Umowa kupna sprzedaży domku letniskowego WZÓR

Jak sporządzić umowę kupna sprzedaży domku letniskowego? domki letniskowe cieszą się dużą popularnością wśród osób, które często wyjeżdżają z domu na weekendy lub chcą wynajmować taki obiekt w celach zarobkowych. Ich koszt nie jest wygórowany, a kwota transakcji zwykle szybko się zwraca.

Wprowadzenie

umowa-kupna-sprzedazy-domku-letniskowego-wzor-pdf-docPrzeglądając oferty domków letniskowych na sprzedaż, warto zachować jednak tak samo dużą ostrożność, jak przy zakupie innego typu nieruchomości. Co zawrzeć w umowie kupna sprzedaży domku letniskowego? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy kupna sprzedaży, który pobierzesz poniżej:

Umowa kupna sprzedaży domku letniskowego wzór

umowa-kupna-sprzedazy-domku-letniskowego-wzor-pdf-doc

Umowa kupna sprzedaży domku letniskowego wzór

Czym jest domek letniskowy?

Domkiem letniskowym nazywamy wolnostojącą, parterową nieruchomość, której przeznaczeniem jest zamieszkanie czasowe, związane z celami rekreacyjnymi.

O przeznaczeniu takiego obiektu mówi art. 29 Ustawy o prawie budowlanym nieruchomości, zgodnie z którym domek letniskowy służy do okresowego wypoczynku. Nie wymaga on również uzyskania pozwolenia na budowę, pod warunkiem że spełnia następujące założenia:

 • jest budynkiem wolnostojącym i parterowym,
 • nie przekracza powierzchni 35 m2,
 • jest usadowiony jako jeden taki obiekt na 500 m2 działki.

Jeśli domek nie spełnia tych wymogów i został postawiony na działce bez pozwolenia, zostanie uznany za samowolę budowlaną.

Jak kupić domek letniskowy?

Kupno domku letniskowego przypomina zakup mieszkania lub domu z rynku wtórnego. Podobnie wygląda zatem również umowa kupna sprzedaży domku letniskowego. Na początek, nabywca określa:

 • swój budżet,
 • interesująca go lokalizację obiektu.

Jeśli chodzi o ceny domków letniskowych, to zależą one głównie od położenia obiektu i standardu wykończenia.

Po wybraniu najlepszej oferty kupujący może sporządzić ze sprzedającym umowę przedwstępną kupna sprzedaży – jeśli chce kupić domek na kredyt – lub właściwą umowę kupna sprzedaży. Zaleca się, aby umowa sprzedaży domku letniskowego została podpisana u notariusza, czyli przyjmowała formę aktu notarialnego.

Umowa kupna domku letniskowego może przyjmować też formę zwykłej, pisemnej umowy cywilnoprawnej. Do jej sporządzenia warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór umowy kupna sprzedaży domku letniskowego, który uwzględnia takie elementy transakcji jak:

 • oznaczenie daty i miejsca,
 • oznaczenie stron: nabywcy i sprzedawcy,
 • oznaczenie przedmiotu umowy z opisem jej stanu technicznego,
 • cenę zakupu i sposób oraz termin płatności,
 • termin przekazania przedmiotu umowy,
 • podpisy stron.

Warto pamiętać, że taka umowa pełni istotną rolę dowodową na wypadek wykrycia ewentualnych wad obiektu (rękojmia). Jest też przydatna w relacjach z urzędem skarbowym.

Przed podpisaniem umowy kupna sprzedaży domku należy sprawdzić:

 • czy budynek spełnia warunki techniczne, zgodne z wytycznymi dla domku letniskowego,
 • zapisy w księdze wieczystej obiektu, zwłaszcza pod kątem ewentualnej hipoteki bankowej lub innych roszczeń.

Ewentualne informacje na ten temat warto ująć w umowie kupna sprzedaży obiektu.

 

Podatek od zakupu domku letniskowego

Umowa kupna sprzedaży domku letniskowego, jak każda umowa cywilnoprawna, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli transakcji kupna-sprzedaży. Ciąży on na podatniku.

Podstawę opodatkowania przy umowie kupna sprzedaży domku letniskowego stanowi wartość rynkowa obiektu, a nie jego cena umowna. Wartość domku letniskowego określa się na podstawie przeciętnych cen domków położonych w tym samym miejscu, utrzymanych w tym samym stanie technicznym i wykończonych w tym samym standardzie.

Stawka podatku od czynności cywilnoprawnych przy umowie kupna sprzedaży domku letniskowego wynosi 2%.

Podatek PCC po zawarciu umowy kupna sprzedaży domku letniskowego oblicza i odprowadza:

 • notariusz w imieniu podatnika (nabywcy), jeśli umowę zawarto w formie aktu notarialnego,
 • kupujący bez wezwania organu podatkowego w ciągu 14 dni od podpisania umowy, jeżeli zawarto ją w zwykłej formie pisemnej.

Jak opisać domek letniskowy w umowie?

Przed zakupem domku letniskowego, jego parametry techniczne i funkcjonalność warto dokładnie sprawdzić, a następnie opisać w umowie kupna sprzedaży. Należy zwracać przy tym uwagę na takie kwestie jak jakość użytych materiałów czy staranność wykonania.

Najkorzystniej jest o ocenę stanu technicznego obiektu poprosić inżyniera, który dysponuje odpowiednią wiedzą i sprzętem, aby dokładnie „zbadać” stan obiektu.

Poza tym warto sprawdzić, czy domek posiada dostęp do ciepłej wody i czy w ogóle posiada dostęp do wody z innych źródeł poza granicami działki – taki obiekt nie musi mieć własnego ujęcia wody. Bardzo istotne jest też ocieplenie budynku, które często pozostawia wiele do życzenia.

Czy za domek letniskowy płaci się podatek?

Osoby kupujące domek letniskowy często nie zdają sobie sprawy z faktu, że jako właściciele takich obiektów mają obowiązek płacenia podatku od nieruchomości. Ten typ zabudowy wymaga regularnego uiszczania takich opłat, a wysokość stawek podatku uzależniona jest od decyzji rady gminy.

Niestety, domek letniskowy zazwyczaj obejmowany jest wyższą stawką, ale ponieważ podstawą opodatkowania w przypadku budynków jest ich powierzchnia użytkowa – tu maksymalnie 35 mkw – opłaty podatkowe za domek letniskowy nie powinny być wysokie.

Czy można ubezpieczyć domek letniskowy?

Posiadając umowę kupna sprzedaży domku letniskowego, warto ubezpieczyć swój dobytek. W większości przypadków, ubezpieczenie domku letniskowego dostępne jest jako dodatek lub rozszerzenie polisy mieszkaniowej.

Niektóre firmy oferują jednak opcję wykupienia polisy dedykowanej, obejmującej ochroną tylko domek letniskowy – cena takiego ubezpieczenia jest przy tym porównywalna do ceny opcji rozszerzonej.

Nie można ubezpieczyć działki, na której znajduje się domek letniskowy. Da się natomiast ubezpieczyć znajdujące się na niej obiekty stałe oraz ruchome wyposażenie. Domek letniskowy warto ubezpieczyć zatem od:

 • pożaru,
 • powodzi,
 • zalania,
 • huraganu,
 • burzy,
 • uderzenia pojazdu,
 • lawiny,
 • wichury,
 • tąpnięcia,
 • wybuchu.

Przydatne będzie też ubezpieczenie na wypadek kradzieży z włamaniem oraz wandalizmu. Co ważne, polisą ubezpieczeniową można objąć zarówno stałe elementy domu, jak i wyposażenie ruchome. Istnieje również opcja ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej na działce rekreacyjnej.

 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze