Uzasadnienie wniosku o pozwolenie na broń sportową WZÓR

Jak napisać uzasadnienie wniosku o pozwolenie na broń sportową? zgodnie z treścią ustawy z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, broń sportową może posiadać w naszym kraju każdy pełnoletni, zdrowy i niekarany obywatel. Podstawą ubiegania się o pozwolenie jest również zaliczenie egzaminu w części teoretycznej oraz praktycznej, a także spełnienie warunków, które uzasadniają wydanie pozwolenia na ten rodzaj broni.

Wprowadzenie

uzasadnienie-wniosku-o-pozwolenie-na-bron-sportowa-wzor-pdf-docJak wypełnić i uargumentować wniosek o pozwolenie na broń sportową? aby ułatwić Ci sporządzenie prawidłowego uzasadnienia, przygotowaliśmy gotowy jego wzór, na którym należy się wzorować, sporządzając takie uzasadnienie, wzór uzasadnienia pobierzesz poniżej:

Uzasadnienie wniosku o pozwolenie na broń sportową

uzasadnienie-wniosku-o-pozwolenie-na-bron-sportowa-wzor-pdf-doc

Uzasadnienie wniosku o pozwolenie na broń sportową

Broń do celów sportowych

Broń sportowa cieszy się w naszym kraju coraz większym zainteresowaniem, bowiem obejmuje wiele rodzajów broni palnej. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie, broń sportowa to broń:

 • bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm,
 • centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm,
 • gładkolufowa,
 • przystosowana do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego (dymnego).

Kryteria spełnia więc wiele rodzajów broni, w tym takie popularne modele jak:

 • pistolet Beretta 92,
 • Glock 17,
 • karabinek AR15,
 • strzelba gładkolufowa Mossberg 500,
 • karabin wyborowy Dragunova SwD.

Jedynym ograniczeniem dla osób posiadających pozwolenie na broń palną sportową jest tryb ognia – taka broń palna nie może strzelać seriami ani ogniem ciągłym.

Warunki uzyskania pozwolenia na broń sportową

Uzasadnienie wniosku o pozwolenie na broń sportową musi wskazywać na jedną z ważnych przyczyn posiadania broni, wymienioną w ustawie. Oznacza to, że wnioskujący musi spełnić kilka warunków:

 • zostać członkiem stowarzyszenia strzeleckiego,
 • zdobyć patent strzelecki,
 • zdobyć licencję zawodniczą.

Wnioskodawca powinien wstąpić do klubu lub stowarzyszenia strzeleckiego. Wcześniej musi odbyć z reguły staż kandydacki, obejmujący treningi pod okiem instruktora.

Na strzelnicy taka osoba uczy się jej regulaminu, podstaw strzelania i zasad bezpiecznego posługiwania się bronią palną sportową. Staż kandydacki kończy się egzaminem kompetencyjnym i wystawieniem opinii przez instruktorów.

Kiedy wnioskodawca stanie się pełnoprawnym członkiem klubu lub stowarzyszenia, wpłaca wpisowe i składkę roczną, a po 3 miesiącach może przystąpić do egzaminu na Patent Strzelecki. Dokument potwierdza posiadanie kwalifikacji sportowych i stanowi niezbędny załącznik do wniosku o pozwolenie posiadania broni sportowej.

Aby uzyskać patent strzelecki, należy przystąpić do egzaminu po otrzymaniu uprzednio ważnego orzeczenia lekarza medycyny sportowej. Sam egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna to wiedza zawarta w ustawie o broni i amunicji, a także w regulaminach strzelectwa sportowego.

 

Z kolei część praktyczna to umiejętności posługiwania się bronią palną w trzech dyscyplinach:

 • strzelania pistoletem,
 • strzelania karabinem,
 • strzelania strzelbą.

Ostatni argument, który ujmuje się wypełniając wzór uzasadnienia wniosku o pozwolenie na broń sportową, to posiadanie licencji sportowej. Licencja zawodnicza jest ważna przez rok od daty jej otrzymania, a warunkiem zachowania ważności tego dokumentu jest aktywny udział w zawodach.

Duża ilość startów w zawodach może być przydatna podczas składania wniosku o większą ilość jednostek broni palnej. Chociaż zgodnie z przepisami do wniosku nie trzeba dołączać komunikatów z zawodów, to może zdarzyć się jednak, że wnioskodawca zostanie poproszony o ich przedstawienie.

Warto pamiętać, że licencję zawodniczą trzeba odnawiać co roku. Warunkiem jej odnowienia jest wzięcie udziału w co najmniej 4 zawodach. Zawody te powinny obejmować konkurencję prowadzącą i co najmniej dwie konkurencje na każdy kolejny rodzaj broni palnej.

Trzeba wziąć więc w udział w 8 zawodach sportowych rocznie, jeśli patent obejmuje trzy kategorie broni palnej sportowej.

Jak złożyć wniosek o broń sportową?

Kandydat posiadający patent strzelecki, zaświadczenie o członkostwie w klubie lub stowarzyszeniu strzeleckim i aktualną licencję sportową, może udać się na badania lekarskie po niezbędne orzeczenie.

Podobny dokument należy uzyskać również od psychologa. Oba orzeczenia mają wskazywać na brak przeciwwskazań do posługiwania się bronią sportową.

Wniosek o pozwolenie na broń palną do celów sportowych należy wypełnić takimi danymi, jak:

 • ilość sztuk broni palnej,
 • rodzaj broni palnej (np. broni gładkolufowej),

na którą pozwolenie chce uzyskać wnioskodawca.

Do pisma dołącza się również:

 • ksero patentu strzeleckiego,
 • ksero licencji sportowej,
 • zaświadczenie o przynależności do klubu strzeleckiego,
 • zaświadczenie lekarskie,
 • zaświadczenia do psychologa,
 • potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej 242 zł na konto Urzędu Miasta
 • dwa zdjęcia wnioskodawcy,
 • wykaz zawodów, w których wnioskodawca brał udział (opcjonalnie).

Wniosek o wydanie pozwolenia wraz z kompletem dokumentów należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Komendy Wojewódzkiej Policji, Wydział Postępowań Administracyjnych odpowiedni dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

*Często w przypadku broni sportowej wniosek będzie rozpatrywał Wojewódzki Okręgowy Związek Strzelectwa Sportowego.

Pismo powinno zostać rozpatrzone w ciągu miesiąca. Zdarza się jednak, że WPA nie otrzymuje w tym czasie odpowiedzi z Krajowego Rejestru Karnego. Zainteresowany powinien zostać wtedy poinformowany o przedłużeniu postępowania o kolejny miesiąc.

 

Organ może też wysłać wnioskodawcy żądanie dostarczenia informacji o startach w zawodach, wynikach w strzelectwie lub szczególnych osiągnięciach.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze