Wypowiedzenie umowy UPC – wzór z omówieniem

Jak napisać wypowiedzenie umowy z UPC? generalnie UPC to bardzo szeroka oferta usług, począwszy od Internetu po telewizję i telefon. Niemniej jednak zdarzają się sytuacje, kiedy klient chce rozwiązać umowę z UPC. Powodem przy wypowiedzeniu umowy z UPC może być zmiana miejsca zamieszkania, wyjazd za granicę lub po prostu chęć skorzystania z innej oferty.

Rezygnacja z usług UPC w praktyce może okazać się dość skomplikowana dla osób, które nie mają doświadczenia w załatwianiu podobnego rodzaju spraw. Właśnie z myślą o takich osobach powstał niniejszy poradnik.

Wstęp

wwwwSprawdź, jak skutecznie wypowiedzieć umowę z UPC, jak nie naruszyć okresu wypowiedzenia świadczenia usług, oraz pobierz gotowy, przygotowany przez prawnika formularz odstąpienia od umowy UPC:

Wypowiedzenie umowy UPC – wzór

wypowiedzenie-umowy-UPC-wzor-pisma-pdf-doc

Wypowiedzenie umowy UPC – wzór pisma

Umowa o świadczenie usług UPC

Umowa o świadczenie usług może być zawarta na czas określony lub czas nieokreślony. Od terminu obowiązywania umowy zależeć może możliwość i sposób jej wypowiedzenia. Niemniej jednak zdarza się dość często, że klient UPC nie wie, jaka umowa wiąże go z usługodawcą.

W takim razie pierwszą rzeczą, którą powinien zrobić, to zapoznać się z warunkami uprzednio zawartej umowy.

podsumowanie

W treści umowy z UPC powinny znaleźć się regulacje dotyczące takich kwestii, jak możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy, forma wypowiedzenia umowy abonenckiej, ewentualna kara umowna za wcześniejsze zerwanie umowy oraz zasady zwrotu udostępnionego przez UPC sprzętu – dekodera, routera, bądź modemu.

Wszystkie te okoliczności mogą mieć znaczenie z punktu widzenia klienta planującego zerwanie umowy z UPC.

Warto wskazać, że UPC zawsze będzie miało prawo dochodzić zapłaty od byłego klienta jeśli rozwiązanie umowy abonenckiej przez klienta nastąpiło przed upływem okresu zobowiązania oraz w sytuacji, kiedy rozwiązanie umowy nastąpiło z winy klienta (np. opóźnienie w płatnościach).

Kolejną okolicznością, którą należy wziąć pod uwagę to właściwe wypowiedzenie umowy. W tym miejscu zaznaczyć trzeba fakt, że jeśli tak wynika z warunków umowy, to wypowiedzenie usług UPC może nastąpić jedynie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.

wzor-pismaW tym przypadku pomocnym może okazać się przygotowany przez nas wzór wypowiedzenia umowy UPC. Jest to dokument, w którego treści znajdują się wszelkie niezbędne elementy do złożenia wypowiedzenia umowy.

Przygotowany przez nas formularz wypowiedzenia umowy UPC powinien pozwolić usługodawcy w sposób jednoznaczny przyjąć wolę byłego klienta oraz określić jego personalia, tak by usługa została w krótkim czasie wstrzymana. Gotowy do wypełnienia wzór znajdziesz powyżej.

 

Jak zrezygnować z usług UPC?

jak-wyslac-pismoJak już podałam wyżej, w większości umów o świadczenie usług zawieranych przez UPC znajduje się klauzula, że wypowiedzenie umowy abonenckiej UPC musi nastąpić w formie pisemnej. Dodatkowym wymogiem jest właściwe doręczenie wypowiedzenia, które ma nastąpić w formie tradycyjnej, czyli za pośrednictwem poczty polskiej.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że odbiorcą wypowiedzenia powinno być Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klientów UPC działające pod adresem:

UPC Polska Sp. z o.o.
Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klientów
ul. Murckowska 14c
40-265 Katowice

Natomiast w treści rezygnacji zawrzeć należy

  • numer identyfikacyjny
  • imię i nazwisko klienta indywidualnego lub nazwa firmy i NIP w przypadku klientów biznesowych
  • adres instalacji usług UPC
  • nazwę usługi, której dotyczy rezygnacja
  • oświadczenie woli o rezygnacji z usługi
  • i własnoręczny podpis.

Tak przygotowane wypowiedzenie umowy z UPC dla celów dowodowych należy przesłać na adres UPC listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zawierając umowę na czas określony lub czas nieokreślony, która wiązać się będzie z przyznaniem ulgi (promocja), rozwiązanie umowy przed upływem terminu wskazanego w umowie może wiązać się obowiązkiem zwrotu całej wysokości przyznanej ulgi.

 

Inne wymagania

ffWarto dodać, że UPC „wymaga”, by w treści wypowiedzenia zaznaczyć przyczynę rezygnacji z usługi. Zgodnie z wytycznymi UPC przyczyną może być przeprowadzka, znalezienie lepszej oferty, problemy techniczne uniemożliwiające korzystanie z usługi lub zaprzestanie korzystania z usługi.

Jedynie klienci, którzy zawarli lub zmienili umowę abonencką na odległość, lub poza biurem obsługi klienta mogą odstąpić od umowy bez podania przyczyny. W tym przypadku jednak odstąpienie od umowy musi nastąpić w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

Rezygnacja z usług UPC zawierać powinna również dane osobowe (imię i nazwisko, adres) jak i dane kontaktowe – numer telefonu i adres e-mail.

ważneWarto również wspomnieć o terminach wypowiedzenia:

  • jeśli wypowiedzenie zostało złożone w trakcie zobowiązania promocyjnego lub umowa została zawarta bez zobowiązania, to wypowiedzenie będzie skuteczne z końcem kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym zostało złożone
  • jeśli umowa jest kontynuowana po zakończeniu zobowiązania promocyjnego, to okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc, który liczy się jako 30 dni.

Operator dopuścił także możliwość rezygnacji z usług na próbę. Jest to oferta, która ma utrzymać klienta przy UPC, pozwalając mu na krótki czas zawiesić usługę.

Zwrot sprzętu UPC

Umowa zawarta z UPC oraz regulamin operatora jasno mówią, że po rozwiązaniu umowy z UPC sprzęt należący do operatora niezwłocznie należy zwrócić bowiem sprzęt ten, operator przekazuje klientowi w dzierżawę wyłącznie na czas trwania umowy.

Dlatego jeśli planujesz złożyć wypowiedzenie umowy, należy w ciągu 14 dni spakować otrzymany od UPC modem, router, telefon czy dekoder i przesłać go na adres:

Zwrot UPC
Arvato Services Polska
Kopytów 44d
05-870 Błonie

Ważne: na paczce należy napisać “ZWROT UPC”.

zwrot-sprzetu-upc

Pamiętaj, że za nieterminowe zwrócenie sprzętu, grozi kara pieniężna od UPC. Wysokość opłaty znajdziesz w na stronie operatora w zakładce: “Opłaty windykacyjne”.

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze