-przyczepy-samochodowej-wzor-pdf-doc

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej wzór

Umowa kupna sprzedaży przyczepy rolniczej

Umowa kupna sprzedaży przyczepy rolniczej wzór

Umowa kupna sprzedaży przyczepy kempingowej

Umowa kupna sprzedaży przyczepy kempingowej

Umowa kupna sprzedaży przyczepy podłodziowej

Umowa-kupna-sprzedazy-przyczepy-podlodziowej-wzor-pdf-doc

Umowa kupna sprzedaży przyczepy podłodziowej

Jakie znaczenie ma sporządzenie umowy kupna-sprzedaży przyczepy?

Dokument, jakim jest umowa kupna-sprzedaży przyczepy, stanowi potwierdzenie faktu, że osoba kupująca przyczepę staje się jej nowym właścicielem.

W treści takiej umowy sprzedający deklaruje przekazanie prawa własności kupującemu oraz zobowiązuje się przekazać mu samą przyczepę w ustalonym terminie.

Kupujący poświadcza z kolei, że odbierze przyczepę od sprzedającego i uiści za nią określoną kwotę w sposób oraz w czasie uregulowanym w treści umowy.

W jaki sposób sporządza się umowę?

ważneUmowę należy przygotować w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Przed przystąpieniem do jej spisania lub uzupełnienia danych konieczne jest potwierdzenie tożsamości obydwu stron transakcji i sprawdzenie dokumentów dotyczących samej przyczepy.

Jeśli strona sprzedająca nie widnieje w dowodzie rejestracyjnym, powinna przygotować na ten moment wszystkie poprzednie umowy kupna-sprzedaży odnoszące się do tejże przyczepy.

Należy wiedzieć, że wszystkie informacje zawarte w treści dokumentu powinny być zgodne z rzeczywistością – reguła ta dotyczy w szczególności daty i godziny zawarcia transakcji oraz kwoty, za jaką sprzedano przyczepę.

Co powinna zawierać taka umowa?

wazne-informacjeUmowy kupna-sprzedaży pojazdów sporządza się w oparciu o jeden schemat, dlatego niezależnie od tego, czy kupujemy/sprzedajemy samochód, motocykl czy właśnie przyczepę, dokument potwierdzający taką transakcję będzie zawierał te same elementy.

Informacje, które powinny znaleźć się w umowie kupna- sprzedaży przyczepy to:

 • miejsce i data oraz godzina zawarcia transakcji,
 • dokładne dane obu stron transakcji, czyli imię i nazwisko, adres, pesel lub NIP i numer dowodu tożsamości kupującego oraz sprzedającego (wszystkie informacje pozwalające na jednoznaczną identyfikację stron),
 • szczegółowe informacje na temat przyczepy, tj. marka, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer podwozia, długość przyczepy i dodatkowe oznakowanie (jeśli takowe posiada),
 • cena w postaci liczbowej i słownej oraz ewentualnie również termin i sposób zapłaty (gotówka, przelew, forma mieszana),
 • podpisy obu stron.

Sekcję dotyczącą opisu sprzedawanej przyczepy można poszerzyć również o dane dodatkowe, takie jak:

 • informacje dotyczące wyposażenia (zwłaszcza w przypadku przyczepy kempingowej),
 • informacje o wadach (jeśli transakcja dotyczy przyczepy uszkodzonej),
 • informacje dotyczące ubezpieczenia OC i AC.

Rejestracja przyczepy – co jest potrzebne?

wedTermin rejestracji przyczepy wyznacza data umieszczona na umowie kupna-sprzedaży. Z reguły jest to 30 dni od dnia jej zawarcia, jednak w dobie pandemii czas ten wydłużono do 180 dni. Aby zarejestrować przyczepę, nowy właściciel musi udać się do Wydziału Komunikacji z takimi dokumentami, jak:

 • prawidłowo wypełniona umowa kupna-sprzedaży przyczepy,
 • aktualny dowód rejestracyjny z badaniem technicznym,
 • karta pojazdu (jeśli została wydana),
 • wyciąg ze świadectwa homologacji, bądź odpis decyzji zwolnienia z homologacji,
 • potwierdzenie obowiązującej polisy OC,
 • stara tablica rejestracyjna,
 • wypełniony wniosek o rejestrację przyczepy,
 • dokument tożsamości lub wypełnione pełnomocnictwo.

Koszty rejestracji przyczepy – ile wynoszą?

23eCena sprzedaży przyczepy, widniejąca na umowie kupna-sprzedaży, stanowi podstawę wyliczenia podatku od zakupu pojazdu, który należy uiścić do Urzędu Skarbowego w ciągu 14 dni od dnia transakcji.

Obie te kwoty nie zamykają jednak kosztów nabycia przyczepy, gdyż jej rejestracja również wiąże się z koniecznością dokonania stosownych opłat. Podczas rejestrowania nowo zakupionej przyczepy należy liczyć się z obowiązkiem wniesienia następujących wpłat:

 • 54 zł za nowy dowód rejestracyjny,
 • 13,50 zł za pozwolenie czasowe,
 • 12,50 zł za nalepkę legalizacyjną,
 • 1,50 zł za opłatę ewidencyjną.

Łączne koszty, jakie poniesie więc kupujący przyczepę to 81,50 zł. Jeśli zakup miał miejsce w innym powiecie, niż ten, w którym zameldowany jest nowy właściciel, to za tablicę rejestracyjną trzeba będzie dopłacić jeszcze 40 zł. Z kolei w przypadku potrzeby dorobienia karty pojazdu, kupujący zostanie obciążony dodatkowym kosztem 75 zł.

Warto przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze