Zawieszenie spłaty kredytu: ZALETY i WADY + wzór wniosku

Co zrobić, gdy nie jesteś w stanie terminowo spłacać rat kredytu? a nie chcesz popsuć sobie historii kredytowej, przez którą przez kolejnych kilka lat możesz nie otrzymać ani pożyczki, ani kredytu?

Czy istnieje jakieś koło ratunkowe? oczywiście, że tak i jest nim zawieszenie spłaty kredytu! jednak musisz wiedzieć, że zawieszenie kredytu dokonuje się jedynie na pisemny wniosek kredytobiorcy, którego wzór znajdziesz poniżej.

Natomiast warunki regulujące kwestie związane z zawieszeniem spłaty Twojego zobowiązania na pewno zawarte są w umowie kredytowej. Znajdziesz tam informacje dotyczące terminów, kosztów i zasad związanych z zawieszeniem kredytu.

Zawieszenie spłaty kredytu: zalety i wady

Wniosek-o-zawieszenie-splaty-kredytu-wzor

W sytuacji, gdy z różnych przyczyn mamy problemy z terminową spłatą rat zaciągniętego kredytu, możemy starać się o czasowe zawieszenie jego spłaty. Klienci bardzo często postrzegają tę możliwość wyłącznie w sposób pozytywny. W rzeczywistości jednak, skorzystanie z tzw. wakacji kredytowych nie zawsze jest rozwiązaniem opłacalnym.

Co więcej, nie w każdej sytuacji będziemy mieli możliwość, aby dokonać czasowego zawieszenia spłacania rat kredytowych. Wiele będzie tutaj zależeć od indywidualnej polityki prowadzonej przez konkretny bank, sposobu umotywowania naszego wniosku o zawieszenie spłaty kredytu, naszej historii kredytowej, a także kilku ważnych innych czynników.

Jakie są więc najbardziej istotne zalety tak zwanych wakacji kredytowych, a jakie ich mankamenty? Przyjrzyjmy się tej kwestii nieco dokładniej:

Zawieszenie spłaty kredytu: 3 zalety

Najważniejsze korzyści płynące z możliwości czasowego zawieszenia spłaty rat kredytu można ująć w kilku zasadniczych punktach:

zawieszenie-kredytu

Zawieszając spłatę kredytu, dajemy sobie pewnego rodzaju „oddech finansowy”. W trakcie trwania wakacji kredytowych wysokość naszych miesięcznych zobowiązań wpłacanych do banku zostanie albo znacząco zredukowana (w przypadku, gdy zawieszenie dotyczy np. wyłącznie spłaty rat odsetkowych) lub też całkowicie anulowana.

Fakt ten może na przykład umożliwić nam uporządkowanie naszych osobistych finansów, znalezienie innej pracy lub dodatkowego zatrudnienia, lub też po prostu będziemy mogli wypracować nowy, bardziej efektywny system zarządzania naszymi dochodami i wydatkami.

przerwa-w-splacaniu-kredytu

Zawieszenie spłaty kredytu może wiązać się z wydłużeniem okresu trwania kredytu a w niektórych przypadkach również ze zmniejszeniem wysokości miesięcznych rat. W tej sytuacji, zawieszając spłatę kredytu, nie tylko zyskujemy określony czas spokoju finansowego, ale także sprawiamy, że pozostała część naszego zobowiązania będzie mogła zostać spłacona na bardziej dogodnych warunkach.

Należy jednak wyraźnie podkreślić, że samo zawieszenie spłacania rat kredytu nie musi z konieczności oznaczać wydłużenia okresu trwania tego kredytu oraz/lub zmniejszenia jego rat. Jest to tylko jeden z wariantów. Skorzystanie z niego jest uwarunkowane w przeważającej mierze polityką, jaką w tym zakresie prowadzi bank, w którym masz kredyt.

przerwa-w-splacie-kredytu

Dzięki zawieszeniu spłaty kredytu możemy przynajmniej czasowo zahamować proces tzw. spirali zadłużenia. Jeżeli nasze wydatki (wliczając w to raty spłacanych przez nas kredytów) stanowią zbyt dużą część w stosunku do naszych zarobków i powoduje to trudności w bieżącym regulowaniu wszystkich istniejących zobowiązań, skorzystanie z wakacji kredytowych może dać nam czas na zatrzymanie negatywnego procesu.

Jeżeli np. uda się nam zawiesić spłatę kredytu na okres 1 roku, będziemy mogli w tym czasie postarać się o uregulowanie innych zobowiązań, co w ostatecznej konsekwencji może nam pozwolić na wydatną redukcję naszych średnich miesięcznych wydatków, a tym samym umożliwi poprawę naszej sytuacji finansowej.

Wady i utrudnienia związane z zawieszeniem kredytu

Niestety, możliwość skorzystania z tzw. wakacji kredytowych (czyli inaczej mówiąc zawieszenia spłaty kredytu) często wiąże się również różnego rodzaju niedogodnościami. Oto najważniejsze spośród nich:

splata-kredytu

Zawieszenie spłacania rat kredytu nie musi oznaczać wydłużenia okresu trwania tego kredytu. Bardzo często, bank umożliwi nam skorzystanie z wakacji kredytowych, ale sam okres kredytowania pozostanie taki sam. W tej sytuacji, będziemy mieli do czynienia ze wzrostem, często znaczącym, pozostałych do spłaty rat kredytu.

