Umowa użyczenia broni myśliwskiej WZÓR

Jak napisać umowę użyczenia broni myśliwskiej? Uzyskanie pozwolenia na broń myśliwską to skomplikowany i długotrwały proces. Nawet uzyskanie pozwolenia na broń nie gwarantuje, że strzelec będzie w stanie zakupić każdy model broni, z jakiego będzie chciał postrzelać. W polskim prawie przewiduje się jednak możliwość użyczenia broni myśliwskiej.

Wstęp

umowa-uzyczenia-broni-mysliwskiej-wzor-pdf-docJak można pożyczyć od kogoś broń myśliwską w pełni legalnie? aby pożyczyć lub wypożyczyć broń myśliwską, konieczne jest sporządzenie pisemnej umowy użyczenia. Co ważne, umowa taka musi spełniać szereg formalnych wymagań, aby była skuteczna i zabezpieczała interesy obu stron: użyczającego i biorącego w używanie. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej umowy, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej: 

Umowa użyczenia broni myśliwskiej wzór

umowa-uzyczenia-broni-mysliwskiej-wzor-pdf-doc

Umowa użyczenia broni myśliwskiej wzór

Użyczenie broni w przepisach

Użyczenie broni myśliwskiej możliwe jest na podstawie art 28 Ustawy o broni i amunicji, w brzmieniu:

Broni palnej odpowiadającej celom łowieckim i broni palnej odpowiadającej celom sportowym oraz amunicji do takiej broni można użyczać osobom posiadającym pozwolenie na broń wydane w celach łowieckich lub sportowych.

Znaczenie tego przepisu nie jest jednak w pełni oczywiste. Warto podkreślić więc, że zgodnie z prawem:

 • myśliwy może użyczyć broń myśliwemu,
 • sportowiec może użyczyć broni sportowcowi.

Teoretycznie, przepisy nie zabraniają tak zwanego krzyżowego użyczania broni, czyli użyczenia broni między myśliwym a sportowcem. Problem pojawia się jednak w praktyce, ponieważ Komendy Policji w różny sposób interpretują te przepisy. Można uznać jednak, że krzyżowe użyczanie również jest legalne. 

Jaką broń można użyczyć?

Umowa użyczenia broni myśliwskiej może zostać zawarta w odniesieniu do „broni odpowiadającej celom łowieckim” lub „broni odpowiadającej celom sportowym”. Co to oznacza? 

Definicji takiej broni można doszukać się w treści rozporządzenia Ministra Środowiska z 23.03.2005 r. ws. szczegółowych warunków polowania i znakowania tusz. Akt prawny wskazuje, że do wykonywania polowania dopuszczona jest wyłącznie  myśliwska broń palna:

 • długa centralnego zapłonu,
 • o lufach gwintowanych lub gładkich,
 • z wyłączeniem broni czarnoprochowej, pistoletów i rewolwerów.

Broń czarnoprochowa i krótka nie może zostać uznana za broń odpowiadającą celom łowieckim, więc nie może być również przedmiotem umowy użyczenia. 

 

Co warto wiedzieć o umowie użyczenia broni?

Użyczenie broni myśliwemu należy udokumentować odpowiednio sporządzoną umową użyczenia. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jest to umowa, w ramach której “użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy”.  

Taką umowę można zawrzeć w formie ustnej, jednak w przypadku broni palnej zdecydowanie poleca się zachować formę pisemną. Pozwala to nie tylko zabezpieczyć się przed ewentualnymi nieprzyjemnościami ze strony użyczającego/biorącego, ale również nie martwić się o konsekwencje ewentualnej kontroli policyjnej.

Jeśli policjant nie uznałby bowiem za ważną umowy użyczenia w formie ustnej, mógłby zatrzymać broń do chwili ustalenia stanu faktycznego z uwagi na podejrzenie nielegalnego posiadania.

Aby sporządzić odpowiedni dokument, potwierdzający zawarcie umowy użyczenia, wystarczy wypełnić gotowy druk użyczenia broni. Jest to najlepsze rozwiązanie zarówno dla użyczającego, jak i dla biorącego, ponieważ chroni interes obu stron i zapewnia im ochronę przed konsekwencjami prawnymi. 

Wzór umowy użyczenia broni myśliwskiej, jak każda umowa użyczenia, musi zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane użyczającego,
 • dane biorącego,
 • oznaczenie przedmiotu umowy,
 • określenie czasu trwania umowy.

Umowa użyczenia może dodatkowo sprecyzować warunki użyczenia i zasady korzystania z przedmiotu użyczenia. 

 

Użyczanie broni na strzelnicy

Użyczanie broni na strzelnicy nie jest sprawą tak oczywistą, jak mogłoby się wydawać. W tym kontekście przepisy bywają interpretowane nawet sprzecznie. Z jednej strony, do zawarcia umowy użyczenia na strzelnicy może dojść w taki sposób, że posiadacz broni podejdzie do innej osoby i pozwoli na jej użycie.

Jak zostało wspomniane, oświadczenia stron umowy użyczenia nie muszą być bowiem składane pisemnie. 

Z drugiej strony, to co nie zostanie uznane za użyczenie, może zostać zakwalifikowane, jako udostępnienie broni, czyli „umożliwienie wejścia w posiadanie lub korzystania z broni, lub amunicji”. Natomiast zgodnie z artykułem 263 Kodeksu karnego, udostępnienie broni osobie nieuprawnionej jest karalne. Od zarzutu popełnienia przestępstwa wolny będzie ten posiadacz broni, który udostępni ją osobie uprawnionej. 

Za osobę uprawnioną do posiadania broni uznaje się natomiast każdego, kto używa jej w okolicznościach wskazanych przez przepisy art. 11.2 i 11.3. Ustawy o broni i amunicji. Wprowadzają one powszechne zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na posiadanie broni w szczególnych przypadkach. Najważniejszy przepis dotyczy stwierdzenia, że:

Nie wymaga pozwolenia używanie broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy działającej na podstawie zezwolenia właściwego organu.

Nie sposób wyobrazić sobie przecież używania broni bez jej posiadania w trakcie nauki strzelania na strzelnicy. Jeśli więc posiadacz broni użycza jej innej osobie na strzelnicy, nie popełnia przestępstwa. Konieczne jest jednak spełnienie dwóch dodatkowych warunków:

 • strzelnica powinna działać na podstawie stosownego zezwolenia,
 • strzelanie powinno odbywać się zgodnie z zatwierdzonym regulaminem strzelnicy, czyli powinno być prowadzone przez „prowadzącego strzelanie” (osobę do tego uprawnioną), a posiadacz broni i jej użytkownik powinni wyrazić zgodę na jej użycie.

 

Podsumowanie

Ustawa o broni i amunicji (UBiA) zawiera w treści zakaz użyczania broni osobie nieupoważnionej, czyli takiej, która nie ma pozwolenia na broń myśliwską, co więcej, ustawa wprowadza sankcje za użyczenie broni osobie bez pozwolenia na broń, za co grozi użyczającemu cofnięcie pozwolenia na posiadanie broni.

Jest jeszcze jeden przepis, który zabrania użyczania broni osobie niemającej pozwolenia na broń, mowa o art. 263 § 2 Kodeksu Karnego.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze