Upadłość konsumencka, a współwłasność i praca na umowę zlecenie

Chciałabym ogłosić upadłość konsumencką, chciałabym wiedzieć, ile syndyk zabierze z umowy zlecenie, co stanie się z autem jeśli jestem właścicielem, a tata współwłaścicielem. I 3 pytanie: jeśli wynajmuje mieszkanie, syndyk ma prawo coś z niego zabrać?

Ewentualnie jak uchronić się przed stratą auta, które bardzo pomaga mi w dojazdach do pracy, ponieważ przewożę nim rzeczy, które wykonuje w domu i są mi niezbędne do wykonywania mojej pracy?


Witaj, upadłość konsumencka, to praktycznie rozpoczęcie życia od nowa, bo dłużnik, który planuje złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, musi liczyć się z faktem, że jego cały majątek zostanie spieniężony na poczet spłaty wierzycieli, a on sam zostanie bez rzeczy, do których się przyzwyczaił, bez samochodu, którym jeździł na co dzień do pracy, czy sklepu oraz bez mieszkania, na które tak ciężko pracował.

Dlatego jeśli istnieje, choć mała szansa na wyjście z długów w inny sposób, i kiedy dłużnik posiada majątek, który wie, że w toku postępowania upadłościowego bezpowrotnie straci uważam warto podjąć starania, by z długów wyjść z inny sposób.

Zadałaś jednak kilka ważnych dla siebie pytań. Postaram się więc odpowiedzieć na nie najdokładniej jak potrafię, z myślą, że pomoże ci to podjąć właściwą decyzję – czy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, czy starać się wyjść z długów w inny sposób.

Upadłość konsumencka, co wchodzi w skład masy upadłości?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego – tak art 61.

W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego, z wyjątkiem:

  1. mienia, które jest wyłączone od egzekucji według przepisów kodeksu postępowania cywilnego
  2. wynagrodzenia za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu
  3. kwoty uzyskanej z tytułu realizacji zastawu rejestrowego lub hipoteki, jeżeli upadły pełnił funkcję administratora zastawu lub hipoteki, w części przypadającej zgodnie z umową powołującą administratora pozostałym wierzycielom
  4. środków pieniężnych znajdujących się na rachunku będącym przedmiotem blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu art. 119zg pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Z powyższego wynika, że w przypadku pracy na umowę zlecenia, która będzie jedynym i powtarzającym się źródłem dochodu upadłego dłużnika w skład masy upadłościowej nie wejdzie wynagrodzenie w kwocie wolnej od zajęcia uregulowanej przepisami kodeksu pracy, którą jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę netto – obecnie 1 634 zł na rękę.

Upadłość konsumencka, a obowiązek spłaty wierzytelności

Powyższe jednakże dotyczy samej masy upadłościowej. Natomiast zgodnie z art. 49115 ustęp 1 w związku z ustępem 4 ustawy w postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności, niewykonane w toku postępowania na podstawie planów podziału.

Oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli, biorąc pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realność ich zaspokojenia w przyszłości.

Dlatego musisz liczyć się z faktem, że jeżeli po spieniężeniu twojego majątku, część wierzycieli zostanie niezaspokojona, to sąd zobowiąże cię do dokonywania na ich rzecz spłat przez kolejny okres nie dłuższy jednak niż 36 miesięcy pozostawiając ci na życie kwotę, którą uzna za właściwą.

Upadłość konsumencka, a współwłasność

Jeżeli chodzi o to co stanie się z autem, to decyzja syndyka zależeć będzie oczywiście od wartości przysługującego ci udziału, który bezsprzecznie trafi do masy upadłości.

Najczęściej stosowaną praktyką jest sprzedaż całego samochodu i oddanie części uzyskanej kwoty współwłaścicielowi stosownie do wartości jego udziału.

W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę na fakt, że w skład masy upadłości nie wchodzą przedmioty wyłączone spod egzekucji, jednak auto do takich nie należy choćby było potrzebne do pracy.

Upadłość konsumencka, a egzekucja z ruchomości dłużnika

Zgłaszając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musisz liczyć się z tym, że w skład masy upadłości wchodzi cały twój majątek, w tym również wartościowe rzeczy ruchome, sprzęt AGD, RTV, meble, biżuteria nawet jeśli znajdują się w wynajmowanym mieszkaniu.

To ty jesteś zobowiązana przedstawić rzetelnie przygotowany wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wraz z aktualnym wykazem majątku z szacunkową wyceną jego składników.

Każde naruszenie wymagań przewidzianych w przepisach ustawy może zakończyć się oddaleniem twojego wniosku o ogłoszenie upadłości. Dlatego bardzo ważne jest, by nie ukrywać majątku, działać szczerze i roztropnie.

Mam nadzieje, że jeśli podejmiesz decyzję o wyjściu z długów poprzez upadłość konsumencką, to wszystko potoczy się dla ciebie pomyślnie.

Myślę jednak, że jako osoba młoda dasz radę wyjść z problemów finansowych również spłacają długi na własną rękę! Powodzenia!

Wniosek o upadłość konsumencką

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

[sc name=”dol-artykulu”]

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze