Umowa kupna sprzedaży domku holenderskiego WZÓR

Jak sporządzić umowę kupna sprzedaży domku holenderskiego? domek holenderski cieszy się w naszym kraju coraz większą popularnością. Nierzadko stanowi tańszą alternatywę dla murowanych domków letniskowych. Jest też mobilny – mówi się o nim „domek na kółkach”. Wiele wątpliwości wzbudza jednak status takiego obiektu i związane z jego zakupem formalności.

Wprowadzenie

umowa-kupna-sprzedazy-domku-holenderskiego-wzor-pdf-docJak powinna wyglądać umowa kupna-sprzedaży domku holenderskiego, aby spełniała wszystkie formalne wymagania? Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiej pełnoprawnej umowy – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy kupna sprzedaży, który pobierzesz poniżej:

Umowa kupna sprzedaży domku holenderskiego wzór

umowa-kupna-sprzedazy-domku-holenderskiego-wzor-pdf-doc

Umowa kupna sprzedaży domku holenderskiego wzór

Czym jest domek holenderski?

W prawie budowlanym nie funkcjonuje określenie „domek holenderski”. Chociaż taki obiekt to domek na kółkach, w odniesieniu do niego nie stosuje się przepisów dotyczących przyczep campingowych, gdyż domki:

 • nie podlegają rejestracji,
 • nie podlegają badaniom technicznym,
 • nie są dopuszczone do ruchu.

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, domek holenderski spełnia wymagania definicji obiektu tymczasowego. Chociaż nie jest trwale połączony z działką, nadal może wymagać uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia. Decydują o tym bowiem zupełnie inne kryteria.

Pozwolenia na budowę nie wymagają:

 • obiekty wolnostojące,
 • parterowe,
 • o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 35 mkw.

Dodatkowym warunkiem jest postawienie maksymalnie jednego takiego obiektu na każde 500 m2 powierzchni działki.

Domek holenderski, który nie jest na trwałe przytwierdzony do gruntu i nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, można postawić na działce na okres 120 dni. Po upływie tego terminu należy przestawić obiekt na inną działkę lub uzyskać pozwolenie na budowę.

Umowa kupna sprzedaży domku holenderskiego

Domek holenderski można wybudować lub kupić. Wiele firm tworzy takie obiekty na zamówienie lub zajmuje się sprzedażą domków używanych. W każdym przypadku transakcję powinna dokumentować faktura lub umowa kupna sprzedaży domku holenderskiego.

Ten drugi dokument jest jednak korzystniejszym rozwiązaniem, ponieważ pozwala w większym stopniu zabezpieczyć interes kupującego.

Umowa kupna domku holenderskiego powinna przyjmować formę pisemną, aby mogła pełnić rolę dowodową między innymi w relacjach z urzędem skarbowym. Również ze względu na konieczność rozliczenia takiej transakcji warto w umowie ująć opis stanu technicznego domku, co pozwoli ustalić jego wartość rynkową.

Umowa sprzedaży domku holenderskiego przypomina zwykłą umowę kupna sprzedaży mieszkania czy domu. Powinna wskazywać zatem:

 • datę i miejsce transakcji,
 • dane stron,
 • dane przedmiotu umowy,
 • cenę przedmiotu umowy,
 • termin i sposób płatności,
 • termin przekazania przedmiotu umowy nabywcy,
 • podpisy obu stron.

 

Warto w dokumencie zaznaczyć kilka z pozoru małoważnych okoliczności, np. że w umowie przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, że strony transakcji znają stan prawny przedmiotu umowy, że kupujący zgadza się zapłacić sprzedawcy cenę ustaloną wspólnie ze sprzedającym, że zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, że kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać w konkretnym terminie, lub od razu po zapłacie, że umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, że sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transport domku holenderskiego, itd.

Umowa kupna sprzedaży domku letniskowego powinna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Czy domek holenderski jest obiektem budowlanym?

Orzecznictwo sądowo-administracyjne odnosząc się do domków holenderskich (i przyczep kempingowych) jednoznacznie uznaje je za obiekty budowlane. Oznacza to, że dla swojej legalności wymagają one wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Przepisy prawa budowlanego nie zawierają jednak definicji domku holenderskiego. Zgodnie z nimi, domek holenderski będzie więc obiektem tymczasowym. Odpowiedź na pytanie, czym jest tymczasowy obiekt budowlany – znajduje się w treści ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Jest to zatem obiekt:

 • niepołączony trwale z gruntem,
 • taki obiekt budowlany, którego czas użytkowania jest krótszy od jego trwałości technicznej i jest przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki.

Obiekty posadowione bezpośrednio na gruncie należy traktować jako obiekty budowlane, jeśli posiadają instalacje przyłączone do zewnętrznych źródeł oraz nie są zarejestrowane jako pojazdy.

Wystarczy ustalić więc, czy dany obiekt:

 • ma być użytkowany jako obiekt budowlany,
 • czy jest nietrwale związany z gruntem,
 • czy ma być użytkowany przez dłuższy, nieokreślony czas,
 • czy jest wyposażony w instalacje (choć jest to warunek niekonieczny).

PCC od zakupu domku letniskowego

Podatek od zakupu domku holenderskiego to podatek od czynności cywilnoprawnych, któremu podlegają między innymi umowy sprzedaży rzeczy.  Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli sprzedaży, i ciąży na kupującym jako podatniku.

Warto pamiętać, że podstawę opodatkowania stanowi w tym przypadku wartość rynkowa, a nie cena domku widoczna w umowie. Wartość rynkową określa się natomiast na podstawie przeciętnych cen, stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem:

 • miejsca położenia,
 • stanu i stopnia zużycia rzeczy.

Stawka podatku od umowy sprzedaży nieruchomości i rzeczy ruchomych jest taka sama – wynosi 2%. Podatek odprowadza odpowiednio sam podatnik lub notariusz, jeżeli sprzedaż nastąpiła w drodze aktu notarialnego. W przypadku zawarcia transakcji przed notariuszem to on oblicza, pobiera i odprowadza podatek.

Jeśli zaś umowa przyjmuje zwykłą formę pisemną, to podatnik jest obowiązany – bez wezwania organu podatkowego – złożyć deklarację w sprawie podatku PCC, obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Czy warto kupić domek holenderski?

W naszym klimacie sprawdzają się przede wszystkim całoroczne domki holenderskie, ocieplone i ogrzewane.

Najlepiej kupować te nowo wyprodukowane, przeznaczone na polski rynek, ponieważ modele używane sprowadzane są z zagranicy i rzadko kiedy okazują się dostosowane do ostrzejszych warunków zimowych – mają słabszą izolację i mniej wydajny system ogrzewania.

Jakie wady i zalety mają domki holenderskie? Wśród zalet takich obiektów wymienia się:

 • niską cenę w przypadku wariantów używanych,
 • mobilność – domek można przestawiać i przewozić,
 • krótki czas oczekiwania na możliwość korzystania z domku – to gotowa konstrukcja, do której można od razu się wprowadzić,
 • dosyć wygodna przestrzeń mieszkalna – maksymalnie do 3 sypialni,
 • możliwość zakupienia domku z pełnym wyposażeniem.

 

Wadą domków holenderskich bywa natomiast ich cena, porównywalna do kosztów budowy trwałego domku letniskowego. Wiele zależy jednak od standardów wykończenia takiego obiektu.

Najtańsze modele można kupić za 15 000 – 20 000 zł (sprzedawane bez wyposażenia, często do remontu). Natomiast nowy domek holenderski może kosztować od 100 do 200 tysięcy zł.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,33 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze