Na czym polega zawieszenie spłaty kredytu? + [wzór]

Zawieszenie spłaty kredytu to jeden z wariantów, z których możemy skorzystać w przypadku przejściowych problemów z terminową spłatą zaciągniętego kredytu. Zanim jednak zdecydujemy się na napisanie oraz złożenie wniosku o zawieszenie spłaty kredytu, warto nieco bliżej zapoznać się z charakterystyką tego rozwiązania i poznać jego plusy i minusy.

Na czym polega zawieszenie spłaty kredytu?

Przede wszystkim warto uwypuklić różnice pomiędzy zawieszeniem spłaty kredytu a tak zwanymi wakacjami kredytowymi. W pierwszym z wymienionych przypadków odnosimy się do czasowego zawieszania spłacania rat w sposób ogólny.

zawieszenie-splaty-kredytu

Termin „wakacje kredytowe” odnosi się natomiast do konkretnego rodzaju oferty przedstawianej przez niektóre banki swoim klientom.

Co do zawieszenia spłaty kredytu, to jak sama nazwa wskazuje, podstawową cechą tego mechanizmu jest określona w czasie przerwa w spłacaniu rat. Niektóre spośród banków umożliwiają swoim klientom czasową przerwę od spłacania rat kredytu już w ramach oferty bazowej: w takim wypadku oznacza to, że nie musimy motywować naszego wniosku o zawieszenie spłacania rat kredytu żadnymi szczególnymi okolicznościami, jak np. utrata praca, problemy zdrowotne, czasowe problemy finansowe wynikające z innych przyczyn i tak dalej.

W przypadku jednak, gdy nasza umowa o kredyt nie przewiduje możliwości zawieszenia spłaty kredytu, będziemy musieli złożyć do banku specjalny wniosek. Musi on zostać sporządzony pisemnie oraz zawierać szczegółowe informacje na temat przyczyny, dla której prosimy o umożliwienie nam zawieszenia spłaty kredytu.

We wniosku trzeba także zawrzeć swoje dane osobowe, informacje na temat stosunku prawnego (numer umowy kredytowej) z której wynika zadłużenie oraz inne ważne dane. Aby ułatwić Ci całą tę procedurę, poniżej zamieściłem sprawdzony wzór takiego wniosku:

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu wzór

wniosek-o-zawieszenie-splaty-kredytu-wzor

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu – wzór

Możliwe warianty

Kolejną istotną kwestią, z której należy zdawać sobie sprawę, to fakt, że czasowe zaprzestanie spłacania kredytu może przebiegać na kilka różnych sposobów. W tej materii tak naprawdę wszystko zależy od indywidualnej polityki prowadzonej przez konkretny bank, a także od rodzaju spłacanego przez nas kredytu.

Bardzo często klienci są przekonani, że zawieszając spłatę kredytu, automatycznie wydłużą okres jego trwania. Niestety, nie zawsze działa to w ten sposób. Dlatego przed podjęciem finanlnej decyzji, sprawdź, jak wyglądać będzie dalsza spłata kredytu.

Można przedstawić to na takim oto przykładzie:

  1. Spłacamy kredyt przewidziany na okres 10 lat, czyli 120 miesięcy.
  2. Złożyliśmy wniosek o zawieszenie spłaty kredytu na okres 12 miesięcy i wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie.
  3. Możliwe są tu dwa scenariusze:
    1. Okres kredytowania wydłużony zostanie o ilość miesięcy, w których spłata kredytu była zawieszona.
    2. Czas trwania naszego kredytu NIE ZOSTAJE wydłużony o kolejne 12 miesięcy; po prostu, tę część zobowiązania wobec banku, którą zawiesiliśmy, będziemy musieli spłacić w już wcześniej przewidzianym przez umowę okresie.

Co to oznacza w drugim scenariuszu?

Skutkiem drugiego scenariusza będzie widoczne zwiększenie wysokości pozostałych rat. Kwota, którą powinniśmy spłacić w przeciągu naszych rocznych wakacji kredytowych, zostanie przez bank rozłożona na pozostałe raty kredytu.

Jeżeli tak przedstawia się mechanizm zawieszenia spłaty w naszym banku, warto dokładnie dowiedzieć się, o jaką dokładnie kwotę wzrośnie nasza miesięczna rata po zakończeniu wakacji kredytowych.

Jednak tak jak pisałem, istnieją także inne sposoby rozliczenia po zawieszeniu spłacania kredytu. Niektóre spośród banków udostępniają możliwość zawieszenia spłaty z jednoczesnym wydłużeniem okresu spłaty kredytu.

W takim wypadku, wakacje kredytowe mogą okazać się opłacalne, jednak również to nie stanowi reguły: zdarza się bowiem, że za zawieszenie spłacania kredytu będziemy musieli zapłacić jednorazową prowizję o określonej wysokości lub pokryć koszty sporządzenia aneksu do umowy kredytowej (zazwyczaj jest to 100-200 zł).

Prowizja ta może zostać albo pobrana bezpośrednio z naszego konta, albo zostać doliczona do pozostałej do spłaty kwoty kredytu. Nierzadko w takich sytuacjach okazuje się, że nawet wydłużenie okresu kredytowania wcale nie spowoduje istotnego zmniejszenia wysokości rat.

Kolejny wariant, stosowany przez całkiem sporo banków, to możliwość zawieszenia wyłącznie spłaty rat odsetkowych w przypadku kredytów z ratą malejącą na długie terminy. Również w takim przypadku należy dobrze zastanowić się, czy na pewno chcemy skorzystać z wakacji kredytowych.

Co prawda, przez pewien czas nasze miesięczne zobowiązanie wobec banku będzie mniejsze (będziemy spłacać wyłącznie raty kapitałowe), jednak później wysokość rat ulegnie wyraźnemu zwiększeniu. Wynika to po prostu z tego, że zawieszone odsetki zostaną doliczone do pozostałych do spłaty rat kredytu.

Kiedy możemy mieć problemy z zawieszeniem spłaty kredytu?

W sporej części wypadków, możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu jest kwestia indywidualnych negocjacji pomiędzy klientem a bankiem. Oznacza to, że klient składa wniosek o zawieszenie spłaty kredytu, a bank, na podstawie analizy profilu klienta, czasu trwania kredytu, warunków przedstawionych we wniosku, podejmuje ostateczną decyzją.

Może się więc zdarzyć, że bank co prawda zaoferuje nam możliwość zawieszenia spłaty kredytu, jednak warunki zawieszenia będą znacząco różnić się od tego, co zawierał nasz wniosek.

Co jest brane pod uwagę w takich sytuacjach? Oczywiście, bank będzie zwracał dużą uwagę na naszą historię kredytową. Jeżeli w przeszłości zdarzało się nam mieć problemy z terminową spłatą rat kredytu lub też mamy na koncie sporo niespłaconych pożyczek – szanse na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku maleją.

Liczyć się będzie również tzw. ocena scoringowa naszej osoby. Poprzez ocenę scoringową należy rozumieć zestaw kryteriów, przy pomocy których bank dokonuje oceny naszej wiarygodności kredytowej. Pod uwagę mogą być tutaj brane takie czynniki jak nasz wiek, liczba osób pozostających na naszym utrzymaniu, posiadany przez majątek/oszczędności, rodzaj naszego zatrudnienia oraz charakterystyka wykonywanego przez nas zawodu.

Wniosek? Przy zaciąganiu jakiegokolwiek kredytu na dłuższy okres nie należy zakładać, że w przypadku ewentualnych problemów ze spłatą zawsze będziemy mogli skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu. W praktyce może się to bowiem okazać niemożliwe lub też zaproponowane nam warunki zawieszenia spłaty kredytu nie będą dla nas w żadnej mierze zadowalające.

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze