Umowa kupna sprzedaży przyczepy WZÓR + omówienie

Chociaż przyczepa – niezależnie od tego, czy rolnicza, czy kempingowa – nie stanowi samodzielnego pojazdu, to podobnie jak samochód lub motocykl wymaga rejestracji.

Procedura ta może zostać dopełniona wyłącznie na podstawie poprawnie spisanej umowy kupna-sprzedaży, którą kupujący i sprzedający powinni sporządzić zgodnie z rzeczywistością.

Jak powinien wyglądać taki dokument? poniżej zamieszczam gotowy wzór umowy kupna sprzedaży przyczepki samochodowej!

Czy umowa kupna-sprzedaży przyczepy jest konieczna?

wzor-pismaUmowa kupna-sprzedaży przyczepy to dokument niezbędny w procesie rejestracji pojazdu w wydziale komunikacji. Chociaż można zrealizować ją również w formie ustnej, to spisana stanowi dowód niezbędny nie tylko w wydziale komunikacji (wyznacza termin rejestracji) czy w Urzędzie Skarbowym (określa wysokość podatku), ale również w przypadku ewentualnego konfliktu  czy niejasności pomiędzy stronami transakcji.

Gotowe do pobrania wzory umów zamieszczamy poniżej:

Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej

Umowa kupna sprzedaży przyczepy rolniczej

Umowa kupna sprzedaży przyczepy kempingowej

Umowa kupna sprzedaży przyczepy podłodziowej

Jakie znaczenie ma sporządzenie umowy kupna-sprzedaży przyczepy?

Dokument, jakim jest umowa kupna-sprzedaży przyczepy, stanowi potwierdzenie faktu, że osoba kupująca przyczepę staje się jej nowym właścicielem.

W treści takiej umowy sprzedający deklaruje przekazanie prawa własności kupującemu oraz zobowiązuje się przekazać mu samą przyczepę w ustalonym terminie.

Kupujący poświadcza z kolei, że odbierze przyczepę od sprzedającego i uiści za nią określoną kwotę w sposób oraz w czasie uregulowanym w treści umowy.

W jaki sposób sporządza się umowę?

ważneUmowę należy przygotować w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Przed przystąpieniem do jej spisania lub uzupełnienia danych konieczne jest potwierdzenie tożsamości obydwu stron transakcji i sprawdzenie dokumentów dotyczących samej przyczepy.

Jeśli strona sprzedająca nie widnieje w dowodzie rejestracyjnym, powinna przygotować na ten moment wszystkie poprzednie umowy kupna-sprzedaży odnoszące się do tejże przyczepy.

Należy wiedzieć, że wszystkie informacje zawarte w treści dokumentu powinny być zgodne z rzeczywistością – reguła ta dotyczy w szczególności daty i godziny zawarcia transakcji oraz kwoty, za jaką sprzedano przyczepę.

Co powinna zawierać taka umowa?

wazne-informacjeUmowy kupna-sprzedaży pojazdów sporządza się w oparciu o jeden schemat, dlatego niezależnie od tego, czy kupujemy/sprzedajemy samochód, motocykl czy właśnie przyczepę, dokument potwierdzający taką transakcję będzie zawierał te same elementy.

Informacje, które powinny znaleźć się w umowie kupna- sprzedaży przyczepy to:

 • miejsce i data oraz godzina zawarcia transakcji,
 • dokładne dane obu stron transakcji, czyli imię i nazwisko, adres, pesel lub NIP i numer dowodu tożsamości kupującego oraz sprzedającego (wszystkie informacje pozwalające na jednoznaczną identyfikację stron),
 • szczegółowe informacje na temat przyczepy, tj. marka, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer podwozia, długość przyczepy i dodatkowe oznakowanie (jeśli takowe posiada),
 • cena w postaci liczbowej i słownej oraz ewentualnie również termin i sposób zapłaty (gotówka, przelew, forma mieszana),
 • podpisy obu stron.

Sekcję dotyczącą opisu sprzedawanej przyczepy można poszerzyć również o dane dodatkowe, takie jak:

 • informacje dotyczące wyposażenia (zwłaszcza w przypadku przyczepy kempingowej),
 • informacje o wadach (jeśli transakcja dotyczy przyczepy uszkodzonej),
 • informacje dotyczące ubezpieczenia OC i AC.

Rejestracja przyczepy – co jest potrzebne?

wedTermin rejestracji przyczepy wyznacza data umieszczona na umowie kupna-sprzedaży. Z reguły jest to 30 dni od dnia jej zawarcia, jednak w dobie pandemii czas ten wydłużono do 180 dni. Aby zarejestrować przyczepę, nowy właściciel musi udać się do Wydziału Komunikacji z takimi dokumentami, jak:

 • prawidłowo wypełniona umowa kupna-sprzedaży przyczepy,
 • aktualny dowód rejestracyjny z badaniem technicznym,
 • karta pojazdu (jeśli została wydana),
 • wyciąg ze świadectwa homologacji, bądź odpis decyzji zwolnienia z homologacji,
 • potwierdzenie obowiązującej polisy OC,
 • stara tablica rejestracyjna,
 • wypełniony wniosek o rejestrację przyczepy,
 • dokument tożsamości lub wypełnione pełnomocnictwo.

Koszty rejestracji przyczepy – ile wynoszą?

23eCena sprzedaży przyczepy, widniejąca na umowie kupna-sprzedaży, stanowi podstawę wyliczenia podatku od zakupu pojazdu, który należy uiścić do Urzędu Skarbowego w ciągu 14 dni od dnia transakcji.

Obie te kwoty nie zamykają jednak kosztów nabycia przyczepy, gdyż jej rejestracja również wiąże się z koniecznością dokonania stosownych opłat. Podczas rejestrowania nowo zakupionej przyczepy należy liczyć się z obowiązkiem wniesienia następujących wpłat:

 • 54 zł za nowy dowód rejestracyjny,
 • 13,50 zł za pozwolenie czasowe,
 • 12,50 zł za nalepkę legalizacyjną,
 • 1,50 zł za opłatę ewidencyjną.

Łączne koszty, jakie poniesie więc kupujący przyczepę to 81,50 zł. Jeśli zakup miał miejsce w innym powiecie, niż ten, w którym zameldowany jest nowy właściciel, to za tablicę rejestracyjną trzeba będzie dopłacić jeszcze 40 zł. Z kolei w przypadku potrzeby dorobienia karty pojazdu, kupujący zostanie obciążony dodatkowym kosztem 75 zł.

Warto przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze