Uzasadnienie wniosku o pozwolenie na broń kolekcjonerską WZÓR

Jak napisać uzasadnienie wniosku o pozwolenie na broń kolekcjonerską? pozwolenie na broń kolekcjonerską uzyskuje się w najkrótszym czasie. Co więcej, na takie pozwolenie można kupić później właściwie każdą broń – od pistoletu kieszonkowego, po karabin snajperski. Posiadacz pozwolenia na broń kolekcjonerską może nabywać do niej amunicję, a nawet strzelać w stanie wyższej konieczności czy obrony koniecznej.

Wstęp

uzasadnienie-wniosku-o-pozwolenie-na-bron-kolekcjonerska-wzor-pdf-docJak przygotować i jak uzasadnić wniosek o pozwolenie na broń kolekcjonerską? aby ułatwić Ci sporządzenie prawidłowego i właściwego pod względem merytorycznym uzasadnienia, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór, na którym warto się wzorować:

Uzasadnienie wniosku o pozwolenie na broń kolekcjonerską

uzasadnienie-wniosku-o-pozwolenie-na-bron-kolekcjonerska-wzor-pdf-doc

Uzasadnienie wniosku o pozwolenie na broń kolekcjonerską wzór

Kto może ubiegać się o pozwolenie broń kolekcjonerską?

Aby złożyć wniosek o pozwolenie na broń kolekcjonerską, należy spełnić warunki wstępne, czyli:

  • mieć ukończone 21 lat,
  • mieć miejsce stałego pobytu na terytorium RP,
  • nie być skazanym za umyślne i nieumyślne przestępstwa, wyliczone w ustawie, przy czym jeśli nastąpiło zatarcie, wyrok sprzed lat nie powinien wykluczać możliwości uzyskania pozwolenia.

Warto wspomnieć przy tym, że broni kolekcjonerskiej nie wolno nosić przy sobie, gdy ta jest załadowana. Na takie działanie pozwala wyłącznie pozwolenie na broń do celów sportowych, szkoleniowych, ochrony osób i mienia lub do obrony osobistej.

Jak uzasadnić wniosek o pozwolenie na broń kolekcjonerską?

Uzasadnienie wniosku dotyczącego pozwolenia na posiadanie broni palnej kolekcjonerskiej powinno odwoływać się do jednego z ważnych powodów do posiadania broni. Powody te wymienia ustawa o broni i amunicji.

W tym przypadku wzór uzasadnienia wniosku o pozwolenie na broń kolekcjonerską powinien nawiązywać właśnie do kolekcjonerstwa, czyli do udokumentowanego członkostwa w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim.

Wtedy w uzasadnieniu piszemy coś w stylu:

Powołując się na przepis: ………………. mam ważną przyczynę posiadania broni do celów kolekcjonerskich jaką jest…

Aby zapisać się do takiego stowarzyszenia, wystarczy najczęściej:

  • wypełnić deklarację członkowską,
  • wpłacić składkę roczną,
  • wpłacić ewentualne wpisowe.

Po otrzymaniu deklaracji i składki, zarząd stowarzyszenia może podjąć uchwałę o przyjęciu członka. Wtedy rozpoczyna on okres stażu, po którym ma szansę uzyskać zaświadczenie o członkostwie. Dokument ten należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na broń palną.

Co ważne, nawet po otrzymaniu pozwolenia, posiadacz broni musi utrzymywać status członka stowarzyszenia. Warunkiem utrzymania takiego członkostwa jest terminowe opłacanie składki rocznej.

 

Badania i opłata

Kolejny etap na drodze do uzyskania pozwolenia na broń kolekcjonerską to poddanie się badaniom lekarskim i psychologicznym. Listę lekarzy i psychologów uprawnionych do przeprowadzania takich badań można znaleźć na stronach komend wojewódzkich policji.

Należy wiedzieć, że badania kosztują kilkaset złotych. Ich zakres określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń, lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.

Badaniom nie muszą poddawać się między innymi funkcjonariusze Policji czy Straży Granicznej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają przydzieloną broń palną służbową.

Po wykonaniu badań i uzyskaniu pozytywnych orzeczeń lekarskich oraz psychologicznych wnioskodawca powinien dokonać opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na broń, która wynosi 242 zł. Potwierdzenie wpłaty dołącza się do wniosku o wydanie pozwolenia.

Egzamin teoretyczny i praktyczny

Z oczywistych względów, osoba chcąca uzyskać pozwolenie na broń kolekcjonerską musi zaliczyć egzamin – zarówno w części teoretycznej, jak i praktycznej.

Informacje na temat takiego egzaminu zawarte zostały w treści Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni palnej oraz umiejętności posługiwania się bronią.

Egzamin w części teoretycznej składa się z 10 pytań testowych. Wiedza niezbędna do zaliczenia takiego egzaminu obejmuje treść ustawy o broni i amunicji, rozporządzenia wykonawcze oraz przepisy Kodeksu karnego dotyczące przestępstw związanych z bronią palną. Konieczne jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na wszystkie pytania.

Z kolei część praktyczna egzaminu obejmuje sprawdzenie:

  • znajomości zasad zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy,
  • umiejętności prawidłowego rozkładania, składania, ładowania i rozładowywania broni,
  • umiejętności postępowania z bronią niesprawną w stopniu uniemożliwiającym dalsze strzelanie,
  • znajomości określenia poszczególnych części broni.

Egzamin sprowadza się również do sprawdzianu strzeleckiego z użycia danego rodzaju broni. Z testów zwolnieni są – ponownie – funkcjonariusze służb takich jak Straż Graniczna czy Służba Więzienna.

 

Wywiad środowiskowy po złożeniu wniosku

Kiedy policja otrzyma wniosek, w którym osoba zainteresowana pozwoleniem na broń palną kolekcjonerską określi jej pożądaną ilość i rodzaj, przyśle pod wskazany adres dzielnicowego, który przeprowadzi wywiad środowiskowy.

Jego celem jest sprawdzenie danych ujętych we wniosku, a także przeprowadzenie rozmów z rodziną i sąsiadami wnioskodawcy. Negatywna opinia dzielnicowego nie przekreśla szans na uzyskanie pozwolenia, ale może stanowić podstawę do podważenia pozytywnego orzeczenia psychologicznego.

Warto podkreślić, że w momencie przeprowadzania wywiadu środowiskowego nie trzeba jeszcze posiadać zainstalowanej w domu szafy do przechowywania broni kolekcjonerskiej.

Słowo na koniec

Do wydania pozwolenia na broń palną kolekcjonerską wymagane jest pewne zaangażowanie ze strony kandydata, najważniejsze jest oczywiście uzasadnienie naszej prośby, wskazanie ile sztuk broni potrzebujemy i jakie będą to rodzaje broni (np. strzelba gładkolufowa, bocznego lub centralnego zapłonu).

Sporządzając uzasadnienie, warto pamiętać, że organ rozpatrujący Twój wniosek może odmówić wydania pozwolenia (negatywne przesłanki uniemożliwiające uzyskanie pozwolenia), gdyż każdy obywatel posiadający broń palną może stanowić pewne zagrożenie dla innych obywateli.

*Mamy jednak nadzieję, że przygotowany przez wzór uzasadnienia znacznie ułatwi Ci proces ubiegania się o pozwolenie na broń kolekcjonerską!

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze