Witam, moje pytanie brzmi: czy jeśli jestem upoważniony na rachunku bankowym mojej mamy, to czy komornik może zająć mi pieniądze znajdujące się na tym rachunku?


Zbyt ubogo opisałeś sytuację, nawet nie wiem czy komornika masz Ty czy Twoja mama? nie znam też zakresu upoważnienia jakie otrzymałeś od mamy, ale spróbuję Ci odpowiedzieć, być może trafię z odpowiedzią:

Czy komornik może zająć konto bankowe jeśli jestem upoważniony?

… jeśli masz pełnomocnictwo do konta bankowego Twojej mamy i Ty masz długi, które wkrótce może zacząć egzekwować komornik, to Ty jedynie jako pełnomocnik konta bankowego Twojej mamy, nie przelewasz ani nie dysponujesz tymi środkami, tylko ewentualnie dokonujesz operacji bankowych na polecenie swojej mamy, to komornik egzekwować tych pieniędzy z tego konta nie powinien!

Musisz pamiętać, że pełnomocnikowi rachunku bankowego, nie przysługuje prawo do zgromadzonych na nim środków pieniężnych, czyli środki te nie mogą być zajęte przez komornika w przypadku egzekucji prowadzonej przeciwko pełnomocnikowi!

Oczywiście prawo swoje, a życie swoje i gdyby jednak w jakiś sposób doszło do tego, to właścicielowi rachunku bankowego, przysługiwać będzie prawo do wytoczenia powództwa o zwolnienie zajętego rachunku spod egzekucji komorniczej!

Jeśli prowadzicie z mamą rachunek bankowy i oboje dokonujecie wpłat i wypłat środków pieniężnych, to komornik może zająć środki na tym koncie, ale tylko do wysokości Twoich udziałów na tym koncie.

Jeśli jest Was dwoje (Ty i mama) dysponującymi środkami na tym rachunku bankowym, to komornik przyjmie, że udziały dla każdego z Was, wynoszą 50%. W takim wypadku, komornik zajmie tylko połowę kwoty znajdującej się na zajętym rachunku bankowym.

Egzekucja z rachunków bankowych

Art. 8911.

§ 1. Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi można zająć wierzytelność z rachunku wspólnego prowadzonego dla dłużnika i osób trzecich. Dalsze czynności egzekucyjne prowadzone będą do przypadającego dłużnikowi udziału w rachunku wspólnym stosownie do treści umowy regulującej prowadzenie rachunku, którą dłużnik obowiązany jest przedłożyć komornikowi w terminie tygodnia od daty zajęcia.

Przepisy o wyjawieniu majątku stosuje się odpowiednio. Jeżeli umowa nie określa udziału w rachunku wspólnym albo gdy dłużnik nie przedłoży umowy, domniemywa się, że udziały są równe. Po ustaleniu udziału dłużnika zwalnia się pozostałe udziały od egzekucji

Bank może zdjąć blokadę na zajętym rachunku bankowym, tylko na podstawie pisemnej dyspozycji komornika, więc nie ma sensu biegać do banku i awanturować się. Prawo nakazuje bankom wykonywanie poleceń organu egzekucyjnego jakim jest oczywiście komornik.

Artykuły które musisz przeczytać:

[0]
możesz dodać do koszyka kolejny formularz lub przejść do finalizacji transakcji
0.00 zł Zapłać

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!
1 Udostępnień