W tego rodzaju sytuacji warto dokładnie dowiedzieć się, w jaki sposób wzrośnie miesięczna rata naszego kredytu po zakończeniu okresu zawieszenia jego spłaty. W niektórych przypadkach możemy mieć do czynienia ze wzrostem wysokości miesięcznej raty nawet o 20%. Należy więc dokładnie zastanowić się, czy wyższa rata, którą będziemy musieli spłacać aż do momentu zakończenia umowy kredytowej, nie będzie stanowić nadmiernego obciążenia dla naszego budżetu.

nie-mam-za-co-splacac-kredytu

W wielu przypadkach możliwość skorzystania z zawieszenia spłaty rat kredytu jest uwarunkowana uiszczeniem jednorazowej prowizji. Co więcej, w przypadku niektórych banków wysokość tej prowizji jest równa łącznej wysokości rat składających się na okres zawieszenia. Oznacza to, że na przykład bank może zażądać od nas jednorazowej zapłaty prowizji w wysokości 2400 zł w przypadku, gdy wnioskujemy o roczne zawieszenie spłaty zobowiązania, którego miesięczna rata wynosi 200 zł.

Oczywiście, w takiej sytuacji korzystanie w wakacji kredytowych całkowicie mija się z celem. W mniej skrajnych przypadkach, wysokość prowizji będzie co prawda mniejsza, jednak jej koszt i tak może wyraźnie zwiększyć wysokość pozostałych do spłaty rat (w przypadku, gdy prowizji za zawieszenie nie musimy płacić w sposób bezpośredni, lecz jest ona doliczana do kwoty kredytu).

jak-zawiesic-splate-kredytu

Bank może nam zaproponować zawieszenie spłaty kredytu na warunkach znacząco różniących się od tego, o co wnioskowaliśmy. Należy pamiętać, że ostateczna decyzja o charakterze wakacji kredytowych niemal zawsze zależy wyłącznie od uznania banku.

W praktyce oznacza to, że np. wnioskując o zawieszenie kredytu na okres 12 miesięcy wraz z wydłużeniem okresu trwania kredytu, możemy otrzymać od banku ofertę zawieszenia spłaty zobowiązania na okres jedynie 6 miesięcy i bez wydłużenia czasu trwania kredytu.

odroczenie-splaty-kredytu

Nasz wniosek o zawieszenie spłaty kredytu może zostać po prostu odrzucony przez bank. W tym wypadku wiele zależy od tego, czy możliwość zawieszenia spłaty kredytu jest częścią naszej umowy kredytowej, czy też nie.

W tym drugim przypadku nie mamy możliwości „automatycznego” zawieszenia spłaty na warunkach przewidzianych w umowie, lecz musimy podjąć negocjacje z bankiem, których pierwszym krokiem jest sformułowanie odpowiedniego wniosku. Jednak to, czy wniosek ten zostanie przyjęty, czy też odrzucony, stanowi tylko i wyłącznie kwestię decyzji banku.

Aby ułatwić Ci aplikowanie o zawieszenie spłaty kredytu, przygotowałem sprawdzony wniosek, który możesz pobrać poniżej:

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu – wzór

wniosek-o-zawieszenie-splaty-kredytu-wzor

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu – wzór

Jak wnioskować o zawieszenie spłaty kredytu?

W sytuacji, gdy zawieszenie spłacania rat kredytu jest możliwe tylko na zasadzie negocjacji z bankiem, będziemy musieli sporządzić odpowiedni wniosek. We wniosku tym muszą znaleźć się zarówno podstawowe dane na nasz temat jak też wiarygodne uzasadnienie naszej prośby.

W przypadku więc, gdy na przykład nagle znaleźliśmy się w trudnej sytuacji finansowej, do wniosku o zawieszenie spłaty kredytu warto dołączyć określone dokumenty potwierdzające ów fakt (na przykład dokumentację medyczną, dokumenty potwierdzające utratę przez nas pracy lub to, że padliśmy ofiarą wypadku itd.).

Podsumowanie

Składając wniosek o zawieszenie spłaty kredytu, upewnij się, jak będzie wyglądać dalsza spłata kredytu, już po jego odwieszeniu. Warto zawalczyć o to, aby bank po prostu wydłużył okres trwania kredytu o ilość miesięcy, w których jego spłata była zawieszona, wg. mnie jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ raty kredytu nie wzrosną i jego spłata odbywać się będzie dokładnie tak jak przed jego zawieszeniem.

Pamiętaj, że zawieszony kredyt bank potraktuje albo czasowo podwyższając kolejne raty kredytu, albo wydłuży okres spłaty kredytu. To, jak bank do tego podejdzie, powinno być jasno sformułowane w umowie kredytowej, którą gdzieś na pewno masz. Dodam jeszcze, że warunkiem skorzystania z wakacji kredytowych będzie terminowa spłata wcześniejszych rat kredytu.

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze